Opublikowano

Co zrobić, aby móc pracować w aptece?

Co zrobić, aby móc pracować w aptece?

Farmaceuta to jeden z najbardziej szanowanych zawodów. Praca w aptece to ciekawe, ale również odpowiedzialne zajęcie. Aby je wykonywać, trzeba mieć wiedzę oraz doświadczenie. Farmaceuta powinien posiadać także odpowiednie wykształcenie. Na szczęście nie musi kończyć studiów. Na początek przygody z tym zawodem wystarczy posiadanie tytułu technika farmaceuty. Mogą go uzyskać osoby posiadające średnie wykształcenie.

Ukończenie studium farmaceutycznego

Jedną z najbardziej renomowanych szkół przygotowujących do wykonywania zawodów medycznych jest warszawskie Collegium. Szkoła wyróżnia się wysokimi standardami kształcenia, dobrej jakości wyposażeniem oraz doświadczoną i przyjazną kadrą nauczycieli. W tej szkole odnajdą się zarówno ludzie w młodym wieku, jak i osoby starsze, posiadające rodziny i pragnące zdobyć nowe umiejętności. To świetne miejsce na przebranżowienie się.

Zajęcia na kierunku technik farmacji, prowadzone są w trybie dziennym, jednak istnieje możliwość dogodnego wyboru zajęć również w trybie wieczorowym, wieczorowo-weekendowym i weekendowym. Jak widać, oferta nauczania przystosowana została do potrzeb osób w różnym wieku, w tym dla osób pracujących.

Kurs przygotowujący do uzyskania tytułu technika farmaceutycznego trwa 2,5 roku (5 semestrów). Nauka kończy się egzaminem państwowym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Egzamin składa się z części pisemnej i praktycznej.

Jakie przedmioty znajdują się w programie nauczania?

Program nauczania został opracowany w ten sposób, aby uczniowie mogli nabyć zarówno umiejętności przydatne podczas egzaminu, jak i późniejszej pracy zawodowej. W toku nauki na kierunku technik farmaceutyczny realizowane są następujące moduły:

  • nabycie kompetencji ogólnozawodowych,
  • udzielanie porady farmaceutycznej i fachowej informacji o leku,
  • sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
  • przeprowadzanie analizy i kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
  • prowadzenie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
  • praktyka zawodowa.

W programie nauczania zawarto między innymi treści edukacyjne związane z terminologią botaniczną, chemiczną i farmakologiczną, wykonywaniem leków recepturowych i aptecznych, wykonywaniem badań środków leczniczych metodami fizycznymi i chemicznymi. Zakres przekazywanych informacji pozwala uzyskać wiedzę, która jest niezbędna w pracy na stanowisku farmaceuty.

Co wchodzi w zakres obowiązków technika farmaceutycznego?

Posiadając tytuł technika farmaceutycznego, można pracować w aptece ogólnodostępnej, aptece szpitalnej, hurtowni farmaceutycznej, zakładzie przemysłu farmaceutycznego, laboratorium naukowo-badawczym, stacji sanitarno-epistemologiczne, inspekcji farmaceutycznej lub sklepie zielarsko-medycznym.

Jeśli zdecydujemy się na pracę w aptece, to do naszych zadań będzie należała obsługa klientów w zakresie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, udzielanie porady farmaceutycznej i fachowej informacji o leku (w tym: wskazywanie właściwego sposobu ich zażywania oraz przechowywania), sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz przeprowadzanie analizy i kontroli produktów leczniczych, oraz wyrobów medycznych. Trzeba jednak podkreślić, że technik farmaceuta ściśle współpracuje i pozostaje pod nadzorem zatrudnionego w aptece magistra farmacji.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)