Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską dotyczącą historii i idei Solidarności oraz opozycji wobec komunizmu i dyktatury

Termin:
30 października 2013 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
historia “Solidarności”, opozycja wobec komunizmu i dyktatury oraz/lub idea solidarności społecznej;

Organizator:
Europejskie Centrum Solidarności.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską dotyczącą historii i idei Solidarności oraz opozycji wobec komunizmu i dyktatury

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Europejskie Centrum Solidarności ogłasza czwartą edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską dotyczącą historii i idei Solidarności oraz opozycji wobec komunizmu i dyktatury.

Uczestnictwo

Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszej pracy magisterskiej i doktorskiej powstałej po 2008 r. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie obronione prace magisterskie i doktorskie z dziedziny szeroko pojętej humanistyki, w tym dziedzin m. in. takich jak: historia, socjologia, filozofia, psychologia, prawo, kulturoznawstwo, ekonomia itp.

Tematyka

Tematyka związana jest z historią “Solidarności”, opozycją wobec komunizmu i dyktatury oraz/lub ideą solidarności społecznej, dysponującej wysokim potencjałem innowacyjności i odznaczającej się dużą wartością merytoryczną.

Termin

Zgłoszenia pracy można dokonać najpóźniej do 30 października 2013 r.

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają następujące nagrody:

  • za najlepszą pracę magisterską – 5 000 zł brutto oraz wydanie pracy drukiem nakładem Europejskiego Centrum Solidarności;
  • za najlepszą pracę doktorską – 7 000 zł brutto oraz wydanie pracy drukiem nakładem Europejskiego Centrum Solidarności.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Europejskie Centrum Solidarności.

Zgłoszenie

Regulamin: www.ecs.gda.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)