Opublikowano

Egzamin C1 – dlaczego warto do niego podejść?

Egzamin C1 - dlaczego warto do niego podejść?

Egzamin C1 testuje znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Po zdaniu gwarantuje, że jego posiadacz płynnie posługuje się angielskim w codziennym życiu i w pracy. Otwiera wiele możliwości, które warto sprawdzić.

C1 egzamin – czym jest?

Egzamin C1 organizowany jest przez Cambridge School of English, a swoim zasięgiem obejmuje całą Europę. Posiadacz certyfikatu C1 Advanced płynnie posługuje się językiem angielskim w bardzo szerokim zakresie, dorównującym niemal językowi ojczystemu. Certyfikat udawadnia, że posiadasz umiejętności językowe umożliwiające swobodną dyskusję i wyrażanie swoich opinii w języku angielskim. Sprawdza się też rozumienie tekstu czytanego, w tym raportów i korespondencji biznesowej.

Przebieg egzaminu C1

Egzamin C1 Advanced składa się z czterech części tzw. Papers. W pierwszej części sprawdza się umiejętność czytania (Reading) i stosowania struktur językowych (Use of English). Egzaminujący sprawdza, czy zdający rozumie skomplikowane teksty, fragmenty utworów literackich i artykułów, a następnie czy potrafi wyciągnąć z nich konkretne informacje i podwójne znaczenia. W tej części egzaminu czeka Cię też uzupełnianie brakujących słów, dopasowywanie części tekstu do siebie oraz tworzenie wyrazów pochodnych.

W Paper 2 można popisać się umiejętnością posługiwania się słowem pisanym. Do napisania są dwie prace – temat pierwszej jest narzucany, zaś na drugi tekst możemy wybrać temat spośród kilku propozycji. Ta część egzaminu C1 Advanced trwa 1,5 godziny.

Słuchanie ze zrozumieniem i część ustna

Pozostały czas na egzaminie C1 Advanced poświęca się części ustnej oraz pisemnej ze słuchu. Listening trwa 40 minut, podczas których zdający usłyszy różne nagrania (rozmowy, wykłady, audycje radiowe, itp.), w których osoby posługują się różnymi akcentami. Znajomość języka angielskiego jest następnie sprawdzana przez wybieranie jednej z kilku podanych odpowiedzi, uzupełnianie notatek i luk w tekście. W części trzeciej Listening poznasz swoją zdolność do podjęcia decyzji na podstawie usłyszanych informacji.

Speaking (mówienie) to ostatnia część egzaminu C1 Advanced, trwa też najkrócej – 14 minut. W obecności dwóch egzaminatorów bierzesz aktywny udział w rozmowie, na zmianę z drugim zdającym. Jeden z egzaminatorów prowadzi rozmowy, drugi nie bierze udziału w dyskusji. Speaking sprawdza Twój poziom języka angielskiego w sytuacjach rozmowy bezpośredniej.

Znajomość angielskiego powinna Ci pozwolić na prowadzenie swobodnej rozmowy o swoim życiu w pierwszej fazie tej części C1 Advanced. W fazie drugiej otrzymasz ilustrację, która musisz opisać używając odpowiedniego słownictwa w ciągu minuty. Po tym czasie drugi zdający odpowiada na krótkie pytanie związane z obrazkiem. Następnie parę kandydatów czeka współpraca przy innej ilustracji oraz dostarczonych przez egzaminatora wskazówek. Wynik dyskusji przedstawiają egzaminatorom. Na koniec zdających czeka krótka rozmowa z egzaminatorem na dany temat ilustracji.

Oceny z egazminu C1 Advanced

Na ocenę swojej znajomości języka angielskiego po przejściu przez egzamin C1 Advanced trzeba trochę poczekać. Wyniki są wysyłane do CAE ( Cambridge Assessment English), która przy uzyskaniu odpowiedniego pułapu punktów wystawia certyfikat C1. Powyżej 80% będzie to najwyższa ocena A, od 75 do 79% uzyskasz ocenę B, w przypadku zdobycia 60 do 74% wystawiana jest ocena C.

Egzaminu można nie zdać, jeśli nie uzyska się więcej niż 45%. Pomiędzy progiem 45 – 59% CAE wystawia od marca 2011 roku certyfikat B2, który oznacza znajomość języka angielskiego na poziomie niższym od wymaganego na egzaminie C1 Advanced, ale nadal komunikatywnym.

Dlaczego warto zdać egzamin CAE?

Posiadanie certyfikatu C1 Advanced jest traktowane w krajach anglojęzycznych jako dowód sprawnego i płynnego posługiwania się językiem angielskim. To udokumentowanie kwalifikacji językowych, które umożliwi dostanie się na wymarzone uczelnie wyższe lub znalezienie pracy w dziedzinach, w których znajomość angielskiego jest niezbędna. Jeżeli planujesz pracować za granicą jako lekarz, inżynier czy prowadzić własny biznes, będziesz potrzebował certyfikatu C1 Advanced. Wynik egzaminu jest także sprawdzany przez instytucje rządowe przy zatrudnieniu.

Co udowadnia posiadanie egzaminu C1 Advanced?

Zdany ezamin C1 Advanced CAE udowadnia, że posługujesz się językiem angielskim na poziomie oczekiwanym przez prestiżowe anglojęzyczne uczelnie wyższe oraz przez zagranicznych pracodawców. Sam egzamin C1 Advanced sprawdza biegłość w języku angielskim w realistyczny sposób – podczas rozmów, słuchowisk oraz znajomości Use of English. C1 Advanced to także szansa na ocenienie swoich postępów w nauce języka angielskiego. Zdany C1 egzamin ułatwia również przystąpienie do prestiżowego egzaminu C2 Proficiency.

Jak odebrać wyniki?

Jeżeli piszesz egzamin C1 Advanced w wersji papierowej, na wyniki przyjdzie Ci poczekać od 4-6 tygodni. Jeżeli wybierzesz C1 Advanced w wersji komputerowej, wyniki dostaniesz już po 2 tygodniach. Dane do logowania dostaje się bezpośrednio w planach egzaminacyjnych. Warto się sprawdzić, bo C1 Advanced otwiera wiele możliwości.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)