Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego

Termin:
3 lutego 2013 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
marketing internetowy;

Organizator:
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Szkoła Główna Handlowa.

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Szkoła Główna Handlowa zapraszają do uczestnictwa w konkursie na najlepszą pracę dyplomową (magisterską, licencjacką i inżynierską) z zakresu marketingu internetowego. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych, którzy obronili swoje prace w okresie od 01.01.2007 r. do 03.02. 2013 r. oraz uzyskali z egzaminu magisterskiego/ licencjackiego/ inżynierskiego wynik pozytywny.

Termin składania prac kończy się 3 lutego 2013 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 1 marca 2013 r.

Nagrodą za najlepszą pracę magisterską jest indeks na rozpoczynającą się w marcu 2013 roku edycję Studiów Podyplomowych Marketing Internetowy w Szkole Głównej Handlowej o wartości 7 800, 00 brutto PLN. Nagrodą w przypadku pozostałych zwycięskich i wyróżnionych prac jest możliwość odbycia miesięcznych płatnych praktyk.

Osoba nagrodzona w ramach Konkursu udziela Organizatorowi zezwolenia na wykorzystanie swojego wizerunku, w celach marketingowych, w szczególności w celu opublikowania w prasie.

Organizatorem konkursu jest Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska przy współpracy ze Szkołą Główną Handlową. Patronat nad konkursem objęła prof. Barbara Kudrycka, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło/więcej: www.iabpolska.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)