Opublikowano

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską

Termin:
31 grudnia 2012 r.;

Zasięg:
ogólnokrajowy;

Ogólna tematyka:
współczesne stosunki międzynarodowe;

Organizator:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych. Prace powinny dotyczyć w szczególności:

 1. Priorytetów polskiej polityki zagranicznej i ich realizacji w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
 2. Stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
 3. Członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 4. Polityki Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
 5. Polityki Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
 6. Zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego;
 7. Polityki Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
 8. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
 9. Praw człowieka;
 10. Współpracy Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

Prace na konkurs należy zgłaszać do dnia 31 grudnia 2012 r. Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie obronione w roku przedstawienia ich do nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 30 czerwca.

Przyznawane są nagrody:

 1. I stopnia – nagroda pieniężna oraz staż;
 2. II stopnia – nagroda pieniężna;
 3. III stopnia – nagroda pieniężna;
 4. wyróżnienie – upominek książkowy.

Za organizację Konkursu odpowiada komórka organizacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych do spraw szkoleń.

Źródło/więcej: www.msz.gov.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)