Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową – licencjacką i magisterską poświęconą problematyce ustalenia i opisania skutków II wojny światowej

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską, której tematem jest ustalenie i opisanie skutków II wojny światowej.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy licencjackiej i magisterskiej, które dotyczą tematyki ustalenia i opisania skutków II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem strat poniesionych przez Polskę w czasie tego konfliktu oraz ich długofalowych konsekwencji.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które obroniły pracę licencjacką lub magisterską w ciągu ostatnich 5 lat przed datą ogłoszenia konkursu.

Ta sama praca licencjacka i magisterska może być zgłoszona tylko raz.

Prace można składać w terminie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Laureatów konkursu wyłania Kapituła konkursu.

W konkursie na najlepszą pracę magisterską laureatowi konkursu przyznaje się nagrodę:
a) za zajęcie pierwszego miejsca w wysokości 15 000 złotych brutto,
b) za zajęcie drugiego miejsca w wysokości 10 000 złotych brutto,
c) za zajęcie trzeciego miejsca w wysokości 5 000 złotych brutto.

W konkursie na najlepszą pracę licencjacką laureatowi konkursu przyznaje się nagrodę:
a) za zajęcie pierwszego miejsca w wysokości 10 000 złotych brutto,
b) za zajęcie drugiego miejsca w wysokości 7 500 złotych brutto,
c) za zajęcie trzeciego miejsca w wysokości 5 000 złotych brutto.

Zobacz
Regulamin konkursu

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)