Opublikowano

Konkurs Medi@stery dla młodych medioznawców

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Najlepsze prace magisterskie z zaskresu wiedzy o mediach zostaną nagrodzone w konkursie Medi@stery i wydane w postaci wysokopunktowanych monografii lub artykułów w czasopiśmie z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgłoszenia do konkursu organizowanego przez Uniwersytet Gdański można nadsyłać do 20 listopada.

Medi@stery to ogólnopolski konkurs dla absolwentów studiów magisterskich na kierunkach związanych z komunikacją społeczną i mediami.

Nagrodzone dotąd prace młodych medioznawców dotyczyły m.in. ponowoczesnej telewizji, kampanii prezydenckich w mediach i roli nowych madiów w aktywizacji społeczności lokalnych. Jedna z laureatek zajęła się problemem trywializacji feminizmu, przedstawianego jako latte-feminizm i “girl power” w luksusowej prasie kobiecej. Inny laureat podjął temat kreowania marki w serwisie You Tube na przykładzie Grupy Filowej Darwin. Kolejna nagrodzona osoba analizowała zdjęcia “selfie” z jednej strony jako narcystyczne kreowanie wizerunku w internecie, a z drugiej – ważny nowy trend w fotografii.

Nagrody w konkursie odebrało dotychczas 18 laureatów. Zdaniem jurorów rozprawy odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym i metodologicznym, tezy były oryginalne, a wnioski odkrywcze. Prace te zostały wydane w postaci wysokopunktowanych monografii lub artykułów w czasopiśmie z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Media Biznes Kultura”.

Wśród laureatów dominowali studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Do udziału w konkursie zaprasza Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Organizatorzy chcą, by przedstawione w konkursie prace były dla laureatów przepustką do świata mediów. Ukryte w nazwie konkursu media odnoszą się nie tylko do nośników będących przedmiotem badania, ale same mają stać się trampoliną dla dalszych zawodowych dokonań młodych medioznawców – tłumaczą.

Regulamin uczestnictwa dostępny jest na stronie www.mediastery.ug.edu.pl.

PAP – Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk

kol/ zan/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)