Opublikowano

Gowin: Uniwersytet Warszawski – liderem wśród polskich uczelni

Ponad 40 tys. studentów Uniwersytetu Warszawskiego zaczęło w piątek nowy rok akademicki. Minister nauki podkreślił, że pozycję tej uczelni jako lidera potwierdzają rankingi i duża liczba zdobywanych grantów.

“Uczestniczę w inauguracji roku akademickiego najlepszej polskiej uczelni” – podkreślił w czasie inauguracji roku akademickiego na UW minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin. Dodał, że pozycja lidera UW potwierdzona jest nie tylko rankingami, ale również dużą liczbą uzyskanych grantów z różnych źródeł, w tym międzynarodowych. “Pod tym względem UW jest bezapelacyjnym liderem w Polsce” – podkreślił Gowin.

Podczas uroczystości wicepremier przyznał też, że finansowanie nauki w Polsce jest niskie – i zapewnił, że “zacznie się to zmieniać od przyszłego roku”.

Inauguracji roku akademickiego na UW towarzyszą obchody 200-lecia założenia uczelni. Kulminacja obchodów nastąpi 19 listopada.

“Mam wewnętrzne przekonanie, że obchody 200-lecia pozwoliły nam – społeczności akademickiej, lepiej wzajemnie się poznać. Nie zatarły jednak istniejących barier i podziałów” – mówił rektor UW, prof. Marcin Pałys. Wyraził nadzieję, że w dalszej integracji naukowców pomocny będzie – realizowany od obecnego roku akademickiego – wieloletni planu rozwoju UW, wsparty przez rząd. W jego ramach latach 2016-2025 UW otrzyma z budżetu państwa około 1 mld złotych na realizację programu “Dobra inwestycja”.

“To nie jest pomoc państwa, ale dobra inwestycja, która ma zwrócić się i zwróci się nam wszystkim” – ocenił.

Środki posłużą do sfinansowania modernizacji budynków – i działalności interdyscyplinarnych centrów badawczych oraz ośrodków edukacyjnych, eksperckich i szkoleniowych. “Program wieloletni jest kompleksowym programem przemiany uniwersytetu. Chcemy być uniwersytetem należącym do europejskiej czołówki i liczącym się w skali międzynarodowej” – dodał.

Zgodnie z zapowiedziami rektora Uniwersytet Warszawski ma być uniwersytetem badawczym. Uczelnia ma prowadzić badania na najwyższym poziomie, i dzięki temu – świetnie kształcić studentów. “Jakość kształcenia wynika z doskonałości w nauce” – powiedział prof. Pałys. Przypomniał również słowa Arystotelesa, według którego doskonałość “nie jest jednorazowym aktem, lecz nawykiem, bo jesteśmy tym, co w swoim życiu powtarzamy”. “Doskonałość w nauce musi zatem stać się naszym nawykiem i uniwersytecką codziennością” – mówił rektor UW.

Rektor zaznaczył, że naukowcy powinni publikować rzadziej, ale “zauważalnie”. “Chciałbym żeby nikt na naszym uniwersytecie nie tracił czasu na prace przyczynkarskie, wtórne. Generowanie publikacji służących zdobywaniu tylko kolejnych stopni i tytułów, które można nazwać dorobkiem, ale nie osiągnięciami – to nie jest nauka” – stwierdził.

Dodał, że odpowiedzialnością nauczycieli akademickiego jest takie kształcenie, dzięki któremu uczniowie będą umieli odróżnić wiedzę i fakty – od mitów, a z nadmiaru informacji, którymi są codzienne zalewani – potrafili wyłuskać prawdę i wartościowy, rzetelni przekaz. “Osoby, które kończą studia na uniwersytecie muszą wiedzieć, że życie jest do myślenia, do rozumienia, a nie do wyciągania pospiesznych wniosków” – podkreślił prof. Pałys.

Od 1 września UW kieruje nowy zespół rektorski wybrany w wiosennych wyborach. Prof. Marcin Pałys pozostał rektorem na drugą kadencję. Na stanowisku pozostała również prof. Anna Giza-Poleszczuk – prorektor ds. rozwoju. Nowi członkowie zespołu rektorskiego to prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika (prorektor ds. studentów i jakości kształcenia), dr hab. Maciej Duszczyk (prorektor ds. naukowych) i prof. dr hab. Andrzej Tarlecki (prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej)

Na UW kształci się ponad 40 tys. osób. W nowym roku akademickim uczelnia powiększyła się o dwa nowe wydziały – teraz jest ich łącznie 21. Z dwóch jednostek uniwersyteckich: Wydziału Historycznego (którego częścią był Instytut Bibliologii) oraz dawnego Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – wydzieliły się dwa nowe: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

Najbardziej popularne pod względem liczby osób na jedno miejsce w czasie tegorocznej rekrutacji okazała się specjalność public relations i marketing medialny na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. O jedno miejsce walczyło 26 osób. Na drugiej pozycji uplasowała się japonistyka (23 osoby na miejsce), a na trzecim Międzykierunkowe Studia Ekonomiczno-Menedżerskie (22 osoby na miejsce).

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)