Opublikowano

15 mln zł na wsparcie Centrum Studiów Polskich na Uniwersytecie w Cambridge

Polscy naukowcy spotkają się w Cambridge

Ponad 15 mln zł przekazało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) na wsparcie Centrum Studiów Polskich na Uniwersytecie w Cambridge. Inicjatywa ma za zadanie wspomagać rozwój Studiów Polskich w Cambridge.

Studia Polskie na Uniwersytecie w Cambridge działają od 2014 roku. Zostały uruchomione dzięki czterem sponsorom: Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Fundacji Grabowskiego, Uniwersytetowi Cambridge i Fundacji Zdanowicza. Instytucje te przekazały kwotę 340 tys. funtów, która zapewnia funkcjonowanie ośrodka do 2018 r.

“Dodatkowe środki wyasygnowane przez MNiSW umożliwią polskiej katedrze w Cambridge przede wszystkim prowadzenie studiów polonoznawczych w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, a także wspólnych polsko-brytyjskich badań naukowych. Przyczynią się również w istotny sposób do kreowania Polski jako kraju z ogromnym potencjałem naukowym i kulturowym” – informuje na swojej stronie internetowej resort nauki.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Uniwersytetem w Cambridge.

Studia Polskie w Cambridge były kolejną inicjatywą, dążącą do tworzenia polskich katedr w prestiżowych zagranicznych ośrodkach akademickich. Pierwszą z nich uruchomiono na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. “Idea powstania Studiów Polskich była odpowiedzią na spadek zainteresowania sprawami polskimi na zachodzie, a także na zmniejszanie budżetów i zatrudnienia tym jednostkom badawczym, na których nauczano języka polskiego i polskiej literatury” – informuje resort nauki.

PAP – Nauka w Polsce

Polecany poradnik - zawiera wzory i przykłady
Zobacz spis treści (PDF)

Pisanie prac: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich,
na studiach podyplomowych (EBOOK)