Opublikowano

Artykuł jako źródło sukcesu naukowego – zaproszenie do udziału w szkoleniu

Artykuł jako źródło sukcesu naukowego - zaproszenie do udziału w szkoleniu

Jeśli poważnie myślisz o karierze akademickiej, musisz publikować artykuły naukowe. Najlepiej nie w przypadkowym miejscu, ale w renomowanych czasopismach naukowych. Przemyślany wybór sposobu i miejsca publikacji jest ważny z tego względu, że napisanie dobrego artykułu zajmuje dużo czasu. Warto więc zadbać, aby przyniósł ci jak najwięcej korzyści.

Czy w ogóle publikować? Bez publikacji będzie ci trudniej dostać się na studia doktoranckie oraz starać się o jakiekolwiek granty. Artykuł naukowy przydaje się jednak nie tylko w tych sytuacjach. Jest to kwestia pewnego prestiżu, czegoś czym można się pochwalić, np. w CV. Pracodawca mając do wyboru kandydata, który nie przejawiał podczas studiów szczególnej inicjatywy i takiego, który może wypunktować swoje osiągnięcia, zwróci większą uwagę na tego drugiego.

Obecnie jest wiele czasopism naukowych, które przyjmują teksty. Nowych możliwości w tym zakresie dostarcza także Internet. Czasopisma internetowe z otwartym dostępem są nawet lepszym rozwiązaniem niż wyłącznie papierowe, ponieważ twój artykuł będzie łatwiej dostępny, a co za tym idzie dotrze do szerszego grona odbiorców.

Istnieją pewne bariery, z powodu których młodzi ludzie nie przygotowują tekstów. Jedną z nich jest obawa, że się nie uda, artykuł nie będzie wystarczająco dobry i zostanie odrzucony. Może wystąpić też naturalny lęk przed pokazaniem swojego dzieła światu, który będzie je oceniał. Jeśli tak to odczuwasz, nie jesteś odosobniony.

Szczególnie na początku, kwestia przygotowania artykułu naukowego może budzić obawy. Zwłaszcza u osoby, która tego nigdy nie robiła. Nie jest to jednak aż tak trudne, jak się wydaje. Trzeba nauczyć się pisać artykuły, tak samo jak uczyłeś/uczyłaś się innych rzeczy na studiach. Są sprawdzone metody pisania tekstów naukowych spełniających określone standardy. Przy wkładzie własnym, w postaci pracy i wysiłku, uda ci się przygotować artykuł na wystarczająco wysokim poziomie, aby został opublikowany.

Jeśli twoja uczelnia nie prowadzi warsztatów z tego zakresu, nie musisz się martwić. Działają już wyspecjalizowane instytucje, które mogą ci w tym pomóc. Niedawno ofertę szkolenia, które odbędzie się na początku marca, zamieścił Instytut PWN. Jako prelegenta zaproszono dr Piotra Siudę, socjologa, prodziekana ds. nauki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, autora kilku monografii naukowych, który publikował w wielu periodykach naukowych z wysokim wskaźnikiem Impact Factor (European Journal of Cultural Studies, International Journal of Cultural Studies).

Dr Piotr Siuda jest więc osobą, która zna się na rzeczy i może doradzić, jak wybrać dobre czasopismo, co zrobić, aby artykuł został w nim opublikowany, jak skutecznie pisać artykuły naukowe w języku polskim i angielskim. Publikowanie w zagranicznych czasopismach to przyszłość, która nas czeka, można już się do niej przygotowywać.

Jak czytamy na stronie szkolenia, jest ono przeznaczone dla:

 • osób zainteresowanych publikowaniem artykułów w najbardziej prestiżowych anglojęzycznych i polskojęzycznych periodykach;
 • badaczy, którzy chcą doskonalić umiejętności pisania artykułów naukowych;
 • redaktorów i edytorów pism naukowych;
 • nauczycieli akademickich, którzy chcą przekazywać studentom wiedzę o tym, jak poprawnie pisać artykuły.

Każdy naukowiec zastanawia się, jak opublikować swoje artykuły w najbardziej prestiżowych pismach, tak aby jak najszerzej zaprezentować wyniki własnych badań. Podczas tego szkolenia, taka właśnie wiedza ma zostać przekazana jego uczestnikom.

Program

09:30-10:00 Rejestracja uczestników

10:00-11:30 BLOK I. Artykuł jako źródło sukcesu naukowego

 • Jak się przygotować do napisania artykułu naukowego
 • Pisanie po polsku czy po angielsku – czym się różnią obydwa sposoby i na co zwracać uwagę, decydując się na wybór języka
 • Publikowanie w pismach anglojęzycznych jako sposób na rozwój kariery naukowej
 • Kryteria recenzowania tekstów
 • Tytuł artykułu jako wyznacznik jego treści
 • Cztery strategie tworzenia dobrego tytułu (podawanie jak największej ilości ważnych informacji, ale bycie zwięzłym; „szastanie” słowami kluczowymi; wybieranie między pytaniami a zdaniami oznajmującymi; unikanie niejasności)

11:30-11:45 Przerwa na kawę

11:45-13:15 BLOK II. Konstrukcja artykułu, czyli kiedy – i w jaki sposób – wyróżniać poszczególne sekcje tekstów

 • Typy artykułów i sposoby ich pisania
 • Jak pisać teksty przeglądowe i teoretyczne
 • Research articles, czyli o potrzebie zastosowania schematu AIMRaD (Abstract, Introduction, Materials and methods, Results, and Discussion) oraz rozlicznych jego wariantów
 • Dlaczego Abstrakt jest tak ważny, czyli organizacja oraz podstawowe elementy streszczenia
 • Kilka zdań o słowach kluczowych (Key words)
 • The Introduction – wymiary kompletnego Wprowadzenia: ulokowanie w polu naukowym; wskazanie „nieodkrytych” obszarów; dokładne wyjaśnienie celu; poprawność logiczna i inne
 • Sekcja Results, czyli o tym, jak „rozkręcić” swój artykuł, przedstawiając wyniki badań niczym ciekawą historię oraz poprawnie stosując ilustracje i tabele
 • Sekcja Methods – jej cele oraz organizacja
 • Sekcja Discussion – ważne kwestie związane z konstrukcją, podkreślanie kluczowych informacji, negocjowanie siły tez.
 • Czy w artykule umieszczać sekcję Conclusions
 • Literature Review jako odrębna sekcja tekstu
 • Schemat AIMRaD w artykułach napisanych w języku polskim i angielskim
 • Pisanie „jakościowe” w naukach społecznych oraz humanistycznych – o tym, jak być dobrym story-tellerem
 • Inne rodzaje tekstów i sposoby ich pisania: studia przypadku, artykuły recenzyjne, przeglądy literatury, sprawozdania z konferencji i inne

13:15-13:45 Przerwa obiadowa

13:45-15:15 BLOK III. Dalsze rozwijanie umiejętności związanych z pisaniem artykułów

 • Co brać pod uwagę, wybierając czasopismo, w którym chcemy opublikować tekst
 • Proponowanie artykułów czasopismom anglojęzycznym – o czym jeszcze pamiętać (zrozumienie procesu recenzowania oraz roli edytorów, napisanie cover letter i inne)
 • Odpowiadanie edytorom i recenzentom, czyli jak sobie radzić z odrzuceniami, propozycjami zmian oraz przygotowaniem tekstu do publikacji
 • Poprawne cytowanie jako droga do sukcesu
 • Strategie odnajdywania i używania źródeł naukowych
 • Poddawanie się ocenie kolegów jako sposób na poprawę jakości swojego artykułu
 • Waga dbałości o język (jakie rodzaje błędów językowych są szczególnie rażące, schematy zdań)

15:15-15:30 Przerwa na kawę

15:30-17:00 BLOK IV. Z warsztatu autora artykułów naukowych

 • Narzędzia ułatwiające pisanie
 • Menadżery bibliografii
 • Zarządzanie notatkami i definicjami
 • Zotero – omówienie funkcji menadżerów na przykładzie konkretnego programu
 • Pisanie tekstu – zamienniki Worda oraz edytory specjalistyczne
 • Scrivener – omówienie konkretnego edytora dedykowanego tekstom naukowym
 • Narzędzia do wizualizacji danych – jak ulepszyć swój artykuł
 • Czy wartko używać Google Scholar oraz tak zwanych ASNS (Academic Social Networking Services) – kilka słów o tym, po co jest potrzebna widoczność w sieci z perspektywy autora tekstów naukowych

Zobacz

Strona szkolenia: https://www.instytutpwn.pl/konferencja/artykuly/

Artykuł jako źródło sukcesu naukowego - zaproszenie do udziału w szkoleniu

Opublikowano

Jak promować projekt naukowy? Serwisy internetowe

Jak promować projekt naukowy? Serwisy internetowe

Nie ma sensu robić czegoś, o czym nikt nigdy nie usłyszy – jeśli zgadzasz się z tym stwierdzeniem, ten tekst powstał dla ciebie. Jeśli zaś wolisz prowadzić badania, a ich często doniosłe wyniki upakowywać do szuflady biurka lub folderu, to nie masz czego tutaj szukać. Kiedy jesteś lub chciałbyś być naukowcem, którego rola sprowadza się do czegoś więcej niż noszenie postrzępionej teczki i wypowiadanie niezrozumiałych słów, to musisz prowadzić badania i uczestniczyć w projektach naukowych.

W tym miejscu pojawia się dodatkowy problem, ponieważ pracujesz nie tylko dla siebie. Naukowiec powinien wypełniać misję społeczną. Jest to elegancko ujęte w Kodeksie etyki socjologa jako „zobowiązania wobec nauki i społeczeństwa”. Na szczególną uwagę zasługują fragmenty: „socjologowie powinni jak najszerzej upowszechniać wyniki swoich badań (…)” oraz „socjologowie powinni przeciwstawiać się wszelkim ograniczeniom swobody publikacji lub upowszechniania wyników badań społecznych”.

Gdyby ktoś nie zgadzał się z takim rozumowaniem lub nie było mu ono szczególnie bliskie, może znaleźć też inny powód. Do tego dość modny. Jest nim budowa marki osobistej, rzecz mogąca przemówić do wyobraźni, szczególnie osobom będącym na początku swojej kariery akademickiej i głodnym sukcesu. Marka osobista nie wymaga ekshibicjonizmu, jak się czasem uważa, może jednak posłużyć do wykorzystania swoich najmocniejszych cech, najważniejszych wartości do wyróżnienia się na tle innych. Warto jednak podejść do tego rozsądnie i nie zbudować czegoś, czego się nie chciało.

Niezależnie od motywów, załóżmy że jesteś już przekonany do tego, że warto być obecnym w mediach i lepiej, kiedy ktoś o twoich badaniach usłyszy, niż gdyby miały przeleżeć zapomniane w szufladzie. W tym artykule znajdziesz kilka wskazówek, w jaki sposób współpracować z serwisami internetowymi, żeby ta współpraca przebiegała sprawnie dla obu stron. Tak, wiem że istnieją również inne sposoby promocji, ale o nich przeczytasz w innym tekście.

Informacja o projekcie

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać, jest przygotowanie informacji prasowej. Nieważne, czy chodzi o badania obecnie prowadzone, raport, wyniki, organizację konferencji lub innego wydarzenia, trzeba to sformułować na piśmie. Informację prasową wysyła się w celu zachęcenia dziennikarza do napisania artykułu na określony temat. Dobrze przygotowana informacja prasowa ma spore szanse na ukazanie się w serwisie internetowym w prawie takim samym kształcie, w jakim została przesłana. Powinna być na tyle ciekawa, aby zachęcić redaktora wybranego serwisu lub dziennikarza do kontaktu. W przeciwnym wypadku albo ktoś skontaktuje się z tobą, żeby dowiedzieć się więcej, albo też nie. Najpopularniejsze serwisy otrzymują wiele takich informacji, które poddają selekcji.

Jak więc pisać

Bardzo ważny jest język. Tekst musi być zrozumiały dla osób, które nie są specjalistami w danej dziedzinie. Nie możesz wysłać informacji, która jest fragmentem abstraktu. Redakcje skarżą się na stosowanie specjalistycznego żargonu, którego nie zrozumie zwykły śmiertelnik. Każdy, kto miał z nauką do czynienia, wie jak ważna jest precyzja. Również, gdy chodzi o stosowane pojęcia. Czasem jednak trzeba pójść na pewne kompromisy, aby wszystkie strony były usatysfakcjonowane: naukowiec (bo przekazał to, co chciał i nie będzie się wstydził przed kolegami), redakcja serwisu (ma ciekawy materiał) i czytelnik (może dowiedzieć się o jakimś badaniu naukowym w przystępnej formie i treści).

Informacja musi być dość obszerna, ale nie za bardzo. Poprawnie skonstruowana informacja powinna odpowiadać na pytania: co? kto? gdzie? kiedy? jak? dlaczego? z jakim skutkiem? kto finansuje? Przedstawić należy też szerszy kontekst badań, wskazać ich zastosowanie i możliwą kontynuację. Najważniejsze fakty należy umieścić w pierwszym akapicie, pisać konkretnie, w sposób umożliwiający szybkie zrozumienie. Można przygotować kilka wersji informacji prasowej w zależności od odbiorcy i rodzaju mediów.

Nie wolno zapominać o swoich danych kontaktowych. Za ich pomocą redaktor lub dziennikarz mogą skontaktować się z tobą, dopytać i wyjaśnić nieścisłości. Informacja stanowi punkt wyjścia do przygotowania tekstu właściwego, który ukaże się w internecie. Dlatego tak ważny jest kontakt ze źródłem i możliwość weryfikacji. Niestety, ale nie ty decydujesz, co ukaże się na stronie. W przypadku braku zgody, redaktor odmówi publikacji i wyniki twoich badań będą jeszcze musiały poczekać na ujrzenie światła dziennego. Nie jesteś jednak na przegranej pozycji, ponieważ również serwisom internetowym zależy na publikowaniu interesujących treści. Projekty naukowe i badania zwykle ich dostarczają.

Trzeba jasno zaznaczyć, że przesłane materiały są przeznaczone do publikacji. Warto załączyć zdjęcie lub plakat. Redaktor strony może ich wtedy użyć w charakterze zdjęcia wyróżniającego artykuł.

Gdzie to wysłać

Kiedy już masz przygotowaną informację dla mediów, trzeba ich poszukać. W zależności od tego, czego dotyczył projekt i prowadzone przez ciebie badania, znajdujesz odpowiedni serwis internetowy, który będzie tym zainteresowany. Dziennikarze sami szukają ciekawych tematów na artykuł, dążą do pozyskania danych, a więc masz spore szanse, że uda ci się zainteresować kogoś tematem. Najlepiej wysyłać informacje do serwisów i portali, które są popularne i w których jest często aktualizowana treść. Jedno zwykle wiąże się z drugim. Każdy z nich posiada zakładkę „kontakt” z danymi kontaktowymi do redakcji. Wystarczy wysłać im wcześniej przygotowaną treść w edytowalnym i popularnym formacie. Jeśli został udostępniony numer telefoniczny, można kolejnego dnia skontaktować się w sprawie przesłanej informacji.

Czasami trudno znaleźć portal tematycznie powiązany z tym, co robisz. Jedną z wartych rozważania opcji jest wtedy kontakt z redakcją serwisu PAP – Nauka w Polsce (naukawpolsce.pap.pl), popularyzującym rodzimą naukę. Jest on finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a redagowany przez dziennikarzy PAP. Artykuły z tego serwisu mogą przedrukowywać również inne serwisy i portale internetowe. Zyskujesz więc podwójnie za jednym kontaktem.

Jak wygląda procedura, ile to trwa

Obraz tego, jak wygląda procedura: od pierwszego kontaktu do publikacji artykułu przygotowanego przez dziennikarza, przybliżyła nam pani Anna Ślązak, redaktor i koordynator serwisów naukowych PAP.

Każdy badacz może wysłać na adres redakcji informację o prowadzonym przez siebie projekcie, również mile widziani są studenci i doktoranci. Jest to punkt wyjścia do dalszych działań, ponieważ następnie dziennikarz kontaktuje się z naukowcem, aby porozmawiać o badaniach. To, jak długo trwa procedura zakończona publikacją artykułu w serwisie, zależy w dużej mierze od samego naukowca oraz treści i formy przesłanej przez niego informacji. Jeśli informacja zawiera wszystkie potrzebne dane i została napisana w przystępny sposób, publikacja możliwa jest już na następny dzień. W innym przypadku może to potrwać do kilku dni.

Jednak po kolei. Po przesłaniu informacji na adres redakcji, dziennikarz dzwoni do naukowca, aby umówić się na rozmowę. W jej trakcie pozyskuje potrzebne informacje i je spisuje. Następnie przygotowuje artykuł. Kiedy tekst jest gotowy, rozmówca ma możliwość sprawdzenia tekstu od strony merytorycznej lub autoryzacji. W ten sposób unika się nieścisłości pomiędzy tym, co badacz chce przekazać, a tym co są w stanie zrozumieć czytelnicy, niekoniecznie związani z jego dziedziną wiedzy, a często będący zupełnymi laikami. Proces ten z reguły przebiega sprawnie, choć czasami zajmuje nieco więcej czasu ze względu na stosowany przez środowisko naukowe specjalistyczny żargon i brak umiejętności przejścia na prostszy język. Jednak w 90% przypadków udaje się przezwyciężyć te trudności i ostatecznie tekst jest publikowany.

Nie należy więc bać się kontaktu z redakcją. Wszystkim zaangażowanym stronom zależy na tym, aby artykuł na temat projektu dotarł do czytelnika. Nawet jeśli na początku współpraca nie odbędzie się tak sprawnie, jak sobie wymarzyłeś, to warto spróbować. Za każdym kolejnym razem będziesz wiedział, czego dokładnie się od ciebie wymaga. Skuteczność będzie większa, a stres mniejszy.

Z pomocą uczelni czy bez

W ramach uczelni funkcjonują działy odpowiedzialne za promocję. Ich nazwy mogą być różne: dział marketingu, dział promocji, biuro informacji i promocji, biuro prasowe. Są one odpowiedzialne za promocję wydarzeń, konferencji lub inicjatyw pracowniczych i studenckich. Jeśli na twojej uczelni istnieje takie miejsce, to możesz skorzystać z jego wsparcia. Warto to zrobić pod warunkiem, że biuro działa sprawnie, a jego pracowników obchodzi los twojego projektu. Gdyby tak nie było i nikt nie był zainteresowany promocją wykonanej przez ciebie pracy, nic nie stoi na przeszkodzie, aby kontaktować się z redakcjami serwisów osobiście. Wyrobisz sobie przy tym pewne umiejętności, które przydadzą się w twojej dalszej karierze i działalności związanej z upowszechnianiem wyników badań.

Warto, nie warto

Pytanie nie brzmi, czy promować swoje badania, ale jak to robić? Serwisy internetowe to jeden ze sposobów. Można oczywiście zaakceptować fakt, że coś robimy, nikt o tym nie wie, nie będzie wiedział i nigdy nie usłyszy. Zgodzić się na to ze wstydu, niechęci, lenistwa. Nikt nie będzie wiedział, chyba że ktoś inny zrobi coś podobnego, zadba o należytą promocję swoich osiągnięć i zgarnie nagrodę dla siebie. Niby nic wielkiego, w końcu badania przeprowadza się latami i oddaje im niemały fragment swojego życia. Będzie tak, jakby go wcale nie było. Naukowiec powinien być pokorny, a w ten sposób osiągnie ideał pokory. Jeśli chcesz być aż tak skromny, tylko pozazdrościć.

Można też przygotować artykuł do czasopisma naukowego, monografii, zainkasować kilka punktów i cieszyć się, że publikacja jest już dostępna. Tylko, że nadal nikt nic o tym nie wie, ponieważ mało kto czyta takie rzeczy. Garstka specjalistów, w tym najbliżsi przyjaciele i rodzina, to zawsze coś, ale na naukę składamy się my wszyscy. Całkiem fizycznie, swoimi pieniędzmi. Choćby dlatego mamy prawo wiedzieć, co się z nimi dzieje i gdzie. Ostatnie zdanie to tylko moje subiektywne przemyślenia, mogę się mylić. Obiektywna prawda jest taka, że coraz trudniej przebić się z przekazem, ponieważ informacji jest bardzo dużo. Im więcej wykorzystamy kanałów komunikacji, tym większa szansa, że zaistniejemy. Nasz projekt zaistnieje. To co trzeba zrobić, to przynajmniej dać mu szansę.