Opublikowano

Kongres polskich studentów w Wielkiej Brytanii

350 polskich studentów z całej Wielkiej Brytanii weźmie udział w 10. Kongresie Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii. Kongres odbędzie się między 27 a 29 stycznia 2017 roku na Uniwersytecie w Cambridge.

Kongres organizuje Polskie Stowarzyszenie Studenckie na Uniwersytecie w Cambridge.

“Polscy studenci w Wielkiej Brytanii przejawiają silną chęć podtrzymywania relacji z krajem. Przejawia się to w wielu podejmowanych przez nich inicjatywach, z których najważniejsza to właśnie doroczny Kongres” – informują organizatorzy wydarzenia.

Program Kongresu, opiera się na czterech filarach: polityce połączonej z ekonomią, kulturze, karierze oraz integracji – sprawach kluczowych dla Polaków studiujących na brytyjskich uniwersytetach. Spotkania panelowe również będą dotyczyły czterech tematów: kultury, biznesu, polityki zagranicznej i ksenofobii.

W spotkaniu dotyczącym kultury głos zabiorą m.in: Jan Komasa i Anda Rottenberg. W części poświęconej ksenofobii wypowiedzą się m.in.: dr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich oraz socjologowie: dr Karolina Wigura i dr Rafał Pankowski. Gośćmi debaty związanej z polityką zagraniczną będą: Radosław Sikorski – były Minister Spraw Zagranicznych i prof. Andrzej Nowak z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z kolei w panelu poświęconym sprawom biznesu udział weźmie m.in.: Małgorzata O’Shaughnessy z firmy Visa.

Tegoroczny Kongres będzie także okazją do przyjrzenia się – dostępnym w Polsce – możliwościom kariery. Warsztaty prowadzone przez polskie oddziały międzynarodowych firm i korporacji pomogą uczestnikom poznać oczekiwania potencjalnych pracodawców.

Kongres zapoczątkował Zbigniew Pełczyński – profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego. Od swojego powstania, jest on organizowany wspólnie z Federacją Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii, i co roku odbywa się na innej prestiżowej uczelni w tym na: Uniwersytecie w Warwick, Uniwersytecie Oksfordzkim czy Uniwersytecie w Edynburgu.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu są dostępne na stronie: http://polishcongress.org/

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)