Opublikowano

GUS: W ub. roku akademickim w Polsce studiowało ponad 82 tys. cudzoziemców

6 powodów, dla których warto zamieszkać w domu studenckim

W roku akademickim 2019/20 na polskich uczelniach studiowało 1,2 mln studentów. Z tego 6,8 proc. stanowili studenci z zagranicy – było ich aż 82 tys. – wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego “Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2019 r.”.

Główny Urząd Statystyczny opublikował w piątek raport “Szkolnictwo wyższe i jego finanse w 2019 r.” (https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/szkolnictwo-wyzsze-i-jego-finanse-w-2019-roku,2,16.html).

Urząd podsumowuje, że w roku akademickim 2019/20 w uczelniach studiowało 1,2 mln studentów, o 2,1 proc. mniej niż w poprzednim roku akademickim. “Począwszy od roku akademickiego 2006/07 odnotowywany jest spadek liczby studentów wynikający ze zmian demograficznych, tj. spadku liczby osób w wieku 19-24 lat” – piszą statystycy.

Z raportu wynika, że ponad połowę studentów, bo 57,6 proc., stanowią kobiety.

Najbardziej popularne jest ciągle studiowanie na uczelniach publicznych. Takie szkoły wyższe wybiera 7 na 10 studentów (71 proc.).

Największym zainteresowaniem cieszą się kierunki z podgrupy biznesu i administracji (wybrało je 18 proc. studentów), medycznej (10,9 proc.), społecznej (9,7 proc.) oraz inżynieryjno-technicznej (8,9 proc.).

“W roku akademickim 2019/20 odnotowano wzrost liczby studentów cudzoziemców o 5,0 proc. w stosunku do poprzedniego roku akademickiego, do poziomu 82,2 tys. osób, co stanowiło 6,8 proc. ogólnej liczby studentów” – pisze GUS. Najliczniejszą grupę stanowili studenci z krajów europejskich – to prawie 62 tys. osób (3/4 studiujących w Polsce cudzoziemców). Z samej Ukrainy było to 39 tys. osób (47,5 proc. cudzoziemców). W Polsce stosunkowo często studiowały też m.in. osoby z Chin (prawie 1,5 tys. osób), Kazachstanu (1,3 tys.), Azerbejdżanu (1,2 tys.), Tajwanu i Uzbekistanu (po 1 tys.) oraz Białorusi (8,3 tys.).

Wśród cudzoziemców największym zainteresowaniem cieszą się kierunki studiów z obszarów: nauki telekomunikacyjne (42 tys.), biznes, administracja i prawo (24 tys.), nauki społeczne, dziennikarstwo, informacja (12 tys.), zdrowie i opieka społeczna (prawie 11 tys.).

Liczba słuchaczy studiów podyplomowych w roku akademickim 2019/20 wyniosła 152,2 tys. osób, a kobiety stanowiły prawie 71 proc. ogólnej liczby słuchaczy.

Studenci z niepełnosprawnościami stanowili 1,8 proc. wszystkich studentów. Taki sam był odsetek absolwentów z niepełnosprawnościami.

Od roku akademickiego 2019/20 obowiązuje nowy tryb kształcenia doktorantów. Osoby z nowych roczników doktorat robić mogą w szkołach doktorskich, a osoby idące jeszcze starym trybem kształcenia – chodzą na studia doktoranckie. W 2019/2020 – jak podsumowuje GUS – na studiach doktoranckich kształciło się niemal 30 tys. doktorantów (w tym 16,5 tys. kobiet). Natomiast w szkołach doktorskich kształciło się 3,8 tys. doktorantów (w tym 1,9 tys. kobiet).

W roku akademickim 2019/20 stypendia otrzymało 199,6 tys. studentów, o 12,4 proc. mniej niż w poprzednim roku akademickim. W przypadku studiów doktoranckich stypendia otrzymało 6,4 tys. osób (w szkołach doktorskich stypendia otrzymują wszyscy doktoranci).

W uczelniach zatrudnionych było 93,1 tys. nauczycieli akademickich, w tym 43,7 tys. kobiet. Na 1 nauczyciela przypadało blisko 13 studentów.

W 2019 r. w uczelniach przychody ogółem wyniosły 28,17 mld zł (w tym 25,3 mld to przychody uczelni publicznych). Jak podsumowuje GUS to o prawie 15 proc. więcej niż w poprzednim roku. Głównym źródłem przychodów z podstawowej działalności operacyjnej uczelni publicznych była subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego (69,4 proc.), podczas gdy w uczelniach niepublicznych przychody te pochodziły przede wszystkim z opłat za świadczone usługi edukacyjne (75 proc.).

Przeciętne koszty kształcenia w przeliczeniu na jednego studenta wyniosły 22,9 tys. zł, o 12 proc. więcej niż w poprzednim roku.

W publikacji zaprezentowane są dane z 353 uczelni, które złożyły sprawozdania statystyczne. Zgodnie z rejestrem POL-on w roku akademickim 2019/20 w Polsce działały 373 uczelnie.

PAP – Nauka w Polsce

lt/ ekr/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)