Opublikowano

Czy studia są potrzebne?

Praca licencjacka - schemat postępowania

Decyzja o studiowaniu zależy od indywidualnych potrzeb, celów i sytuacji życiowej każdej osoby. Można tutaj wskazać wiele czynników, takich jak: zainteresowania, perspektywy zawodowe, poziom aspiracji, wpływ otoczenia (np. rodziny, przyjaciół, nauczycieli), dostępność wybranej uczelni i kierunku, koszty edukacji, oczekiwania finansowe, preferencje stylu nauki, a także związane z tym potencjalne korzyści, takie jak zdobycie wiedzy i umiejętności, rozwój osobisty i profesjonalny, a także możliwości nawiązania kontaktów w branży. Czy jednak studia są potrzebne?

Korzyści ze studiowania

Niezależnie od kierunku studiów, już samo studiowanie może przynieść wiele korzyści, takich jak:

 • Zwiększenie wiedzy i umiejętności – studiowanie pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie, co może przyczynić się do rozwijania kariery zawodowej;

 • Poprawa perspektyw zawodowych – posiadanie dyplomu ukończenia studiów zwiększa szanse na znalezienie dobrze płatnej pracy;

 • Rozwój sieci kontaktów – studiowanie daje możliwość nawiązania kontaktów z ludźmi o podobnych zainteresowaniach i celach, co może pomóc w przyszłej karierze;

 • Rozwijanie umiejętności społecznych – studiowanie wymaga współpracy i komunikacji z innymi studentami i wykładowcami, co może pomóc w rozwoju umiejętności miękkich, takich jak umiejętności komunikacyjne i przywódcze;

 • Rozwijanie samodyscypliny – studiowanie wymaga regularnej pracy i samodyscypliny, co może pomóc w rozwijaniu dobrych nawyków pracy i organizacji czasu.

Sposoby na rozwój zawodowy i osobisty poza studiowaniem

Chociaż studia zapewniają wiele korzyści, istnieje wiele sposobów na rozwój zawodowy i osobisty poza studiowaniem. Oto niektóre z nich:

 • Kursy i szkolenia zawodowe – kursy i szkolenia są często oferowane przez organizacje branżowe, agencje szkoleniowe i firmy. Mogą one pomóc w zdobyciu nowych umiejętności, rozwoju wiedzy i uzyskaniu certyfikatów w danej dziedzinie;

 • Praktyki i staże – praktyki i staże są dobrym sposobem na zdobycie doświadczenia w określonej branży, a także nawiązanie kontaktów i uzyskanie wskazówek od doświadczonych profesjonalistów.

 • Wolontariat – wolontariat daje możliwość pracy w organizacjach non-profit i pomagania w różnych projektach, co może pomóc w rozwijaniu umiejętności przywódczych, komunikacyjnych i organizacyjnych.

 • Samokształcenie – czytanie książek, artykułów i blogów związanych z Twoją dziedziną może pomóc w rozwijaniu wiedzy i umiejętności.

 • Mentoring – to proces, w którym doświadczony mentor pomaga w rozwoju zawodowym i osobistym. Mentoring może pomóc w zdobyciu nowych umiejętności i wiedzy, a także w nawiązywaniu kontaktów w branży.

 • Sieciowanie – nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi w branży może pomóc w zdobyciu wiedzy o nowych trendach i możliwościach, a także w nawiązywaniu nowych relacji biznesowych.

Podsumowując, warto studiować, jeśli uważasz, że uzyskanie wykształcenia wyższego może pomóc Ci w osiągnięciu Twoich celów zawodowych i osobistych. Jednakże istnieją również inne sposoby na rozwijanie się zawodowo i prywatnie poza ścieżką akademicką, takie jak kształcenie się zawodowe, praktyki i wolontariat.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)