Opublikowano

Konkurs na polsko-ukraińskie projekty naukowe organizuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Trzeci konkurs na polsko-ukraińskie projekty naukowe organizuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Termin składania wniosków w programie “Dla Ukrainy” upływa 4 kwietnia br.

Dzięki tej inicjatywie naukowcy z Ukrainy mogą nawiązać współpracę z polskimi badaczami, by realizować wspólne badania. Program został uruchomiony w marcu ubiegłego roku.
Czytaj dalej Konkurs na polsko-ukraińskie projekty naukowe organizuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Opublikowano

VI Konkurs im. Prof. Adama Sadowskiego na najlepszą pracę dyplomową i magisterską

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Białymstoku ogłasza VI Konkurs im. Prof. Adama Sadowskiego na najlepszą pracę dyplomową i magisterską z zakresu dyscyplin: ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości.

Konkurs Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Białymstoku dotyczy prac obronionych w 2022 i 2023 roku i napisanych w obszarze: Problemy współczesnej gospodarki.

Czytaj dalej VI Konkurs im. Prof. Adama Sadowskiego na najlepszą pracę dyplomową i magisterską
Opublikowano

Ostatnie dni naboru do francuskojęzycznego konkursu „Mój doktorat w 180 sekund”

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Jeszcze do 19 lutego trwa nabór do francuskojęzycznego konkursu „Mój doktorat w 180 sekund”, który polega na przedstawieniu swojej pracy naukowej w 3 minuty, w prosty i zrozumiały sposób i z pomocą jednego slajdu. Warunkiem jest prezentacja w jęz. francuskim.

To piąta edycja tego konkursu, organizowanego przez Instytut Francuski w Polsce we współpracy z Ośrodkiem Kultury Francuskiej i Stowarzyszeniem Romanistów Polskich „Plejada”.
Czytaj dalej Ostatnie dni naboru do francuskojęzycznego konkursu „Mój doktorat w 180 sekund”

Opublikowano

Nagrodzono autorów prac dot. nowoczesnej łączności i sztucznej inteligencji

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Nagrodzono najlepsze prace inżynierskie, magisterskie i doktorskie z zakresu sztucznej inteligencji lub nowoczesnych technologii w łączności. Prace te mają potencjał zastosowania w obszarze obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Młodzi naukowcy zostali nagrodzeni i wyróżnieni przez resort obrony narodowej. Są to absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Akademii Morskiej w Gdyni i Politechniki Poznańskiej.

NOWOCZESNA ŁĄCZNOŚĆ i PRACE DOKTORSKIE

Zwycięzcą okazał się dr inż. Krzysztof Malon z Wydziału Elektroniki WAT w Warszawie, autor rozprawy pt. „Efektywne zarządzanie dostępem do widma w radiowych sieciach doraźnych z węzłami kognitywnymi” napisanej pod kierunkiem dr. hab. inż. Jerzego Łopatki. Więcej na ten temat w serwisie Nauka w Polsce – „Inteligentne radio pożyczy sobie nieużywaną częstotliwość”.

Drugą nagrodę otrzymał dr inż. Jarosław Wojtuń z Wydziału Elektroniki WAT za rozprawę doktorską pt. „Efektywne metody skrytej synchronizacji akustycznych kanałów steganograficznych” napisaną pod kierunkiem płk. dr. hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego.

Dr inż. Paweł Skokowski z Wydziału Elektroniki WAT zajął trzecie miejsce. Promotorem jego rozprawy pt. „Efektywna metoda budowy świadomości sytuacji elektromagnetycznej w radiowych sieciach doraźnych z węzłami kognitywnymi” jest dr hab. inż. Jerzy Łopatka. Więcej na ten temat w serwisie Nauka w Polsce – „Nagroda ABB za wkład w budowę inteligentnego radia”.

SZTUCZNA INTELIGENCJA I PRACE MAGISTERSKIE

Najlepszą pracę magisterską z zakresu sztucznej inteligencji napisał Łukasz Tymoszuk ze Szkoły Doktorskiej WAT pod kierunkiem naukowym płk. dr. inż. Rafała Kasprzyka z Wydziału Cybernetyki. Tematem nagrodzonej pracy jest „Antagonistyczne uczenie maszynowe jako zapowiedź wojen na algorytmy”. Więcej na ten temat w serwisie Nauka w Polsce – „Wojny na algorytmy – nowe wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa”.

Drugą nagrodę w tej kategorii odebrał Szymon Stryczek z Instytutu Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za pracę magisterską pt. „Wykrywanie zagrożeń internetowych oparte na analizie ruchu sieciowego” napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Marka Natkańca.

Trzecie miejsce przyznano Mateuszowi Mikulskiemu z WAT. Pracę magisterską pt. „Dwuczynnikowe: biometryczne i behawioralne, uwierzytelnianie klienta serwisu webowego poprzez weryfikację twarzy i jej mimiki z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych” laureat napisał pod kierunkiem płk. dr. hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego.

Wyróżnienie otrzymał Kamil Kanclerz z Politechniki Wrocławskiej za pracę magisterską pt. „Metody analizy emocji w tekstach” napisaną pod kierunkiem dr. inż. Jana Koconia.

ŁĄCZNOŚĆ i PRACE MAGISTERSKIE

W kategorii drugiej, za najlepszą pracę inżynierską i magisterską z zakresu nowoczesnych technologii w łączności, zwyciężył Cezary Adamczyk z Politechniki Wrocławskiej za pracę magisterską pt. „Algorytm sterowania ruchem w sieciach komórkowych opartych na architekturze OpenRAN” napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Adriana Kliksa.

Drugie miejsce zajął Maciej Kowalski z Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT za pracę magisterską pt. „Projekt koncepcyjny sterownika Wi-Fi systemu pomiarowego dla platformy bezzałogowej”. Promotorem pracy jest dr inż. Zdzisław Rochala.

Kolejne miejsce przypadło Karolowi Olszewskiemu z Akademii Morskiej w Gdyni, autorowi pracy pt. „Analiza i ocena roli radiokomunikacji morskiej w projekcie morskiej żeglugi autonomicznej” napisanej pod kierunkiem dr. inż. Karola Korcza.

Krystian Piwowarczyk z Politechniki Poznańskiej został wyróżniony za pracę magisterską pt. „Szyfrowanie homomorficzne” napisaną pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Koszajdy.

PAP – Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk

kol/ zan/

Opublikowano

MEiN ruszył konkurs na prace magisterskie i doktorskie o historii ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Wiceminister MEiN prof. Włodzimierz Bernacki wraz z dyr. Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i J. Paderewskiego prof. Janem Żarynem ogłosili w środę drugą edycję konkursu na najciekawsze prace magisterskie i rozprawy doktorskie o historii ruchu narodowego i katolicyzmu społecznego w Polsce.

W czasie konferencji prasowej inaugurującej drugą edycję konkursu wiceminister Bernacki poinformował, że realizowany jest on dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu “Społeczna odpowiedzialność nauki”.

“MEiN przykłada wielką wagę do tego, żeby w ramach prac naukowych tematyka dotycząca kwestii związanych z myślą społeczną Kościoła oraz szeroko rozumianą myślą narodową odnalazła swoje odzwierciedlenie nie tylko w tytułach prac magisterskich, ale przede wszystkim w doktoratach” – zaznaczył Bernacki.

Wyjaśnił, że uzyskanie aprobaty MEiN wynika z tego, że konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Mogą wziąć w nim udział absolwenci dyscyplin humanistycznych, takich jak: historia, historia sztuki, politologia, nauka o polityce, teologia, filozofia czy socjologia.

“Najciekawsze, najbardziej interesujące prace powstają na styku różnorakich dyscyplin” – ocenił wiceminister Bernacki.

Zwrócił uwagę, że prace magisterskie i rozprawy doktorskie przeszły całą ścieżkę recenzyjną i egzaminacyjną, są potwierdzone autorytetami naukowymi promotorów, recenzentów i członków komisji egzaminacyjnych.

Prof. Jan Żaryn powiedział, że Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego na realizację konkursu dostał od MEiN ok 200 tys. zł.

Konkurs dotyczy prac obronionych od 15 października 2020 r. do 15 listopada 2021 r.

Tematyka prac powinna być związana z dziejami ruchu narodowego oraz katolicyzmu społecznego w Polsce. Prof. Żaryn zwrócił uwagę, że to są obszary tematycznie zaniedbane.

“Naukowcy dziejów najnowszych niekoniecznie w okresie PRL-u specjalizowali się w tych obszarach” – powiedział profesor. Wskazał, że Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego został powołany, aby to dziedzictwo obozu narodowego i katolicyzmu społecznego promować.

Prace będą oceniane pod kątem ich innowacyjności, konstrukcji, precyzyjności w określeniu problemu badawczego, a także charakterystyki doboru i wykorzystania źródeł. Istotnym elementem oceny będzie również potencjał pracy do jej ewentualnej publikacji.

Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody pieniężne, które mają umożliwić prowadzenie dalszych studiów badawczych. Stanowią także zachętę dla kolejnych roczników studenckich i dla doktorantów przy wyborze tematów prac naukowych. Laureat pierwszego miejsca w kategorii praca magisterska otrzyma 20 tys. zł, za II miejsce – 15 tys., a za trzecie 10 tys. Zdobywca I miejsca w kategorii praca doktorska otrzyma 30 tys., za II miejsce – 25 tys. zł, za III miejsce – 15 tys. zł. Uczestnicy konkursu mogą wysyłać swoje prace do 8 grudnia br. na adresy e-mailowe Instytutu: konkurs.mgr@idmn.pl – dla absolwentów studiów magisterskich i konkurs.dr@idmn.pl – dla autorów rozpraw doktorskich.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronach internetowych www.mein.gov.pl i www.idmn.pl.

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego to państwowa instytucja kultury powołana 17 lutego 2020 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Instytut utworzono m.in. dla studiów nad dziedzictwem myśli narodowej i katolicko-społecznej, w tym chrześcijańsko-demokratycznej.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 grudnia br.

Prof. Żaryn poinformował, że do wszystkich szkół ponadpodstawowych zostaną przekazane trzy prace historyczne: abp. Józefa Teodorowicza “Rodzina a szkoła”, prof. Ignacego Chrzanowskiego “Polski ideał wychowawczy” i ks. Kazimierza Lutosławskiego “O potrzebie filozofii”.

“Są to pewne propozycje wychowawcze dla nauczycieli, którzy mają w swoim charyzmacie zawodu wychowywanie młodego pokolenia” – wskazał prof. Żaryn. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek

mgw/ joz/

Opublikowano

Konkurs o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Instytut Filozofii i Socjologii, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk wydawca kwartalnika „Kultura i Społeczeństwo” oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne zapraszają autorów, instytucje naukowe, towarzystwa naukowe oraz wydawców lub stowarzyszenia zrzeszające dziennikarzy do udziału w Konkursie o nagrodę im. Profesor Elżbiety Tarkowskiej – Edycja V.

Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach:

  1. autorska (współautorska) praca naukowa z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i wynikającego z niego wykluczenia społecznego ogłoszona w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody lub rok wcześniej. Praca powinna zostać opublikowana w języku polskim, jako recenzowana monografia naukowa, recenzowany artykuł w polskim czasopiśmie naukowym albo rozdział w recenzowanej monografii zbiorowej.
  2. autorski (współautorski) materiał prasowy/medialny dotyczący problematyki przezwyciężania ubóstwa i wykluczenia społecznego, opublikowany w prasie, radiu, telewizji lub przez wydawcę internetowego w pierwszym półroczu roku przyznania nagrody lub rok wcześniej.

W każdej z kategorii przyznana zostanie jedna nagroda w wysokości 3000 zł (słownie: trzy tysiące zł).

Nagradzane będą dzieła publikowane w języku polskim, mające szczególne znaczenie dla kształtowania debaty publicznej w Polsce dotyczącej problematyki ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz wyróżniające się wysokim poziomem merytorycznym, a jednocześnie „współczynnikiem humanistycznym” – zgodnie z podejściem wyłożonym w pracy „Zrozumieć biednego. O dawnej i obecnej biedzie w Polsce” pod red. Elżbiety Tarkowskiej, Warszawa 2000.

Termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń do konkursu:
Dzieła z obu kategorii wraz z podpisanym odpowiednim formularzem zgłoszeniowym należy przesłać pod adres konkurstarkowskiej@pts.org.pl do dnia 17 września 2021 r. do godz. 23:59:59.

Obsługę Konkursu zapewnia Polskie Towarzystwo Socjologiczne, które realizuje procedurę konkursową, koordynuje prace Kapituły Konkursu oraz prowadzi sekretariat Konkursu. Informacje na temat Konkursu można uzyskać u Pana Zbigniewa Rykowskiego, Sekretarza Zarządu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, kontakt e-mail: konkurstarkowskiej@pts.org.pl.

Więcej: www.gov.pl

Opublikowano

Konkurs na dyplomy bronione przez internet i zdalne inicjatywy artystyczne

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Studenci i młodzi doktorzy, którzy bronili prac dyplomowych i rozpraw w warunkach nauki zdalnej mogą wygrać nawet 10 tys. w konkursie na najlepszą pracę dyplomową wieńczącą studia. Także artyści – muzycy, chóry, zespoły teatralne i osoby zaangażowane w działalność kulturalną na uczelniach podczas pandemii mogą starać się o nagrodę w konkursach.

Konkursy są organizowane przez Parlament Studentów RP przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgłoszenia prac przyjmowane będą do 1 listopada, artyści mogą zgłaszać swoje inicjatywy kulturalne do 8 listopada poprzez stronę www.konkurs.psrp.org.pl.

Przedstawiciele studentów nagrodzą tych żaków, dla których miniony rok akademicki był jednocześnie ostatnim rokiem pewnego etapu edukacji – rokiem obrony pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej. Dla najlepszych przewidziano nagrody – nawet w wysokości 10 tys. zł.

Druga inicjatywa Parlamentu Studentów to konkurs dla osób i grup ze środowiska akademickiego zaangażowanych w życie kulturalne. Zgłoszenia przyjmowane są indywidualnie oraz zespołowo. Nagrody finansowe dla osób indywidualnych wynoszą do 5 tys. zł, grupy mogą wygrać 15 tys. zł. W konkursie mogą wziąć udział nie tylko artyści, ale też ci, którzy na co dzień zajmują się promowaniem kultury w środowisku akademickim. Nagrody przyznane zostaną w czterech kategoriach – dla zaangażowanych studentów, dla ich opiekunów wspierających działalność studencką oraz dwie kategorie dla zespołów lub organizacji – jedna dedykowana zespołom muzycznym czy chórom, druga – grupom działającym w innych obszarach kultury, np. teatralnym.

“Wiemy jak trudne jest pisanie pracy dyplomowej, zwłaszcza w warunkach kształcenia zdalnego, gdy nie ma możliwości bezpośredniego kontaktu z opiekunem czy korzystania z infrastruktury uczelni, stąd pomysł na nagrodzenie najlepszych prac i rozpraw doktorskich. Jednocześnie, zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo zawieszenie funkcjonowania uczelni, zburzyło dotychczasowe funkcjonowanie studentów czy opiekunów zaangażowanych w działalność kulturalną. Z tego powodu niezwykle zależy nam na wyłonieniu najaktywniejszych w tym zakresie i osób, i grup, a dzięki temu zainspirowaniu środowiska akademickiego do działań nie tylko naukowych” – mówi przewodniczący Parlamentu Studentów RP Dominik Leżański.

PAP – Nauka w Polsce

kol/ ekr/

Opublikowano

Poznań/ Ruszył konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Do 15 listopada potrwa przyjmowanie zgłoszeń w 17. edycji konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie. W konkursie można zgłaszać prace, które w latach 2019-2020 zostały obronione na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych.

Jak poinformował poznański magistrat, w rozpoczętej właśnie 17. edycji konkursu, zgłoszeń dokonywać można indywidualnie, lub przez rektora uczelni.

“Konkurs dotyczy prac magisterskich i doktorskich, które w latach 2019-2020 zostały obronione na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych. Warunkiem jest, aby dotyczyły one dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz stolicy Wielkopolski, a także promować osiągnięcia poznańskiego ośrodka akademickiego” – poinformował Urząd Miasta Poznania.

W kategorii prac doktorskich przyznane zostaną trzy równorzędne nagrody w wysokości 8 tys. zł, zaś w kategorii prac magisterskich – trzy nagrody w wysokości 4 tys. zł.

Magistrat poinformował, że wniosek upoważniający do udziału w konkursie należy złożyć w formie papierowej w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, lub przesłać na adres korespondencyjny Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej UMP. Trzeba także dostarczyć elektroniczną wersję wniosku na adres: akademickipoznan@um.poznan.pl.

Pozostałe wymagane dokumenty – jak streszczenie i pełen tekst pracy, dwie opinie oraz ewentualne publikacje – należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres: akademickipoznan@um.poznan.pl.

PAP – Nauka w Polsce, Anna Jowsa

ajw/ robs/

Opublikowano

Konkurs Medi@stery dla młodych medioznawców

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Najlepsze prace magisterskie z zaskresu wiedzy o mediach zostaną nagrodzone w konkursie Medi@stery i wydane w postaci wysokopunktowanych monografii lub artykułów w czasopiśmie z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgłoszenia do konkursu organizowanego przez Uniwersytet Gdański można nadsyłać do 20 listopada.

Medi@stery to ogólnopolski konkurs dla absolwentów studiów magisterskich na kierunkach związanych z komunikacją społeczną i mediami.

Nagrodzone dotąd prace młodych medioznawców dotyczyły m.in. ponowoczesnej telewizji, kampanii prezydenckich w mediach i roli nowych madiów w aktywizacji społeczności lokalnych. Jedna z laureatek zajęła się problemem trywializacji feminizmu, przedstawianego jako latte-feminizm i “girl power” w luksusowej prasie kobiecej. Inny laureat podjął temat kreowania marki w serwisie You Tube na przykładzie Grupy Filowej Darwin. Kolejna nagrodzona osoba analizowała zdjęcia “selfie” z jednej strony jako narcystyczne kreowanie wizerunku w internecie, a z drugiej – ważny nowy trend w fotografii.

Nagrody w konkursie odebrało dotychczas 18 laureatów. Zdaniem jurorów rozprawy odznaczały się wysokim poziomem merytorycznym i metodologicznym, tezy były oryginalne, a wnioski odkrywcze. Prace te zostały wydane w postaci wysokopunktowanych monografii lub artykułów w czasopiśmie z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Media Biznes Kultura”.

Wśród laureatów dominowali studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Do udziału w konkursie zaprasza Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego. Organizatorzy chcą, by przedstawione w konkursie prace były dla laureatów przepustką do świata mediów. Ukryte w nazwie konkursu media odnoszą się nie tylko do nośników będących przedmiotem badania, ale same mają stać się trampoliną dla dalszych zawodowych dokonań młodych medioznawców – tłumaczą.

Regulamin uczestnictwa dostępny jest na stronie www.mediastery.ug.edu.pl.

PAP – Nauka w Polsce, Karolina Duszczyk

kol/ zan/

Opublikowano

Stypendia START dla 100 najzdolniejszych młodych naukowców

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła we wtorek listę laureatów programu START – to stu najzdolniejszych polskich naukowców przed trzydziestką. Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Łączna suma przekazana na stypendia w tej edycji konkursu to 3 mln zł – poinformowała FNP w komunikacie przesłanym we wtorek PAP.

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego.

“Stypendiami START honorujemy badaczy, którzy, mimo młodego wieku, mają już na swoim koncie imponujące osiągnięcia naukowe. Są to jedni z najbardziej obiecujących młodych naukowców w Polsce. Realizują ciekawe, ważne i potrzebne badania. Poprzez stypendium START chcemy ich `zatrzymać` w nauce i pomóc dalej rozwijać skrzydła” – skomentował prezes FNP prof. Maciej Żylicz, cytowany w komunikacie.

Laureaci otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na dowolny cel.

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również w programie START wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały ocenione przez recenzentów konkursu jako wybitne. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 36 tys. zł.

W tym roku wyróżnienia otrzymało czworo laureatów: dr Magdalena Migalska oraz mgr Monika Żukowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mgr Rafał Muda z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz mgr inż. Krzysztof Ptaszyński z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN.

W ramach programu START przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi dla osoby, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Tegoroczną laureatką została mgr Katarzyna Chyl z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie.

W programie przyznawane jest też wyróżnienie im. Prof. Adama Sobiczewskiego. Może je otrzymać laureat prowadzący badania naukowe w dziedzinie matematyki, fizyki teoretycznej bądź astronomii z wysokiej jakości dorobkiem naukowym. W tegorocznym konkursie wyróżnieniem został uhonorowany mgr Marcin Karczewski z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W ciągu 28 lat realizacji programu, prestiżowe stypendia zdobyło ponad 3 100 wybitnych badaczy (łącznie z tegorocznymi laureatami), którym FNP przekazała w sumie ponad 84,5 mln zł.

Setka nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 845 kandydatów. Średni wiek tegorocznych laureatów wynosi 28,5 lat, a 44 proc. nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat).

Wśród nagrodzonych najwięcej badaczy reprezentuje nauki biologiczne i medyczne, nauki techniczne oraz nauki humanistyczne i społeczne. W tym roku na czele rankingu instytucji, z których pochodzi największa liczba laureatów uplasowały się Uniwersytet Jagielloński (22 stypendystów), Uniwersytet Warszawski (14 stypendystów), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (6 stypendystów).

Stypendia w konkursie 2020 zostaną sfinansowane zarówno z budżetu Fundacji, jak i ze środków przekazanych przez partnerów programu: Narodowy Bank Polski (w ramach programu edukacji ekonomicznej) i Fundację PZU, a także firmy stypendystów Fundacji: SensDx i Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej Dawida Nidzworskiego oraz Neuro Device Pawła Solucha. Ponadto stypendia zostaną sfinansowane ze środków przekazanych przez prywatnych darczyńców oraz z wpłat 1 proc. podatku dochodowego.

Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią br.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. (PAP)

Autorka: Ludwika Tomala

lt/ agt/