Opublikowano

Katarzyna Gad z UJ autorką najlepszej pracy magisterskiej o promocji Polski

Katarzyna Gad z UJ autorką najlepszej pracy magisterskiej o promocji Polski

Katarzyna Gad z Uniwersytetu Jagiellońskiego zwyciężyła w IX edycji Konkursu „Teraz Polska Promocja i Rozwój” na najlepszą pracę magisterską o tematyce promocji, konkurencyjności i innowacyjności Polski. Autorzy najlepszych prac odebrali nagrody w czwartek na Uniwersytecie Warszawskim.

Konkurs „Teraz Polska Promocja” od 2007 roku organizuje Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. W tegorocznej edycji udział wzięło 75 studentów z całej Polski, a nagrody i wyróżnienia trafiły do 13 laureatów.

Kapituła konkursu nagrodę główną I stopnia przyznała Katarzynie Gad z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W swojej pracy: „Branding narodowy w nowych mediach. Spoty promocyjne Polski w Internecie jako element budowania marki narodowej” na podstawie badań przeprowadzonych wśród Polaków i obcokrajowców laureatka scharakteryzowała aktualne postrzeganie polskiej marki narodowej w Internecie.

“Polska marka narodowa to temat, którego nie można bagatelizować i należy poświęcić mu szczególną uwagę. Przeprowadzone przeze mnie badania potwierdziły, że obcokrajowcy bardzo niewiele wiedzą o Polsce, a sami Polacy często jej nie doceniają” – mówi Katarzyna Gad. “Polska marka narodowa będzie też tematem mojej pracy doktorskiej. Jest jeszcze jednak za wcześnie, by mówić o detalach planowanych przeze mnie badań” – dodaje laureatka.

Nagrodę główną II stopnia kapituła przyznała Sandrze Izabeli Grzeszczak z Wydziału Studiów Stosowanych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Doceniono ją za pracę “Diagnoza relacji pomiędzy interesariuszami w klastrach turystycznych”. Uhonorowana nagrodą główną III stopnia praca Evgeniyi Prikhodko „Potencjał rozwoju turystyki muzycznej w Polsce na przykładzie koncepcji platformy internetowej GoForMusic” to propozycja konkretnego rozwiązania biznesowego, które pozwoliłoby w sposób praktyczny wykorzystać potencjał turystyki muzycznej w Polsce.

Wyróżnienie w konkursie otrzymali: Wojciech Kazała z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Patrycja Kapica z Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Iwona Jakubas z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Nagrodę specjalną Ministra Gospodarki otrzymał Jakub Jan Klimczewski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a Ministra Spraw Zagranicznych Marta Maria Ernestowicz z Wydziału Humanistycznego Politechniki Koszalińskiej. Sylwię Bukowską z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu docenił nagrodą specjalną Minister Sportu i Turystyki, zaś Milenę Annę Dziedzic z Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natalia Jerzak z Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu otrzymała nagrodę specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nagrodę specjalną Instytutu Adama Mickiewicza otrzymała Agnieszka Dominika Zakościelna z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z kolei Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA swoją nagrodę specjalną przyznał Magdalenie Marii Kozińskiej z Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Konkurs „Teraz Polska Promocja” powstał pod patronatem Ministerstwa Gospodarki z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze edycje poświęcone były wyłącznie promocji polskiej gospodarki za granicą. Z biegiem lat tematyka prac konkursowych została poszerzona o zagadnienia dotyczące konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.

Tegoroczni autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości około 50 tys. zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja i Rozwój”.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)