Opublikowano

Do 31 stycznia można zgłaszać kandydatury do Nagrody im. Artura Rojszczaka

Konkurs na prace dyplomowe: praca licencjacka, praca magisterska, praca inżynierska, praca doktorska

Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej po raz 18. ogłosił konkurs o Nagrodę im. Artura Rojszczaka dla młodych naukowców – doktorów, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich 5 lat.

Wyróżnienie przyznawane jest młodym badaczom, którzy – oprócz wybitnych osiągnięć naukowych – wyróżniają się humanistyczną postawą, szerokimi horyzontami, umiejętnością przełamywania barier i przekraczania ram wąskich specjalizacji naukowych. Może ono trafić w ręce młodych doktorów, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku. Zwycięzca otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 5 tys. zł.

Zmarły tragicznie Artur Rojszczak był filozofem, jednym z założycieli i głównych animatorów Klubu Stypendystów FNP. Ustanowiona i przyznawana przez Klub nagroda jego imienia ma na celu promować “wartości fundamentalne dla świata nauki, uosabiane jednocześnie przez patrona tego wyróżnienia”.

„Nie jest to, ściśle rzecz biorąc, nagroda za osiągnięcia naukowe, bowiem zgodnie z regulaminem Laureat musi nie tylko prowadzić rzetelną działalność naukową, dydaktyczną i społeczną, ale również powinien umieć przekraczać granice swojej specjalizacji. Wzorca nie powinien więc stanowić nawet bardzo wybitny, ale zaszyty nosem w swoje kajety uczony. Chodzi więc nie o promowanie ‘poprawności naukowej’, ale o postawy aktywne, o wyróżnienie ludzi wokół których coś się dzieje, którzy potrafią swoją pasję naukową przenieść poza własne biurko czy stół laboratoryjny, a więc niezawężających swojego pola widzenia ‘końskimi okularami’ własnej dyscypliny. … W naszej nauce, prześladowanej lokalnymi fundamentalizmami i totalną nieumiejętnością ogólnonaukowej dyskusji oraz brakiem autorefleksji nad samym sobą, takich postaw bardzo brakuje” – mówił o nagrodzie nieżyjący już wieloletni prezes FNP, prof. Maciej Grabski.

Kandydatów do Nagrody mają prawo zgłaszać członkowie Klubu na podstawie informacji własnych i przekazanych im przez środowisko naukowe. Termin składania wniosków przez członków Klubu upływa 31 stycznia 2024 roku.

Regulamin Nagrody, informacje o członkach Klubu, z którymi można kontaktować się w sprawie proponowanych kandydatów oraz informacje o dotychczasowych laureatach Nagrody dostępne są na stronie internetowej Klubu.

W ubiegłym roku laureatką nagrody została dr Natalia Judzińska z Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie, kulturoznawczyni zaangażowana w działania dotyczące kryzysu na granicy polski-białoruskiej, w tym pomoc uchodźcom i uchodźczyniom.

bar/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)