Opublikowano

Francuskie stypendia czekają na polskich studentów i naukowców

Francuskie stypendia czekają na polskich studentów i naukowców

Stypendia sięgające ponad 760 euro miesięcznie – na ukończenie studiów magisterskich lub realizację doktoratu we Francji – mogą otrzymać polscy studenci i doktoranci. Wnioski o Stypendia Rządu Francuskiego można składać do 5 marca 2017 r.

Stypendia Rządu Francuskiego (BGF), przyznawane od blisko 55 lat przez Ambasadę Francji w Polsce, umożliwiają utalentowanym polskim studentom i naukowcom sfinansowanie studiów we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego i pierwszeństwa w przyznawaniu zakwaterowania oraz w niektórych przypadkach, zwrotu czesnego uiszczonego na uczelni. Każdego roku finansowanych jest ponad 400 miesięcy tego typu stypendiów.

W programie BGF Master 2 stypendium mogą otrzymać polscy studenci, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich na uniwersytecie, uczelni technicznej, ekonomicznej lub specjalistycznej. Pobyt stypendystów we Francji może trwać od 1 do 10 miesięcy.

Z kolei przyszli doktoranci mogą ubiegać się o stypendium w ramach programu BGF Podwójne doktoraty (Doctorat en cotutelle). Obejmuje on trzy pięciomiesięczne pobyty we Francji doktoranta, realizującego doktorat “en cotutelle”. Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce pod opieką dwóch promotorów, polskiego i francuskiego. Na zakończenie cyklu studiów otrzymają podwójny dyplom doktorancki. Program dotyczy wszystkich kierunków studiów oprócz medycyny, która podlega specjalnemu programowi stypendialnemu.

Uczestnicy obydwu programów na każdy miesiąc otrzymają ono 767 euro. Wszyscy kandydaci powinni m.in.: posiadać obywatelstwo polskie; dobrze znać język francuski i/lub angielski – jeżeli program studiów będzie realizowany po angielsku. W przypadku programu BGF Master 2 powinni mieć ukończone minimum cztery lata studiów. Kandydujący do programu BGF Podwójne doktoraty muszą posiadać dyplom ukończenia studiów, pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji.

Ambasada Francji w Polsce przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, z zarządzania i administracji.

Szczegółowe informacje na temat programów stypendialnych są dostępne na stronie: http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)