Opublikowano

Konkurs Generali na najlepszą pracę magisterską

Termin:
rejestracja – 31.05.2014 r.,
złożenie pracy – 30.06.2015 r.;

Zasięg:
studenci Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego;

Ogólna tematyka:
ubezpieczenia;

Organizator:
Grupa Generali w Polsce.

Konkurs Generali na najlepszą pracę magisterską

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Grupa Generali w Polsce zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską. Celem konkursu jest zachęcenie studentów do poszukiwania i poszerzenia wiedzy z zakresu ubezpieczeń poprzez wsparcie przygotowania i napisania pracy magisterskiej na jeden z zaproponowanych tematów.

Uczestnictwo

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci I roku studiów drugiego stopnia Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Tematyka

Zestaw tematów:

 1. Ryzyko w ubezpieczeniach zdrowotnych;
 2. Ryzyko w ubezpieczeniach osobowych;
 3. Analiza porównawcza wybranych produktów, Generali TU S.A. i Warta TU S.A.;
 4. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, a Ubezpieczenia Turystyczne;
 5. Czynniki ryzyka wpływające na cenę ubezpieczeń mieszkaniowych – analiza taryf 7 największych ubezpieczycieli;
 6. Obligatoryjność w zakresie indywidualnych ubezpieczeń majątkowych w wybranych krajach UE i USA;
 7. GLM jako metoda modelowania taryf składek;
 8. Nieklasyczne podejścia do modelowania składki (inne niż GLMy) – np. metoda KDD (knowledge discovery in databases);
 9. Analizy przestrzenno-czasowe szkodowości, np. bayesowski spline geograficzny, czyli coś ze statystyki przestrzennej;
 10. Matematyczne modele systemów bonus-malus w ubezpieczeniach komunikacyjnych;
 11. Modelowanie optymalnej wysokości udziału własnego / franszyzy;
 12. Wycena ryzyka absencji chorobowej (L4) w zależności od długości absencji, wieku, płci chorego;
 13. Wycena ryzyka niezdolności do pracy w danym zawodzie (ew. w grupie zawodów pokrewnych, czy tp);
 14. Analiza prawdopodobieństwa zgonu, wypadków, występowania poważnych chorób (lista do ustalenia) w zależności od: gałęzi przemysły, miejsca zamieszkania, wykonywanego zawodu, innych czynników;
 15. Porównanie ryzyka zgonu, wypadków, występowania poważnych chorób (lista do ustalenia) w krajach europejskich ze znalezieniem analogii w trendzie do sytuacji gospodarczo-ekonomicznej w Polsce (celem wyznaczenia przyszłych zachowań w tych ryzykach);
 16. Przetwarzanie dużych wolumenów danych (“Big Data”) w czasie rzeczywistym. Analiza przypadku użycia dla usług mobilnych w sektorze ubezpieczeniowym;
 17. “Wirtualna’ tożsamość klienta firmy ubezpieczeniowej – analiza zachowań w sieci na potrzebę oferowania produktów ubezpieczeniowych;
 18. Ubezpieczenie tożsamości internetowej – studium możliwości;
 19. Sieci neuronowe w branży ubezpieczeniowej – przegląd zastosowań;
 20. Firma ubezpieczeniowa bez serwerowni? Studium bezpieczeństwa biznesu opartego na informatycznych usługach rozproszonych (“usługi w chmurze”).

Termin

Termin rejestracji uczestnictwa w konkursie upływa w dniu 31.05.2014 r.

Pracę magisterską należy złożyć do 30.06.2015 r.

Nagrody

W ramach konkursu wybrane zostaną 3 najlepsze prace, których autorzy otrzymają Karty Pre-Paid o wartości 5000 zł.

Laureaci oprócz nagrody, o której mowa w ust. 1 otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody głównej, tytułem opłacenia podatku dochodowego.

Organizator

Organizatorem konkursu są spółki Grupy Generali w Polsce.

Zgłoszenie

Ogłoszenie o konkursie

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)