Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Termin:
31 marca 2013 r.;

Zasięg:
ogólnokrajowy;

Ogólna tematyka:
system gwarantowania depozytów, działalność BFG, bezpieczeństwo finansowe banków;

Organizator:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ogłosił kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską z zakresu systemów gwarantowania depozytów, problematyki działalności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz bezpieczeństwa finansowego banków.

Termin nadsyłania prac mija 31 marca 2013 roku.

Nagrodą w konkursie jest:

  • w kategorii pracy doktorskiej – kwota 10 000 zł;
  • w kategorii pracy magisterskiej – kwota 5 000 zł;
  • w kategorii pracy licencjackiej – kwota 2 500 zł.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace obronione w roku ogłoszenia konkursu, napisane w języku polskim.

Czytaj więcej: www.bfg.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)