Opublikowano

Konkurs na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu tematyki zarządzania ryzykiem finansowym, wiarygodności finansowej oraz rynku kredytowego i pożyczkowego

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Centrum Prawa Bankowego i Informacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – organizator Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze prace licencjackie i magisterskie z zakresu tematyki zarządzania ryzykiem finansowym, wiarygodności finansowej oraz rynku kredytowego i pożyczkowego.

Uczestnikami konkursu mogą być:
1) absolwenci studiów I stopnia w kategorii dotyczącej najlepszej pracy licencjackiej;
2) absolwenci studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w kategorii dotyczącej najlepszej pracy magisterskiej.

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace napisane w języku polskim o tematyce związanej z zarządzaniem ryzykiem finansowym, wiarygodnością finansową oraz rynkiem kredytowym i pożyczkowym, w szczególności:
1) zasobami informacyjnymi (systemy/bazy/rejestry) mogącymi wspierać zarządzanie ryzykiem kredytowym dotyczącym osób fizycznych i przedsiębiorców;
2) rozpoznawaniem zagrożeń i przeciwdziałaniem wyłudzeniom kredytów bankowych;
3) przeciwdziałaniem zjawisku nadmiernego zadłużania;
4) funkcjonowaniem rynku kredytowego i pożyczkowego;
5) edukacją finansową osób fizycznych i przedsiębiorców w zakresie budowania wiarygodności finansowej i
jej wpływu na funkcjonowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw;
6) danymi alternatywnymi dotyczącymi zachowań konsumentów i przedsiębiorstw wykorzystywanymi do szacowania ryzyka w sektorze finansowym (dane inne niż dane dotyczące kredytów i pożyczek).

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: najlepsze prace licencjackie oraz najlepsze prace magisterskie.

Autorzy najlepszych prac licencjackich otrzymują nagrody pieniężne w wysokości:
1) 5000 zł brutto – I Nagroda
2) 3000 zł brutto – II Nagroda
3) 1500 zł brutto – III Nagroda

Autorzy najlepszych prac magisterskich otrzymują nagrody pieniężne w wysokości:
1) 10 000 zł brutto – I Nagroda
2) 5 000 zł brutto – II Nagroda
3) 2 500 zł brutto – III Nagroda

Zobacz
Regulamin konkursu

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)