Opublikowano

Dlaczego warto studiować Architekturę na studiach II stopnia?

Studia II stopnia na kierunku Architektura to nie tylko rozwinięcie zdobytej dotychczas wiedzy. Kontynuacja kształcenia otwiera przed absolwentem studiów I stopnia nowe możliwości, odpowiadające aktualnym warunkom na rynku pracy. Pozwala rozszerzyć nie tylko znajomość teorii, ale poznać rozwiązania praktyczne, które mogą okazać się niezbędne w trakcie wykonywania zawodu architekta. Ponadto kandydat do pracy z tytułem magistra z pewnością zyska w oczach pracodawcy.

Program studiów II stopnia na kierunku Architektura

Kształcenie na studiach II stopnia na kierunku Architektura obejmuje przede wszystkim tworzenie złożonych projektów architektonicznych. Studenci zdobywają zaktualizowaną wiedzę z zakresu konstrukcji, nowoczesnych technologii budowlanych, teorii architektury, urbanistyki i w dziedzinie wybranych nauk humanistycznych. Słuchacze studiów magisterskich mogą również wybrać specjalność, która ukierunkuje ich przyszłe kwalifikacje i pozwoli znaleźć wymarzoną pracę.

Czy magister architektury zostaje automatycznie architektem?

Chociaż architektem można określić już absolwenta studiów I stopnia na kierunku Architektura, to jednak z punktu widzenia polskiego prawa nawet absolwent studiów magisterskich nie staje się automatycznie architektem. Architekt musi zostać umieszczony na liście krajowej jednostki organizacyjnej Samorządu Zawodowego Architektów (Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej). Aby uzyskać uprawnienia, niezbędne do wpisania absolwenta na tę listę, należy odbyć dwuletnie praktyki zawodowe oraz uzyskać wynik pozytywny na egzaminie państwowym.

Czy warto studiować architekturę i pracować w zawodzie?

Z punktu widzenia finansów – odpowiedź brzmi tak. Średnie zarobki w tym zawodzie oscylują wokół 5000 zł brutto, przy czym osoby z niższym doświadczeniem mogą zarobić nieco mniej, a architekt z wieloletnim stażem może uzyskiwać pałce w wysokości nawet 7000 zł brutto. Zawód architekta cieszy się ponadto społecznym szacunkiem i postrzegany jest jako prestiżowy. Osoby o takim wykształceniu, które uzyskały tytuł magistra, bez problemu znajdą zatrudnienie. Architekt może pracować:

  • we własnym biurze projektowym,
  • jako podwykonawca
  • jako wykonawca dokumentacji projektowej,
  • przy tworzeniu wizualizacji,
  • w nadzorze budowlanym,
  • instytucjach publicznych.

Studia II stopnia na kierunku Architektura w WSEiZ

Aby rozpocząć studia II stopnia na kierunku Architektura w tej warszawskiej uczelni należy ukończyć studia I stopnia na tym samym lub równoważnym kierunku. Absolwent Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania uzyskuje dyplom, który jest podstawą do uznania jego kwalifikacji zawodowych. Co więcej, może pracować jako architekt nie tylko w kraju, ale również w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Słuchacze studiów II stopnia na kierunku Architektura w WSEiZ w toku edukacji korzystają z nowoczesnych pracowni, wyposażonych w najlepszy sprzęt i darmowe oprogramowanie. Uczelnia, wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, oferuje elastyczny tok studiów, tak, aby słuchacze mogli pogodzić naukę z pracą.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)