Opublikowano

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia dla przyszłych śledczych i nie tylko!

Popularyzacja seriali i programów o tematyce kryminalnej przyczyniła się do wzrostu zainteresowania niezwykle ważną profesją, jaką jest praca organów śledczych. Ukazanie kulis dochodzeń policyjnych, odbiło się również bezpośrednio na wzrost fascynacji kryminologią i kryminalistyką. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej osób chce związać swoją zawodową przyszłość z badaniem śladów i motywów zbrodni. Od kilku lat istnieje specjalny kierunek i specjalność, które umożliwiają zdobycie wykształcenia wyższego w tym zakresie.

Kierunek studiów – Bezpieczeństwo wewnętrzne

Kierunkiem studiów dedykowanym dla osób, które interesują się pracą na miejscu zbrodni, jest Bezpieczeństwo wewnętrzne, gdzie Kryminologia i kryminalistyka jest jedną z oferowanych specjalności. W ofercie warszawskiej UTH (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej) na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, oprócz wspomnianej ścieżki kształcenia, dostępne są również:

  • Wywiad i kontrwywiad
  • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
  • Bezpieczeństwo Smart City i państwa
  • Obsługa celna i logistyka międzynarodowa.

Na co możemy liczyć, kiedy wybierzemy specjalność, która powiązana jest z pracą śledczą?

Specjalność Kryminologia i kryminalistyka – zajęcia

Zakres zajęć na Kryminologii i kryminalistyce obejmuje zarówno teorię, jak i praktykę. Studia licencjackie umożliwiają zgłębienie wiedzy z takich dziedzin jak: psychologia w kryminalistyce, podstawa nauki o przestępstwach, technika kryminalistyki, kryminologia, czynności operacyjno-śledcze i procesowe, prawo karne i wykroczeń czy zagrożenia asymetryczne i hybrydowe. Z zajęć praktycznych warto wymienić te prowadzone w laboratorium kryminalistycznym i na strzelnicy.

Studia I stopnia – licencjat i co dalej?

Decydując się na naukę na UTH w Warszawie, absolwenci studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą kontynuować swoją edukację na studiach II stopnia, które pozwalają uzyskać tytuł magistra. Na studiach II stopnia o specjalności Kryminologia i kryminalistyka, studenci mogą zgłębiać wiedzę z zakresu prowadzenia śledztwa oraz analizowania poszlak i zgromadzonych dowodów – łącznie z poznaniem elementów medycyny sądowej i prewencji.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci Bezpieczeństwa wewnętrznego mogą pracować praktycznie we wszystkich jednostkach administracji rządowej i samorządowej – zwłaszcza w służbach policyjnych, strażackich, wojsku, urzędzie celnym, transporcie czy służbach specjalnych. Mogą również z powodzeniem znaleźć zatrudnienie w prywatnym sektorze np. w firmach ochroniarskich lub detektywistycznych. Co istotne, Kryminologia i kryminalistyka są studiami interdyscyplinarnymi, dzięki czemu absolwenci zdobywają wiedzę z szerokiego zakresu tematycznego, obejmującego nie tylko bezpieczeństwo państwowe i publiczne, ale także podstawy ekonomii i zarządzania.

Jeśli po ukończeniu specjalności związanej z kryminalistyką planujemy pracować w Policji, niezbędne będzie również zaliczenie specjalnego kursu policyjnego. Dobrą wiadomością jest to, że wymiar czasu potrzebnego na ukończenie tego szkolenia dla absolwentów UTH w Warszawie może zostać zmniejszony, ponieważ uczelnia ma w tym zakresie podpisane specjalne porozumienie z Komendantem Głównym Policji.

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)