Opublikowano

Jakie możliwości daje studiowanie Mechaniki i Budowy Maszyn?

Technika idzie z naprzód, co skutkuje pojawianiem się nowych, podlegających dynamicznym zmianom technologii. Do ich wdrażania niezbędna jest profesjonalna kadra. Absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn to specjalista w swojej dziedzinie. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom jest w stanie realizować projekty konstrukcyjne, modernizować linie produkcyjne, a także dbać o ciągłość ich funkcjonowania.

Jak wygląda edukacja na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn?

Studia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn to kierunek techniczny, który należy do jednych z najstarszych w Polsce. W toku studiów słuchacze zdobywają wiedzę opartą o podstawy fizyki, matematyki, materiałoznawstwa i modelowania komputerowego. Studenci rozwijają umiejętności z zakresu automatyki, budowy maszyn, układów hydraulicznych, napędów spalinowych i elektrycznych. Poznają zagadnienia dotyczące procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, ich konstruowania oraz doboru odpowiednich materiałów. Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn wyróżnia się tym, że kształci studentów głównie w aspekcie praktycznym, a zdobyte kwalifikacje można w przyszłości wykorzystać w zawodzie.

Profil absolwenta studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Najczęściej wybierają ten kierunek osoby, które ukończyły technikum lub liceum. Absolwent studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn to wszechstronnie wykształcony specjalista, który posiada wiedzę merytoryczną, umiejętność myślenia kreatywnego oraz praktyczne kompetencje. Absolwent swobodnie porusza się w tematyce technicznej, ale jest ceniony na rynku pracy również ze względu na swoje kwalifikacje, poparte zdobytym doświadczeniem.

Możliwości zatrudnienia

Wiedza oraz umiejętności zdobyte w toku studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn sprawiają, że absolwenci są chętnie zatrudniani w przedsiębiorstwach tworzących i serwisujących maszyny. Osoba, która ukończyła ten kierunek, może pracować także na własny rachunek, projektując nowe rozwiązania technologiczne w tym zakresie. Absolwenci znajdują zatrudnienie także w instytucjach publicznych na stanowiskach, gdzie niezbędne jest posiadanie wiedzy charakterze technicznym. Niektórzy z nich podejmują również pracę w przemyśle motoryzacyjnym i maszynowym.

Perspektywy po ukończeniu Mechaniki i Budowy Maszyn w WSEiZ

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, jako jedyna w województwie mazowieckim niepubliczna szkoła wyższa, proponuje przyszłym studentom studia niestacjonarne na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Edukacja trwa 3,5 roku i kończy się uzyskaniem tytułu inżyniera. Absolwenci Mechaniki i Budowy Maszyn uzyskują wszechstronne wykształcenie techniczne, które otwiera przed nimi szerokie możliwości dalszego rozwoju. Kształcenie odbywa się za pośrednictwem nowoczesnych metod nauczania, a o edukację dba wykwalifikowana kadra wykładowców. Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na studiach magisterskich II stopnia na tej samej uczelni, na kierunku pokrewnym – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)