Opublikowano

Konkurs Biura Informacji Kredytowej na najlepszą pracę magisterską i doktorską “Informacja w procesie zarządzania ryzykiem”

Termin:
31 października 2013 r.;

Zasięg:
ogólnokrajowy;

Ogólna tematyka:
rola i sposób wykorzystania informacji kredytowej i gospodarczej w procesie zarządzania ryzykiem;

Organizator:
Biuro Informacji Kredytowej.

Konkurs Biura Informacji Kredytowej na najlepszą pracę magisterską i doktorską “Informacja w procesie zarządzania ryzykiem”

Biuro Informacji Kredytowej ogłosiło II edycję konkursu o nagrodę Biura Informacji Kredytowej na najlepszą pracę magisterską i doktorską. BIK jest zainteresowane rozwojem wiedzy z dziedziny wpływu informacji kredytowej i gospodarczej na zarządzanie ryzykiem, dlatego też do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie i doktorskie poświęcone tematyce roli informacji kredytowej i gospodarczej w procesie zarządzania ryzykiem kredytów gospodarstw domowych.

Jak można przeczytać w regulaminie, tematyka prac zgłaszanych do konkursu powinna być związana w szczególności z:

  1. dostępnymi informacjami na rynku na temat kredytobiorców indywidualnych i przedsiębiorców;
  2. produktami i usługami udostępnionymi przez biura kredytowe i oczekiwanymi przez ich klientów;
  3. sposobami ograniczania nieefektywnych decyzji kredytowych przez banki i instytucje finansowe;
  4. wykorzystaniem informacji zawartych w bazach danych do monitorowania indywidualnych zadłużeń i portfeli kredytowych;
  5. przeciwdziałaniem zjawisku nadmiernego zadłużania;
  6. funkcjonowaniem rynku kredytowego;
  7. budowaniem świadomości klientów o roli i sposobach kształtowania pozytywnej historii kredytowej;
  8. zarządzaniem wierzytelnościami.

Konkurs jest skierowany do absolwentów szkół wyższych, zwłaszcza na kierunkach ekonomicznych, którzy obronili prace magisterskie lub doktorskie między 1 października 2012 r., a 30 września 2013 r. z oceną co najmniej dobrą.

Zgłoszenia do konkursu są przyjmowane w formie elektronicznej do dnia 31 października 2013 r. Praca raz zgłoszona nie może być zgłaszana w kolejnej edycji konkursu.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości: 7 500 zł dla autora pracy magisterskiej i 15 000 zł dla autora pracy doktorskiej.

Listę laureatów Organizator opublikuje na stronie internetowej www.bik.pl/konkurs do dnia 15 lutego 2014 r.

Organizatorem konkursu jest Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A. Biuro Informacji Kredytowej zostało utworzone w 1997 r. na podstawie przepisów Ustawy Prawo Bankowe.

Źródło/więcej: www.bik.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)