Opublikowano

Doktoranci wybrali sprzyjające im uczelnie i instytuty PAN

Pisanie pracy magisterskiej - co zrobić, żeby nie bolało?

Politechnika Warszawska uzyskała tytuł najbardziej prodoktoranckiej uczelni w kraju, wygrywając w konkursie Prodok 2015. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN uznano z kolei za najbardziej prodoktorancki instytut PAN, przyznając mu pierwsze miejsce w konkursie ProPAN 2015.

Obydwa konkursy organizuje Rada Samorządu Doktorantów PAN przy współpracy z Krajową Reprezentacją Doktorantów.

W konkursie Prodok wyłaniane są uczelnie wyższe, które stwarzają najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promują dobre praktyki na studiach doktoranckich. W tegorocznej, ósmej edycji konkursu wygrała Politechnika Warszawska. Na drugim miejscu podium znalazła się Politechnika Wrocławska, a na trzecim Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Wśród kategorii podlegających ocenie znalazły się: wpływ doktorantów na proces ich kształcenia, warunki socjalne, samorządność, wspieranie aktywności młodego naukowca, wspieranie doktorantów z niepełnosprawnością.

Z kolei Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN wygrał w trzeciej edycji konkursu ProPAN na najbardziej prodoktorancki instytut Polskiej Akademii Nauk. Wyróżnienie to otrzymał już po raz drugi. Drugą nagrodę zdobył Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, a trzecią Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN.

Wyróżnienie za największy awans punktowy uzyskały: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN i Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN.

Kryteriami podlegającymi ocenie były: dostosowanie programu studiów III stopnia do potrzeb doktorantów, wsparcie organizacyjne i merytoryczne dla działalności doktorantów, wsparcie materialne dla działalności doktorantów, pozycja i warunki funkcjonowania samorządu doktorantów w instytucie oraz współpraca międzynarodowa.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)