Opublikowano

Konkurs “Lider Fotoniki” na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i doktorską z zakresu fotoniki

Termin:
31 stycznia 2015 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
fotonika;

Organizator:
Fundacja Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów.

Konkurs “Lider Fotoniki” na najlepszą pracę inżynierską, magisterską i doktorską z zakresu fotoniki

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Fundacja Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów ogłasza konkurs “Lider Fotoniki”, którego celem jest wyłonienie najlepszych prac naukowych z zakresu fotoniki.

Uczestnictwo

W konkursie może wziąć udział każdy, kto w okresie od 1 listopada 2013 roku do 30 września 2014 roku obronił pracę inżynierską, magisterską lub doktorską z zakresu fotoniki na studiach stacjonarnych, wieczorowych oraz niestacjonarnych wszystkich polskich uczelni wyższych.

Tematyka

Do konkursu mogą być zgłaszane prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie z zakresu fotoniki. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych i najciekawszych z nich.

Wyróżnione zostaną przede wszystkim prace dyplomowe przydatne do zastosowania w praktyce i autorzy potrafiący zainteresować, przekonująco uzasadnić i zademonstrować ich użyteczność oraz innowacyjność.

Termin

Zgłoszenia pracy należy dokonać do 31 stycznia 2014 r.

Nagrody

Wyróżnienia (nagrody pieniężne) otrzymają autorzy najlepszej pracy w każdej kategorii (inżynierska, magisterska, doktorska).

Nagrodę główną w postaci 3-miesięcznego płatnego stażu (3 tys. zł/miesiąc) w firmie InPhoTech Sp. z o.o. może otrzymać autor pracy z każdej kategorii. Kapituła konkursu zastrzega sobie przyznanie nagrody głównej według własnych kryteriów.

Zdobywca nagrody głównej może otrzymać jednocześnie wyróżnienie za najlepszą pracę w swojej kategorii.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Fundacja Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów.

Zgłoszenie

Ogłoszenie o konkursie

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)