Opublikowano

16,6 tys. praktyk studenckich w administracji rządowej

16,6 tys. praktyk studenckich w administracji rządowej

16 600 studentów będzie mogło zgłosić się na praktyki w 1500 urzędach i jednostkach administracji rządowej – wynika ze sprawozdania ogłoszonego przez Szefa Służby Cywilnej. Organizację praktyk w administracji publicznej zapowiadała w exposé premier Ewa Kopacz.

Zalecenia dotyczące praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej – przedłożone przez Szefa Służby Cywilnej – w marcu przyjęła Rada Ministrów. “Do 30 kwietnia br. pozyskano deklaracje organizacji 16.600 miejsc praktyk w ponad 1500 urzędach i jednostkach administracji rządowej” – czytamy w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM.

Pierwsze oferty pracy dla studentów są już dostępne na stronie: www.oferty.praca.gov.pl. W sprawie praktyk studenci powinni kontaktować się z macierzystymi uczelniami, które będą pośredniczyć w kontaktach z administracją rządową.

“Zapowiedziana przez prezes Rady Ministrów inicjatywa spotkała się z pozytywnym przyjęciem ze strony samych zainteresowanych. Przeprowadzony przez MNiSW sondaż wykazał, że zainteresowanie ofertą praktyk wyraziło ponad sto uczelni” – informuje na stronie internetowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Praktyki są szansą na zdobycie przez młodych ludzi pierwszego doświadczenia zawodowego oraz kompetencji i umiejętności poszukiwanych przez pracodawców. Uczestnicy praktyk będą się mogli nauczyć np.: planowania, efektywnej komunikacji, pracy zespołowej i obsługi urządzeń biurowych.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KPRM dostępne są materiały informacyjne dotyczące praktyk studenckich, z których skorzystać będą mogli studenci oraz uczelnie. Można znaleźć tam m.in. wykaz urzędów oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez ministrów, w których organizuje się praktyki studenckie, formularz porozumienia między uczelnią a urzędem czy zaświadczenie o ukończeniu praktyki.

Do końca stycznia 2016 r. członkowie Rady Ministrów mają przekazać Szefowi Służby Cywilnej zbiorczą informację o liczbie praktyk studenckich zorganizowanych w 2015 r. Zgodnie z przyjętymi przez rząd zaleceniami, w administracji rządowej oraz jednostkach jej podległych i nadzorowanych na każdych 20 zatrudnionych pracowników należy zgłosić co najmniej jedno miejsce praktyk studenckich w roku kalendarzowym. Małe urzędy, czyli zatrudniające mniej niż 20 pracowników, same decydują o organizacji praktyk. Większość praktyk studenckich trwa 3 miesiące.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)