Opublikowano

Kolejność elementów

Zapoznaj się z właściwą kolejnością elementów, pojawiających się w pracach magisterskich. Dzięki temu artykułowi nie będziesz miał(a) problemu wynikającego z niewiedzy, gdzie co umieścić.

Kolejność elementów

O ile w poprzednim artykule, prezentowany był typowy układ treści i zapoznałeś (zapoznałaś) się tam z esencją pracy magisterskiej, warto zdawać sobie sprawę jaka jest kolejność jej formalnych elementów i nie popełnić błędu polegającego np. na umieszczeniu aneksu przed bibliografią.

Przedstawiony poniżej schemat należy dopasować do indywidualnych potrzeb. Praca magisterska, w której rozdział metodologiczny nie występuje, nie jest rzadkością i nie trzeba go „na siłę” uwzględniać, jeśli nie jest potrzebny.

Również takie elementy, jak: „Wykaz tabel”, „Streszczenie” nie są w pracy magisterskiej elementami obowiązkowymi. Co bardziej radykalni, jak prof. Święcicki (1971: 176) twierdzą, że nawet „Zakończenie” nie jest bezwzględnie konieczne.

Jednak zupełnie Ci odradzam to ostatnie podejście, pamiętając że każdy tekst, każda praca pisemna, musi składać się z trzech podstawowych elementów, a więc wstępu, rozwinięcia i zakończenia. W zakończeniu umieszcza się również wiele ważnych informacji, o których będzie mowa w artykule go dotyczącym.

Typowa kolejność elementów wygląda tak:

 1. Strona tytułowa
 2. Spis treści
 3. Wstęp
 4. Rozdział/y teoretyczne
 5. Rozdział metodologiczny
 6. Rozdział/y empiryczne, prezentujące wyniki i wnioski z badań
 7. Zakończenie
 8. Bibliografia
 9. Wykaz tabel/symboli
 10. Streszczenie
 11. Aneks

Jeśli chodzi o „Streszczenie”, można je umieścić po zakończeniu, a przed bibliografią, lub po bibliografii i po wykazie tabel (jak wyżej). Nie ma w tej kwestii jednomyślności.

Również taki element jak „Spis treści” bywa umieszczany na końcu pracy magisterskiej, lecz nie jest to rozwiązanie najszczęśliwsze ze względu na znacznie utrudnioną orientację w takiej pracy i nie jest to polecane.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)