Opublikowano

Dlaczego warto studiować medycynę za granicą?

Dlaczego warto studiować medycynę za granicą?

Pewnie niektórym z czytelników nie przyszło nawet do głowy, jak proste jest podjęcie studiów medycznych za granicą naszego kraju. Istnieją liczne powody, dla których studia zagraniczne są dla każdego przyszłego studenta niezwykle kuszącą propozycją. Jednym z najczęściej wybieranych kierunków przez europejskich kandydatów na płatne studia medyczne jest Słowacja. Nasz południowy sąsiad oferuje zagranicznym studentom podjęcie nauki na uniwersytetach w Koszycach oraz Bratysławie.

Po pierwsze, o przyjęciu na studia medyczne w Koszycach nie decydują wyniki matur. Pewnie wielu z Was, próbując uzyskać bardzo wysoki jak na polskie warunki próg punktowy z egzaminu dojrzałości, często wielokrotnie poprawiając egzamin maturalny i tracąc przy okazji kolejne lata, zrezygnowało już z marzeń o studiach na wymarzonym kierunku. Rekrutacja na studia medyczne w Koszycach, które stanowią jeden z największych ośrodków akademickich na Słowacji, oparta jest na egzaminach wstępnych. Wyniki polskiego egzaminu dojrzałości, ilość punktów czy procentów, nie ma w tym przypadku najmniejszego znaczenia.

Medycyna po angielsku

Kolejnym profitem, którego nie zagwarantują studia w Polsce, jest anglojęzyczny system kształcenia. Pozwala on zarówno na codzienny rozwój języka angielskiego stosowanego powszechnie, ale również poznanie pełnej terminologii medycznej w języku angielskim. Oba te aspekty otwierają dla nas cały europejski rynek pracy.

Płatne studia medyczne za granicą oferują również codzienny kontakt ze studentami, pochodzącymi z różnych zakątków świata. Studia medyczne w Koszycach podejmują tysiące studentów z różnych krajów Europy, Ameryki Północnej i Azji. Zawarte międzynarodowe znajomości pomogą nie tylko w przyszłym rozwoju naszej kariery naukowej. Stanowić one będą istotne zderzenie różnych kultur, możliwość wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń. Zawarte na studiach przyjaźnie mogą stanowić bazę pod przyszłą współpracę zawodową czy naukową.

Międzynarodowy dyplom bez konieczności nostryfikacji

Bardzo istotną korzyścią płynącą z ukończenia medycyny za granicą, jest dyplom o międzynarodowej renomie. Dyplom ukończenia studiów medycznych w Koszycach uznawany jest we wszystkich krajach UE, co stanowi niezwykłą szansę na podjęcie pracy w dowolnym kraju Unii Europejskiej. Dla pracodawców oraz klientów międzynarodowy dyplom oznacza bardzo wiele. Świadczy on, że osoba, która go posiada, włożyła wiele pracy w uzyskanie swojego wykształcenia. Tytuł naukowy zdobyty za granicą oparty jest o doświadczenia zdobywane w środowisku stanowiącym zderzenie wielu kultur. Istotnym jest również fakt, że osoba posiadająca dyplom z zagranicznej uczelni, posługuje się perfekcyjnie językiem angielskim. Dla coraz liczniej pojawiających się w Polsce cudzoziemców, fakt posiadania takiego dyplomu może być istotnym czynnikiem wpływającym na wybór lekarza.

Opieka rezydenta przez cały okres studiów?

W kontekście podjęcia płatnych studiów medycznych za granicą, bardzo istotna jest działalność firm pośredniczących. W Polsce prężnie działa kilka przedsiębiorstw reprezentujących słowackie uczelnie wyższe. Tego rodzaju firmy organizują kursy przygotowawcze, pozwalające polskim kandydatom pomyślnie przejść przez egzamin wstępny na zagraniczne studia medyczne czy stomatologiczne. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rekrutacji, sprawują one opiekę nad „swoimi” studentami, oferują również bezpłatną pomoc rezydenta przez cały okres trwania studiów. Student, który podjął studia medyczne w Koszycach, może liczyć na wsparcie firmy pośredniczącej (np. IMS) właściwie przez 24 godziny na dobę. Wspomniana pomoc odnosi się zarówno do kwestii załatwienia istotnych formalności (m.in. pomoc w kwestii założenia konta bankowego czy wskazania dobrej lokalizacji na wynajem mieszkania) jak i właściwej adaptacji w nowym miejscu zamieszkania.

Wszystkie informacje wskazane powyżej, obrazują jak interesujące możliwości oferuje nam współczesna Europa. Podjęcie studiów medycznych za granicą jest niezwykle interesującym rozwiązaniem, nie tylko dla kandydatów, którzy od lat próbują dostać się na wymarzone studia, ale także dla tych, którzy chcieliby swoją karierę naukową wnieść na międzynarodowy poziom. Działalność firm pośredniczących powoduje, że podjęcie studiów medycznych w Koszycach nie jest na chwilę obecną bardziej skomplikowane, niż rozpoczęcie studiów na jednej z polskich uczelni wyższych.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)