Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu krajoznawstwa

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu krajoznawstwa

Termin:
15 października 2016 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
krajoznawstwo;

Organizator:
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu krajoznawstwa

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego ogłasza konkurs na pracę dyplomową z zakresu krajoznawstwa.

Uczestnictwo

Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie lub prace magisterskie obronione w latach 2015-2016. Konkurs ma charakter otwarty i jednoetapowy.

Tematyka

Przyjmowane są prace licencjackie lub prace magisterskie z zakresu krajoznawstwa. Przy ocenie zgłoszonych prac brane będą pod uwagę: wartość merytoryczna, twórczy i innowacyjny charakter pracy.

Termin

Zgłoszenia pracy należy dokonać do 15 października 2016 r.

Nagrody

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 listopada 2016 r. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa składająca się z minimum 5 wybitnych krajoznawców i przedstawicieli środowiska naukowego.

Komisja przyzna po jednej nagrodzie głównej wśród prac licencjackich oraz magisterskich. Przyznane zostaną również wyróżnienia dla każdego rodzaju prac.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Zgłoszenie

Ogłoszenie o konkursie

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)