Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Funduszach Europejskich w Wielkopolsce

Termin:
30 września 2013 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
Fundusze Europejskie w Wielkopolsce;

Organizator:
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o Funduszach Europejskich w Wielkopolsce

Departament Polityki Regionalnej, w imieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, ogłosił trzecią edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską o Funduszach Europejskich w Wielkopolsce. Konkurs jest skierowany do wszystkich studentów z całej Polski. Mogą w nim wziąć udział prace magisterskie obronione między 1 września 2008 r. a 20 września 2013 r. na jednej z polskich uczelni.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września 2013 r. Ocena prac będzie przebiegać dwuetapowo. Kryteria oceny można znaleźć w regulaminie konkursu. Pracę do konkursu wolno zgłosić tylko raz.

Dla laureatów przygotowano nagrody finansowe:

 • I miejsce – 6 000 zł brutto;
 • II miejsce – 4 000 zł brutto;
 • III miejsce – 3 000 zł brutto;
 • dwa wyróżnienia po 1 000 zł brutto;
 • dodatkowe upominki rzeczowe.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czwartym kwartale 2013 r. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl

Zakres tematyczny prac został szczegółowo określony w dokumentacji. Podano tam także przykłady tematów prac. Wyróżniono sześć obszarów:

 • Tematyka ogólna dotycząca funduszy unijnych/WRPO;
 • Zarządzanie funduszami unijnymi w Polsce/Wielkopolsce;
 • Wpływ funduszy unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy w układzie przestrzennym (w skali województawa, podregionu, powiatu, miasta/gminy);
 • Wpływ funduszy UE na wybrane kierunki rozwoju województwa;
 • Analiza przypadków projektów realizowanych w ramach WRPO;
 • Popyt na fundusze unijne w układzie przestrzennym.

Źródło/więcej: www.wrpo.wielkopolskie.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)