Opublikowano

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską

Termin:
31 grudnia 2016 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
współczesne stosunki międzynarodowe;

Organizator:
Minister Spraw Zagranicznych.

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych przeprowadzany jest corocznie od grudnia 1989 roku. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi studiujących ludzi na zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej, jej polityki zagranicznej oraz szerzej, na problemy wynikające z rozwoju sytuacji w Europie i na świecie.

Uczestnictwo

Prace zgłaszają na konkurs władze uczelni, w której prace zostały obronione.

Prace zgłaszają na Konkurs władze uczelni, w której prace zostały obronione. Do prac dołącza się:

 • opinię recenzenta pracy,
 • opinię promotora pracy,
 • życiorys autora pracy zawierający jego dane kontaktowe tj. numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.

Tematyka

Prace powinny dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych i mieścić się w zakresie niżej wymienionej problematyki:

 • priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
 • stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
 • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
 • prawa człowieka;
 • współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

Termin

Zgłoszenia pracy należy dokonać do 31 grudnia 2016 r.

Nagrody

Przyznawane są nagrody:

 • I stopnia – nagroda pieniężna oraz staż;
 • II stopnia – nagroda pieniężna;
 • III stopnia – nagroda pieniężna;
 • wyróżnienie – upominek książkowy.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Minister Spraw Zagranicznych.

Zgłoszenie

Ogłoszenie o konkursie

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)