Opublikowano

Co to są studia podyplomowe i dla kogo są one przeznaczone?

Co to są studia podyplomowe i dla kogo są one przeznaczone?

Oferta studiów podyplomowych jest bardzo obszerna i proponuje ją wiele polskich uczelni państwowych i prywatnych. Często słyszy się, że warto je rozpocząć, że ich ukończenie pozwala znaleźć lepszą pracę albo uzyskać awans i podwyżkę w obecnej. Że to szansa, której nie można przegapić. Kiedy więc warto zdecydować się na studium podyplomowe? Na jakim etapie swojej edukacji lub kariery zawodowej możemy zdecydować się na ich rozpoczęcie? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się wszystkiego na ich temat.

Studia podyplomowe – co to jest i na czym polega?

Rozpoczęcie studiów podyplomowych jest możliwe dla każdego absolwenta posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich, ale również posiadającego tytuł inżyniera lub licencjata. W myśl tej zasady nie możesz rozpocząć tego rodzaju studiów, jeśli skończyłeś tylko szkołę średnią i zdałeś maturę. Jak sama nazwa wskazuje – są to studia podyplomowe, czyli dostępne dopiero po uzyskaniu dyplomu uczelni wyższej.

Ale, jak już wspominaliśmy, aby rozpocząć studia podyplomowe, wystarczy mieć dyplom licencjata lub inżyniera. To oznacza, że po jego uzyskaniu możesz jednocześnie być studentem studiów podyplomowych i magisterskich. Czy taki  tryb studiów jest w ogóle wykonalny? Tak, bowiem studia podyplomowe w znakomitej większości mają tryb zaoczny, a więc tak zwane zjazdy odbywają się dwa – trzy razy w miesiącu i trwają od piątkowego wieczoru do niedzieli. Zajęcia nie kolidują więc z trybem dziennym.

Dla kogo są studia podyplomowe?

Jest kilka przypadków, w których można i warto rozważyć rozpoczęcie studiów podyplomowych. Pierwszym z nich są studenci – oczywiście ci, którzy mają w ręce jeden z dyplomów wymienionych wcześniej. Taki wybór ścieżki edukacji jest bardzo głęboko uzasadniony, gdyż pozwala zdobyć znacznie szersze kwalifikacje i bogatszą wiedzę i to w znacznie krótszym czasie niż system, w którym studia podyplomowe rozpoczynamy dopiero po ukończeniu studiów magisterskich czy licencjackich.

Drugim przypadkiem, w którym rozpoczęcie studiów podyplomowych przyniesie Ci wiele korzyści, jest sytuacja, w której już pracujesz w swoim zawodzie, ale czujesz się wypalony. Od kilku czy kilkunastu lat wykonujesz te same, żmudne i powtarzalne zadania. Praca nie wymaga już od Ciebie kreatywności czy większego zaangażowania. Nie widzisz potrzeby poszerzania swoich kompetencji i zdobywania nowej wiedzy czy umiejętności. Studia podyplomowe pozwolą Ci przełamać ten stan i zmienić swoje podejście do pracy.

wspólna nauka

W kierunku ukończenia studiów podyplomowych mogą podążać również osoby, które po studiach nie mogą znaleźć swojego miejsca na rynku pracy. Dzięki studiom stanie się to łatwiejsze – to świetne uzupełnienie wiedzy zdobytej na studiach I i II stopnia, ale również dobry sposób na przekwalifikowanie się.

Studia podyplomowe to wreszcie doskonały sposób na podniesienie swoich szans na awans w strukturach firmy. Ambitni managerowie czy specjaliści szukający nowych wyzwań i wciąż podnoszący swoje umiejętności oraz kwalifikacje właśnie dzięki studiom będą mogli zdobywać nowe szczyty.

MBA – wyjątkowe studia podyplomowe

MBA, czyli Master of Business Administration, to kierunek studiów podyplomowych dedykowany managerom aspirującym na stanowiska kierownicze na najwyższym szczeblu. Bardzo prestiżowe, prowadzone wyłącznie na najlepszych uczelniach państwowych i prywatnych – to studia dla najbardziej ambitnych, pracowitych i zorientowanych na sukces pracowników. Na czym polegają studia podyplomowe MBA, jak przebiegają i w jaki sposób kształcą najlepszych? Opowiemy na przykładzie jednej z najbardziej elitarnych w Polsce uczelni – Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

W ofercie uczelni znajdziemy niezwykle popularne dziś kierunki studiów magisterskich i licencjackich – pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, prawo, psychologię, zarządzanie czy wreszcie finanse i rachunkowość. I oczywiście studia podyplomowe MBA, i to w różnych dziedzinach, na przykład MBA w zarządzaniu bezpieczeństwem, w badaniach klinicznych, górnictwie i energetyce, w biznesie czy IT. Wszystkie one mają jeden nadrzędny cel – wykształcenie specjalistów i managerów dysponujących wiedzą i kwalifikacjami na najwyższym światowym poziomie.

Cele założone przez uczelnię realizowane są w oparciu o wieloletnie doświadczenie specjalistów i kadry zarządzającej wysokiego szczebla. Dzięki temu program umożliwia uzupełnienie wiedzy zdobytej w trakcie studiów I i II stopnia, ale także nabycie pewnych umiejętności praktycznych koniecznych do wykonywania danego zawodu.

Studia podyplomowe MBA (lub też EMBA) oferują znacznie więcej niż zwykłe podyplomówki. Studenci MBA przede wszystkim uczestniczą w zajęciach praktycznych, omawiają poszczególne zagadnienia na realnych przykładach, zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu nowoczesnych rozwiązań stosowanych w zarządzaniu biznesem. Ścisła współpraca z prestiżowymi uczelniami spoza Polski pozwala poszerzyć spojrzenie na omawiane na zajęciach zagadnienia i poznać wybitnych managerów czy dyrektorów z całego świata.

Studia podyplomowe to również szerokie możliwości poznawania ludzi pochodzących z innych kultur, bogatych w doświadczenia nie tylko zawodowe. Można więc stwierdzić, że studia podyplomowe MBA nie tylko przygotowują do pracy i nie są tylko sposobem na zdobywanie wiedzy, ale też pozwalają na wszechstronny rozwój osobowości przyszłego  managera.

Trzeba jednak pamiętać, że studia podyplomowe MBA nie tylko dużo dają, ale też wiele wymagają. Czego? Z pewnością pracowitości, zorientowania na rozwój zawodowy, pasji i umiejętności pokonywania trudności z otwartym umysłem. Ale także bardzo dobrej znajomości języka angielskiego – przyszli managerowie będą pracowali przecież nie tylko w Polsce, część z nich wyjedzie do różnych krajów w poszukiwaniu kolejnych wyzwań i szans zawodowych.

Gdzie pracują absolwenci studiów podyplomowych MBA?

Niezależnie od kierunku, studia podyplomowe MBA przygotowują do pracy w Polsce i na całym świecie. Jak już wspomnieliśmy, są to studia dla osób z ambicjami piastowania najwyższych stanowisk kierowniczych. Ich absolwenci prowadzą własne firmy, zasiadają w radach nadzorczych spółek skarbu państwa, zarządzają organizacjami, firmami i przedsiębiorstwami, są dyrektorami spółek handlowych.

Studia podyplomowe to szansa na awans i naprawdę świetne zarobki oraz zatrudnienie na globalnym rynku pracy.  Studia te trwają 2 lata, a wybór kierunku powinien być uzależniony od już zdobytego wykształcenia oraz ewentualnego doświadczenia zawodowego osoby aplikującej.

Perspektyw, które otwierają się przed absolwentem studiów podyplomowych, nie zapewniają z pewnością studia I czy II stopnia. Z pewnością warto tę szansę wykorzystać.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)