Opublikowano

Prof. Banyś: duży awans polskich uczelni w prestiżowym QS World University Ranking

Studenci proponują swoje rozwiązania do Ustawy 2.0

Polskie uczelnie zanotowały duży awans w prestiżowym QS World University Ranking by Subject. 23 polskie uczelnie oceniono wśród najlepszych na świecie w danej dyscyplinie. Przed rokiem było ich o 6 mniej – wskazał rzecznik Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) prof. Wiesław Banyś.

6 kwietnia ukazał się ranking QS World University Ranking by Subject. Jest to ranking uczelni z całego świata według dyscyplin. Rankingi opracowywane są co roku, aby pomóc przyszłym studentom zidentyfikować wiodące uniwersytety w danej dyscyplinie. Do tworzenia tego rankingu QS wykorzystywane są m.in. oceny prestiżu akademickiego, prestiżu wśród pracodawców, cytowania badań naukowych i indeks Hirscha.

Na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Perspektywy opublikowano szczegółową analizę dotyczącą pozycji polskich uczelni w tym rankingu.

“W skrócie: 23 polskie uczelnie (6 więcej niż przed rokiem) znalazło się wśród najlepszych na świecie w QS World Ranking by Subject 2022. Nasze uczelnie znajdują się w 34 spośród 51 objętych rankingiem dyscyplin (subjects) – jest to o 3 dyscypliny więcej niż przed rokiem. Aż w 57 notowaniach uczelnie poprawiły swoje pozycje (spadły w 10)” – czytamy. Z analizy wynika, że Uniwersytet Warszawski odniósł największy sukces, gdyż znalazł się w rekordowej liczbie ocenianych kierunków -22. Wskazano, że tak dobrze w QS World Ranking by Subject polskie uczelnie jeszcze nigdy nie wypadły.

“Polskie uczelnie zanotowały w nim duży awans. Cieszy nas to bardzo” – powiedział PAP rzecznik Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) prof. Wiesław Banyś.

Zapytany o przyczyny takiego wyniku polskich uczelni w rankingu i czy przyczynić się do tego mogła reforma byłego wicepremiera i szef resortu nauki Jarosława Gowina, prof. Banyś stwierdził, że bez bardziej szczegółowej analizy trudno je wskazywać. “Bez wątpienia jest to wynik dużej ich pracy, by jakość badań naukowych oraz kształcenia była na jak najwyższym poziomie” – zaznaczył.

W jego ocenie zasadniczym fundamentem polskich uczelni powinna być odpowiednio wysoka jakość badań naukowych i kształcenia, które są na nich realizowane.

“Z drugiej strony, ważne są generalne ramy prawne i finansowe określające funkcjonowanie uczelni, a z trzeciej strony jeszcze – wpływająca na jakość badań naukowych i kształcenia i będąca jednocześnie jej wynikiem, odpowiednio duża i prestiżowa akademicka współpraca międzynarodowa, która idzie w parze ze świadomością, że widzialność międzynarodowa uczelni – nauka przecież nie zna granic – jest warunkiem dobrej współpracy międzynarodowej i wysokiego poziomu badań naukowych i kształcenia” – zaznaczył.

W jego ocenie bardzo dobre ramy dla polskich uczelni stwarza Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza, która wspiera finansowo najlepsze uczelnie w naszym kraju. Została ona wprowadzona przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prof. Banyś zaakcentował, że szeroka autonomia akademicka jest warunkiem koniecznym prowadzenia dobrych badań naukowych i dobrego kształcenia, a wprowadzona w 2018 r. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce kładzie nacisk właśnie na deregulację i decentralizację.

Rzecznik KRASP wskazał, że konieczne jest zdecydowanie zwiększone finansowanie tak szkolnictwa wyższego jak i nauki, w tym wynagrodzeń pracowników uczelni, ze środków budżetowych.

Jako istotną w podnoszeniu jakości polskich uczelni wskazał też inicjatywę Komisji Europejskiej w postaci tworzenia sieci uniwersytetów europejskich, w których polskie uczelnie uczestniczą. Umożliwia ona prowadzenie wspólnych badań naukowych i wspólnego kształcenia studentów w ramach utworzonych uniwersytetów europejskich.

W jego ocenie na polepszenie notowań polskich uczelni w rankingach międzynarodowych przekładać się też może działalność agencji grantowych, m.in.: Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej czy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

QS World University Ranking przygotowuje brytyjska firma Quacquarelli Symmonds, która wydaje publikacje poświęcone edukacji i studiowaniu za granicą. Jest on jednym z czterech najważniejszych światowych rankingów edukacyjnych obok Times Higher Education, Rankingu Szanghajskiego oraz U-Multirank. Szczegółowe wyniki rankingu dostępne są na stronie: https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2022. (PAP)

autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ agz/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)