Opublikowano

Konkurs Absolwencki na najlepszą pracę magisterską “CZAS NA STAŻ”

Termin:
31 października 2013 r.;

Zasięg:
ogólnopolski;

Ogólna tematyka:
innowacyjne rozwiązania z zakresu technologii oczyszczania ścieków;

Organizator:
Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. (RCGW S.A.) w Tychach.

Konkurs Absolwencki na najlepszą pracę magisterską “CZAS NA STAŻ”

Na skróty: Uczestnictwo · Tematyka · Termin · Nagrody · Organizator · Zgłoszenie

Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. (RCGW S.A.) w Tychach ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską.

Uczestnictwo

Konkurs skierowany jest do absolwentów szkół wyższych, którzy obronią w terminie od 01.05 – 30.09.2013 r. pracę magisterską na kierunku obejmującym programem studiów zagadnienia związane z zastosowaniem rozwiązań technologicznych służących ochronie środowiska.

Tematyka

Tematyka konkursu obejmuje aspekty innowacyjnych rozwiązań z zakresu:

  • I. Eksploatacja obiektów przemysłowych – WYKORZYSTANIE OZE
  • II. Eksploatacja oczyszczalni ścieków
    ZERO odpadów + ZERO emisji + ZERO energetyczny bilans

  • III. Uporządkowana gospodarka osadowa na terenie oczyszczalni ścieków – CO DALEJ?
  • IV. Oczyszczalnia ścieków – EKOINNOWACJE!

Termin

Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 31 października 2013 r. Wyniki konkursu będą znane do 31.12.2013 r.

Nagrody

Nagrodę za najlepszą pracę magisterską stanowi 1 płatny stażu w Regionalnym Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. w Tychach, firmie będącej liderem w zastosowaniu ekoinnowacyjnych technologii oczyszczania ścieków, wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł oraz kreowaniu nowoczesnych metod i strategii zarządzania.

Komisja Konkursowa może przyznać wyróżnienie o wartości nie przekraczającej 500 zł brutto.

Organizator

Organizatorem konkursu jest Regionalne Centrum Gospodarki Wodno – Ściekowej S.A. (RCGW S.A.) w Tychach.

Zgłoszenie

Regulamin: www.rcgw.pl

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)