Opublikowano

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Termin:
31 marca 2013 r.;

Zasięg:
ogólnokrajowy;

Ogólna tematyka:
system gwarantowania depozytów, działalność BFG, bezpieczeństwo finansowe banków;

Organizator:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Czytaj dalej Konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską Bankowego Funduszu Gwarancyjnego