Opublikowano

Konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską

Konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską

Termin:
30 maja 2015 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości,;

Organizator:
Minister Sprawiedliwości.

Konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i społecznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości.

Uczestnictwo

Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie obronione w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 roku.

Tematyka

Praca magisterska zgłaszana do Konkursu powinna dotyczyć następującej problematyki:

  • zarządzanie instytucjami publicznymi w przestrzeni sprawiedliwości;

  • efektywność działania instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;

  • działalność instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości a rozwiązywanie problemów społecznych;

  • społeczny wizerunek instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;

  • ekonomiczna analiza prawa.

Termin

Zgłoszenia pracy należy dokonać do 30 maja 2015 r.

Nagrody

Wysokość nagród:

  • nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych;
  • nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
  • nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych.

Nagrodą dodatkową w konkursie może być też dwumiesięczny bezpłatny staż w wybranej przez laureata komórce organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Minister Sprawiedliwości.

Zobacz

Zarządzenie

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)