Opublikowano

Bezpłatne studia dla przyszłych nauczycieli

Absolwenci kierunków filologia polska i matematyka mogą odbyć roczne przygotowanie do zawodu nauczyciela w innowacyjnej formie – na bezpłatnych studiach podyplomowych Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego.

Przyszli poloniści i matematycy odbędą praktyki w szkołach w Warszawie. Można się zgłaszać do końca czerwca.

Studia są adresowane do absolwentów studiów II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich na kierunku: filologia polska i matematyka. Pierwsza edycja studiów jest dla słuchaczy bezpłatna. Tegoroczni kandydaci skorzystają także z oferty stypendialnej, obejmującej m.in. dofinansowanie kosztów zakwaterowania w stolicy.

Stacjonarne roczne studia podyplomowe połączą teorię z praktyką szkolną. Doświadczenia zdobyte w ich trakcie będą omawiane w trakcie zajęć akademickich. Poranne zajęcia w szkołach, gdzie studenci spotykają się z rzeczywistymi problemami, staną się punktem wyjścia dla popołudniowych spotkań na uniwersytecie. Poznawane teorie natychmiast będą sprawdzane w klasach. Zajęcia odbywają się codziennie, a ich program przygotowano we współpracy z Kolegium Nauczycielskim nowojorskiego Uniwersytetu Columbia (Columbia University Teachers College).

“Program Szkoły Edukacji został opracowany tak, by tego wszystkiego, czego obecni nauczyciele uczyli się już w pracy, na własnych błędach, nasi studenci nauczyli się w ciągu roku” – mówi Marcin Karpiński, wykładowca dydaktyki matematyki. Program studiów przygotowany został w oparciu o diagnozę potrzeb nauczycieli polonistów i matematyków, ale też wyzwań wypracowanych na bazie analizy obecnej podstawy programowej.

Studenci rozpoczną zajęcia już 22 sierpnia. Czeka ich 10 miesięcy nauki podzielonej na trzy semestry. Rekrutacja prowadzona będzie do 30 czerwca. Pierwsza tura rozmów z kandydatami planowana jest na 20-21 czerwca w Warszawie.

Szkoła Edukacji to studia kwalifikacyjne oraz zgodne ze standardami kształcenia nauczycieli wydanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Absolwenci zdobędą uprawnienia do nauczania matematyki lub języka polskiego w szkołach podstawowych, w gimnazjum oraz w szkołach ponadgimnazjalnych. Przy Szkole Edukacji PAFW i UW będzie działać także Biuro Absolwenta – oferujące długofalowe wsparcie dla absolwentów, w tym, w miarę możliwości, pomoc w znalezieniu zatrudnienia w zawodzie.

Zasady rekrutacji, regulamin programu stypendialnego oraz wniosek rekrutacyjny dostępne są na stronie: www.szkolaedukacji.pl/rekrutacja

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)