Opublikowano

Interstudent – poszukiwani najlepsi studenci zagraniczni w Polsce

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Zagranicznych studentów uczelni publicznych i niepublicznych, którzy nie tylko dobrze radzą sobie na studiach, ale też angażują się społecznie, naukowo lub sportowo, można zgłaszać do udziału w konkursie Interstudent. Aplikacje przyjmowane są do 8 grudnia.

“W XIV edycji konkursu Interstudent, jak co roku, będziemy nagradzać najlepszych zagranicznych studentów zdobywających wykształcenie na polskich uczelniach. Szukamy dobrych studentów, ciekawych i ambitnych ludzi, ale przede wszystkim aktywnych i zaangażowanych w środowisko akademickie swojej uczelni. I co roku, dzięki współpracy ze szkołami wyższymi, znajdujemy wielu znakomitych kandydatów” – informuje organizator konkursu, Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

Do konkursu można zgłaszać zagranicznych studentów uczelni publicznych i niepublicznych ze wszystkich stopni studiów, wszystkich kierunków i krajów. Organizatorzy czekają na kandydatury osób, które nie tylko dobrze radzą sobie na studiach, ale też angażują się społecznie, naukowo, sportowo.

Nagrody zostaną przyznane w trzech podstawowych kategoriach: studia licencjackie, studia magisterskie i studia doktoranckie (szkoły doktorskie). Kapituła może także przyznać Nagrodę Specjalną na szczególne osiągnięcia i zaangażowanie.

Podstawą udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie ankiety, dostępnej na stronie internetowej. Mogą ją przesyłać: rektorzy lub prorektorzy, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich. Kandydatów mogą również zgłosić koleżanki i koledzy ze studiów.

Ankiety przyjmowane są do 8 grudnia 2023. Potem zbierze się Kapituła Konkursu, której pracami kieruje prof. Jerzy Lis, przewodniczący Komisji ds. Międzynarodowych KRASP.

Konkurs objął Honorowym Patronatem przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – prof. Arkadiusz Mężyk.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Interstudent 2024 nastąpi w 8 lutego 2024 podczas Gali towarzyszącej konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2024”, której gospodarzem będzie Politechnika Poznańska.

Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie internetowej: https://studyinpoland.pl/interstudent/

Nauka w Polsce

ekr/ zan/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)