Kiedy musisz połączyć jakieś wyrazy ze sobą (np. na końcu wiersza pojawiło się „i”, co nie wygląda zbyt estetycznie), użyj twardej spacji poprzez wciśnięcie właściwej kombinacji klawiszy (Shift+Ctrl+Spacja). Pamiętaj, że pozostawienie na końcu wiersza spójników lub przyimków jest traktowane jako błąd.

Twarda spacja

Twarda spacja (zwana także „spacją nierozdzielającą”, „lepką spacją”), stosowana jest w sytuacji, kiedy okazuje się, że niektóre wyrazy należałoby przenieść do następnej linijki. Zwiąże ona element tekstu, który chcesz przenieść z elementem następującym po nim i mieszczącym się w kolejnym wierszu. Innymi słowy nie pozwala na łamanie w danym miejscu wiersza.

Czasami ktoś niedoświadczony może chcieć przenieść taki wyraz za pomocą wstawienia kilku zwykłych spacji. Nie jest to jednak właściwa droga i tego rodzaju błąd będzie się mścił przy każdym edytowaniu tekstu. Z tego względu, jeśli musisz „złączyć” pewne wyrazy ze sobą, naucz się używać twardej spacji.

Zwykle twardą spację stosuje się w nagłówkach, gdy na końcu wiersza wypada pojedyncza litera np. „i”, którą należy przenieść do wiersza następnego. Wtedy pomiędzy właśnie tą literą, a następnym wyrazem można wstawić twardą spację.

Twardą spację tworzy się poprzez wciśnięcie klawiszy:
Shift+Ctrl+Spacja

Ma ona zawsze ten sam rozmiar, nawet w przypadku tekstu wyjustowanego (nie dopasowuje się).

Użycie twardej spacji powinno nastąpić w końcowym etapie opracowywania tekstu, ponieważ wszelkie poprawki mogą spowodować zmianę rozkładu wyrazów i może się okazać, że nie jest ona potrzebna albo trzeba ją wstawić w inne miejsce.