Opublikowano

78 studentów uczelni artystycznych otrzymało stypendia MKiDN

Praca licencjacka - schemat postępowania

73 studentów z 19 uczelni artystycznych otrzymało w czwartek w Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie stypendia ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Przyznaje się je za osiągnięcia artystyczne. Wynosi ono 16 tys. zł.

Stypendyści ministra to m.in. zwycięzcy międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów, festiwali i przeglądów. W 19 uczelniach artystycznych nadzorowanych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego kształci się kilkanaście tysięcy studentów, około jednego procenta studiującej młodzieży.

“Stypendium MKiDN stanowi wyraz szczególnego uznania dla uzdolnień i umiejętności najlepszych studentów polskich uczelni artystycznych. Jest ono także wyrazem dla twórczego wysiłku, sumienności i systematyczności, a także probierzem państwa wybitnych osiągnięć, którymi możecie się poszczycić” – napisała minister kultury i dziedzictwa narodowego Domnika Chorosińska w liście do stypendystów, odczytanym przez podsekretarz stanu w resorcie kultury Wandę Zwinogrodzką.

“Ministerstwo dostrzega i szczególnie docenia państwa najwyższe zaangażowanie i twórcze sukcesy. Jest to wyróżnienie, ale także zobowiązanie. Każdy z państwa kultywuje własny styl artystyczny i wspiera budowę polskiej kultury. Mam nadzieję, że otrzymane dzisiaj stypendia będą początkiem państwa artystycznej kariery, w której spotka was aplauz i twórcze spełnienie” – podkreśliła szefowa resortu, życząc wyróżnionym studentom “weny i pięknych, artystycznych sukcesów”.

Stypendia są przyznawane na wniosek rektora uczelni, składany do MKiDN w terminie do 15 października. Liczba wniosków z jednej uczelni nie może przekroczyć 0,5 proc. ogólnej liczby studentów tej uczelni.

“Stypendia mają na celu nie tylko wyróżnienie i uhonorowanie wybitnych studentów i doktorantów, ale także mają im pomóc w realizacji projektów twórczych, w doskonaleniu warsztatu artystycznego oraz w podejmowaniu działań służących wzbogaceniu polskiej kultury” – podaje resort.(PAP)

Autor: Maciej Replewicz

mr/ joz/

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)