Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową

Termin:
30 września 2016 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
współczesna współpraca Polski i Chin;

Organizator:
Stowarzyszenie Polsko Chińska Rada Biznesu.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Stowarzyszenie Polsko Chińska Rada Biznesu zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową. Celem konkursu jest kreowanie przyszłych liderów i ekspertów współpracy biznesowej między Polską i Chinami – drugą gospodarką świata oraz zwrócenie uwagi na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące miejsca Polski we współpracy dwustronnej z Chińską Republiką Ludową, jej polityki zagranicznej, współpracy biznesowej oraz szerzej, na różnorodne wyzwania wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i Chinach.

Uczestnictwo

Studenci i absolwenci uczelni, którzy obronili prace dyplomowe (licencjackie lub magisterskie) w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 30 września 2016 r.

Tematyka

Tematyka konkursu dotyczy:

 • zagadnień makroekonomicznych, w tym m.in.: polityka fiskalna i monetarna, polityka banku centralnego Chińskiej Republiki Ludowej oraz banków komercyjnych,
 • polityki gospodarczej i społecznej władz centralnych i lokalnych ChRL, w tym. m.in.: programy i realizacje inwestycji centralnych,
 • funkcjonowania biznesu w Chińskiej Republice Ludowej, w tym m.in.; form prawnych działalności gospodarczej, działalność regulatorów, działalność Specjalnych Stref Ekonomicznych, polityka podatkowa, analizy poszczególnych rynków oraz wykorzystywane instrumenty marketingowe, inwestycje bezpośrednie,
 • priorytetów polskiej polityki zagranicznej i ich realizacji w wybranych dziedzinach w Chińskiej Republice Ludowej,
 • współpracy biznesowej instytucji i przedsiębiorców Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej,
 • finansowych aspektów handlu Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej,
 • prawa Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej,
 • polityki Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych we współpracy z Chińską Republiką Ludową,
 • polityki Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych w Chinach,
 • importu i eksportu do Chin,
 • współpracy w sektorze edukacji pomiędzy instytucjami i jednostkami Rzeczypospolitej Polskiej i Chińskiej Republiki Ludowej,
 • współpracy kulturalnej Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową lub regionem Chin,
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej w Chinach, w tym polskiej kultury i nauki,
 • współpracy Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie stosunków ekonomicznych z Chinami. 

Termin

Zgłoszenia pracy należy dokonać do 30 września 2016 r.

Nagrody

Stypendia i staże w Polsce i Chinach oraz nagrody rzeczowe.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Polsko Chińska Rada Biznesu.

Patronat honorowy nad Konkursem objęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Gospodarki, Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce oraz Narodowy Bank Polski.

Patronat medialny nad Konkursem sprawuje serwis ObserwatorFinansowy.pl.

Zgłoszenie

Ogłoszenie o konkursie

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)