Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną poświęconą II wojnie światowej

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Organizatorem konkursu jest Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej pracy doktorskiej i habilitacyjnej poświęconych problematyce ustalenia i opisania skutków II wojny światowej.

Prace można zgłaszać w terminie od 1 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r.

Prace poddane zostaną ocenie pod kątem ich jakości merytorycznej i stylistycznej, a także oryginalności dobranej tematyki. Do konkursu dopuszcza się prace przygotowane w języku polskim lub języku angielskim oraz prace przedłożone w tłumaczeniu na język polski.

Udział w konkursie mogą wziąć osoby, którym nadano stopień naukowy od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2023 r.

W konkursie na najlepszą pracę habilitacyjną laureatowi konkursu przyznaje się nagrodę:
a) za zajęcie pierwszego miejsca w wysokości 30 000 złotych brutto,
b) za zajęcie drugiego miejsca w wysokości 20 000 złotych brutto,
c) za zajęcie trzeciego miejsca w wysokości 10 000 złotych brutto.

3. W konkursie na najlepszą pracę doktorską laureatowi konkursu przyznaje się nagrodę:
a) za zajęcie pierwszego miejsca w wysokości 20 000 złotych brutto,
b) za zajęcie drugiego miejsca w wysokości 15 000 złotych brutto,
c) za zajęcie trzeciego miejsca w wysokości 10 000 złotych brutto.

Zobacz
Regulamin konkursu

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)