Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę magisterską “Teraz Polska – Promocja i Rozwój” 2015

Konkurs na najlepszą pracę magisterską "Teraz Polska - Promocja i Rozwój" 2015

Termin:
16 października 2015 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
konkurencyjność Polski;

Organizator:
Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską “Teraz Polska – Promocja i Rozwój” 2015

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego po raz dziewiąty organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską “Teraz Polska – Promocja i Rozwój”. Celem konkursu jest popularyzacja tematyki konkurencyjności Polski, a w tym problematyki zdolności konkurencyjnej kraju, wyzwań rozwojowych Polski, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz promocji Polski w kraju i na świecie.

Uczestnictwo

W konkursie mogą wziąć udział prace magisterskie obronione nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 roku. Uczestnikiem IX edycji Konkursu może być absolwent polskiej szkoły wyższej, który obronił pracę magisterską, lub absolwent zagranicznej szkoły wyższej, który obronił pracę równorzędną do magisterskiej.

Tematyka

Tematem Konkursu jest konkurencyjność Polski, a w tym problematyka zdolności konkurencyjnej kraju, wyzwań rozwojowych Polski, innowacyjności i przedsiębiorczości oraz promocji Polski w kraju i na świecie. Oczekiwane są prace magisterskie poświęcone zagadnieniom istotnym z punktu widzenia potrzeby wpierania konkurencyjności oraz wzmacniania źródeł wzrostu i rozwoju gospodarczego Polski. Temat Konkursu obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

Wspieranie wzrostu gospodarczego oraz rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, w tym m.in.:
• uwarunkowania rozwoju ekonomicznego, społecznego i przestrzennego Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym – w tym polityka i narzędzia wspierania rozwoju i konkurencyjności,
• źródła i czynniki rozwoju, ich tworzenie, kształtowanie i wykorzystywanie,
• spójność społeczno-ekonomiczna, wyzwania społeczne i demograficzne,
• umiędzynarodowienie polskiej gospodarki, jej potencjał w ekspansji międzynarodowej oraz międzynarodowa konkurencyjność Polski (handel zagraniczny, napływ inwestycji zagranicznych),
• przewagi konkurencyjne i obszary specjalizacji Polski (w ujęciu sektorowym, regionalnym i in.),
• rola bankowości, rynków kapitałowych i pieniężnych w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski oraz ich znaczenie dla promocji Polski rola systemu ubezpieczeń dla rozwoju gospodarczego,
• instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności i rozwoju Polski (system prawny, sfera edukacji i nauki, instytucje wsparcia biznesu i in.),
• rola kapitału ludzkiego, intelektualnego i społecznego w dynamizacji rozwoju Polski,
• wykorzystanie środków UE na rzecz rozwoju ekonomicznego Polski,
• rozwój obszarów wiejskich,
• gospodarcza promocja Polski a konkurencyjność i rozwój gospodarczy.

Innowacyjność i przedsiębiorczość:
• rozwój i wspieranie przedsiębiorczości,
• konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw,
• polskie branże/firmy/produkty flagowe, ich konkurencyjność, rozwój i promocja,
• działania innowacyjne polskich firm, ich wspieranie oraz efekty,
• działalność badawczo-rozwojowa i polityka wspierania B+R.

Promocja Polski i polskich osiągnięć:
• promocja korzystnego wizerunku i marki Polski oraz polskich osiągnięć (w tym: dyplomacja ogólna, ekonomiczna i kulturalna, skuteczność i efektywność działań z zakresu marketingu narodowego),
• promocja polskich miast i regionów,
• polska marka narodowa, polska marka handlowa „made in Poland”,
• skuteczność i efektywność strategii i narzędzi marketingu terytorialnego,
• polskie sukcesy i dobre praktyki w obszarze przedsiębiorczości, innowacyjności, zarządzania w administracji publicznej, kulturze, sporcie, nauce, edukacji,
• rozwój i promocja sektora rolno-spożywczego (w tym promocja branży rolno-spożywczej, ekonomika produktów regionalnych),
• rozwój i promocja turystyki (w tym konkurencyjność oferty turystycznej, turystyczna marka regionów i miast Polski),
• konkurencyjność i promocja polskiego sportu (w tym promocji Polski poprzez sport i promocja polskiego sportu),
• promocja kulturalna i naukowa (w tym zarządzanie w kulturze i nauce, promocja kształcenia, innowacyjności i kreatywności, promocja polskich osiągnięć naukowych, edukacyjnych i kulturalnych w kraju i w świecie),
• wybitni Polacy i wybitne polskie osiągnięcia (gospodarcze, kulturalne, naukowe, sportowe, społeczne) zasługujące na popularyzację w świecie.

Termin

Zgłoszenia pracy należy dokonać do 16 października 2015 r.

Nagrody

Nagrody główne:

  • za I miejsce – 7.000 złotych,
  • za II miejsce – 5.000 złotych,
  • za III miejsce – 3.000 złotych.

Pula nagród dla autorów prac magisterskich w Konkursie składa się z nagród głównych, nagród dodatkowych oraz nagród specjalnych.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Polska Organizacja Turystyczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską "Teraz Polska - Promocja i Rozwój" 2015

Zgłoszenie

Regulamin

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)