Opublikowano

Konkurs IBE na pracę magisterską dotyczącą uczenia się przez całe życie

Termin:
31 lipca 2013 r.;

Zasięg:
ogólnokrajowy;

Ogólna tematyka:
idea uczenia się przez całe życie;

Organizator:
Instytut Badań Edukacyjnych.

Konkurs IBE na pracę magisterską dotyczącą uczenia się przez całe życie

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza studentów i absolwentów uczelni wyższych do udziału w konkursie na pracę magisterską, dotyczącą idei uczenia się przez całe życie w kontekście zdobywania nowych kwalifikacji.

Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów wszystkich kierunków, którzy obronili prace magisterskie między 1 maja 2011 roku a lipcem 2013 roku. W konkursie mogą wziąć udział absolwenci wszystkich kierunków studiów, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków ekonomiczno-społecznych. Prace mogą zgłaszać zarówno autorzy prac, jak i uczelnie reprezentowane przez promotora pracy.

Prace można zgłaszać od 27 listopada 2012 r. do 31 lipca 2013 r. Zgłoszenie do konkurs powinno zawierać:

  • wypełniony, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy,
  • wydrukowaną pracę konkursową,
  • płytę CD z pracą konkursową oraz formularzem zgłoszeniowym.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 września 2013 roku.

Autorom najwyżej ocenionych prac zgłoszonych do Konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne:

I miejsce – 3 000 złotych brutto,

II miejsce – 2 000 złotych brutto,

III miejsce
– 1 000 złotych brutto.

Fragmenty najlepszej pracy magisterskiej zostaną opublikowane w kwartalniku naukowym “Edukacja”.

Organizatorem Konkursu jest Instytut Badań Edukacyjnych. Konkurs jest realizowany w ramach projektu systemowego „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło/więcej: www.kwalifikacje.edu.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)