Opublikowano

Bibliografia strony

Zapoznaj się z bibliografią strony PracaMagisterska.net. Pozycje tutaj wymienione są warte polecenia dla osób, które piszą pracę magisterską lub będą ją pisać w najbliższej przyszłości. Właściwy poradnik może Ci służyć pomocą również podczas pisania referatów, artykułów naukowych itp.

Bibliografia strony

 1. Babbie, Earl. 2007. Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Bereźnicki, Franciszek. 2010. Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych. Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 3. Boć, Jan. 2006. Jak pisać pracę magisterską. Wrocław: Kolonia Limited.
 4. Bogusz, Jan i Tadeusz Karwat. 1972. Jak studiować (poradnik metodyczny). Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego.
 5. Brycz, Bogumiła i Tadeusz Dudycz. 2011. Przewodnik dla piszących prace magisterskie w zakresie zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 6. Brzeziński, Jerzy. 1999. Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 7. Cempel, Czesław. 2003. Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań. Poznań: Instytut Technologii Eksploatacji.
 8. Churchill, Gilbert A. 2002. Badania marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Czerniawska, Ewa i Maria Ledzińska. 2007. Jak się uczyć?. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Park.
 10. Dudziak, Arkadiusz i Agnieszka Żejno. 2008. Redagowanie prac dyplomowych. Warszawa: Difin.
 11. Frankfort-Nachmias, Chava i David Nachmias. 2001. Metody badawcze w naukach społecznych. Poznań: Zysk i S-ka.
 12. Gambarelli, Gianfranco i Zbigniew Łucki. 2001. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską. Kraków: UNIVERSITAS.
 13. Gambarelli, Gianfranco i Zbigniew Łucki. 2011. Praca dyplomowa. Kraków: Wydawnictwo AGH.
 14. Gierz, Wiesława. 2006. Jak napisać pracę licencjacką? Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa.
 15. Grzybowski, Przemysław P. i Krzysztof Sawicki. 2010. Pisanie prac. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 16. Guzewicz, Wojciech ks. 2010. ABC pisania prac licencjackich i magisterskich. Olsztyn-Ełk: Diecezjalne Wydawnictwo Adalbertinum.
 17. Kaszyńska, Alicja. 2008. Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską? Gliwice: Wydawnictwo Złote Myśli.
 18. Korzeniowski, Ryszard. 2012. Praca magisterska i licencjacka. Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku.
 19. Kostrzewa-Zorbas, Wiesława. 2003. Harmonizacja systemów szkolnictwa wyższego w Europie. Polityka Unii Europejskiej. Warszawa: Polsko-Holenderskie Podyplomowe Studia Europejskie.
 20. Krzykała, Franciszek. 1986. Metodologia badań i technik badawczych w socjologii. Koszalin-Poznań: Koszaliński Ośrodek Naukowo-Badawczy.
 21. Kuziak, Michał i Sławomir Rzepczyński. 2008. Jak pisać? Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN.
 22. Mendel, Tadeusz. 2007. Metodyka pisania prac doktorskich. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 23. Nowak, Stefan. 1965. Studia z metodologii nauk społecznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 24. Nowak, Stefan. 1970. Metodologia badań socjologicznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 25. Nowak, Stefan. 2007. Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 26. Pieter, Józef. 1960. Praca naukowa. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.
 27. Radecki, Edward W. 2011. Praca dyplomowa w naukach społecznych. Szczecin: Wydawnictwo PoNaD.
 28. Riechert, Johannes. 1969. Jak studiować? Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 29. Silverman, David. 2010. Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 30. Szkolnictwo wyższe w Polsce – realizacja założeń Deklaracji Bolońskiej w latach 2000-2002,
  www.nauka.gov.pl (13.11.2012).

 31. Sztumski, Jerzy. 2005. Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice : “Śląsk” Wydawnictwo Naukowe.
 32. Święcicki, Maciej. 1971. Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską? Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 33. Wojnarowska-Szpucha, Sylwia i Jan Wojnarowski. 2012. Jak rozwiązać problem badawczy w pracach promocyjnych. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 34. Węglińska, Maria. 2005. Jak pisać pracę magisterską? Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.
 35. Wilcz-Grzędzińska, Ewa i Tomasz Wróblewski. 2011. Pisać skutecznie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.
 36. Wilson, Edgar B. 1968. Wstęp do badań naukowych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.
 37. Wojcik, Krystyna. 2012. Piszę akademicką pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 38. Wolańska, Ewa i inni. 2009. Jak pisać i redagować. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 39. Zenderowski, Radosław. [b.r.]. Technika pisania prac magisterskich. Warszawa: CeDeWu.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)