Archiwa tagu: stypendium

Program stypendialny dla przyszłych pielęgniarek i położonych

W woj. lubuskim rusza program stypendialny dla przyszłych pielęgniarek i położonych finansowany przez samorząd województwa. Jego celem jest zachęcenie studentów pielęgniarstwa do podjęcia pracy w regionie po zdobyciu wykształcenia – poinformował Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego.

„Przekonaliśmy się już wielokrotnie, że najważniejsi są ludzie – kadra wysokospecjalistyczna. Jesteśmy zgodni, że potrzebujemy na naszym rynku pielęgniarek. A tylko poprzez wsparcie kardy medycznej możemy poprawić warunki leczenia w naszym regionie” – powiedziała na piątkowej konferencji prasowej marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Dodała, że dlatego zarząd województwa zdecydował się na uruchomienie kolejnego programu stypendialnego. Kolejnego, bo pierwszym w dziedzinie służby zdrowia jest system pomocy finansowej studentom medycyny. Ma on na celu zwiększenie liczby lekarzy w regionie.

„Jesteśmy zdecydowani wypłacać studentom pielęgniarstwa stypendia w wysokości 1 200 zł od października do czerwca, czyli przez okres 10 miesięcy. Pierwszy nabór trwa do 31 października. Jesteśmy pewni, że to są bardzo dobrze wydane pieniądze, bo tylko poprzez wsparcie kardy medycznej możemy poprawić warunki leczenia w naszym regionie” – wyjaśniła Polak.

O stypendia mogą ubiegać się studentki/studenci III roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów II stopnia pielęgniarstwa lub położnictwa. Stypendyści podpiszą umowę, w której zobowiążą się do podjęcia pracy w lubuskich lecznicach po zakończeniu nauki.

Według przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze Weroniki Rozenberger, jakość leczenia to nie tylko aparatura, ale przede wszystkim ludzie.

„Na 10 tys. mieszkańców przypada 5 pielęgniarek. Polska jest w europejskim ogonie, jeżeli chodzi o liczbę pielęgniarek i położnych. Zachęcamy więc do studiowania i jestem pewna, że będą chętne do skorzystania ze stypendiów i – co za tym idzie – podjęcia pracy w Lubuskiem” – powiedziała Rozenberger.

W woj. lubuskim od roku na samorządowe stypendia mogą liczyć studenci medycyny, którzy zadeklarują pracę w tym regionie po ukończeniu studiów.

„W zakresie lekarzy zrealizowaliśmy plan. Mamy kierunek lekarski. Już niedługo będziemy mieli absolwentów. W pierwszym roku przyznaliśmy stypendia 85 studentom, którzy chcą z nami współpracować” – dodała Polak. (PAP)

Autor: Marcin Rynkiewicz

Fundacja Orlen – Dar Serca rozpoczęła nabór wniosków o stypendia dla studentów

Polscy studenci uczący się na zagranicznych uczelniach mogą ubiegać się o dofinansowanie nawet w wysokości 150 tys. zł z programu stypendialnego Bona Fide Fundacji Orlen – Dar Serca. Wnioski można składać do 29 lipca.

PKN Orlen, informując w czwartek o nowej edycji projektu, wyjaśnił, że stypendium, podobnie jak poprzednio, „przeznaczone jest dla polskich studentów studiów II lub III stopnia, kształcących się na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych ujętych w Akademickim rankingu uniwersytetów świata (tzw. lista szanghajska)”.

Koncern zaznaczył jednocześnie, że „po zakończeniu nauki za granicą stypendyści zobowiązują się do podjęcia pracy w Polsce, w sektorze administracji publicznej”. Regulamin, formularz wniosku programu stypendialnego i inne niezbędne informacje są na stronie Fundacji Orlen – Dar Serca.

„Inwestujemy w rozwój młodych ludzi, studentów, również tych, którzy zdobywają wiedzę na zagranicznych uczelniach. Liczymy, że nabyte umiejętności wykorzystają z sukcesem w Polsce i przyczynią się do rozwoju krajowej gospodarki” – powiedziała prezes Fundacji Orlen – Dar Serca Katarzyna Różycka, cytowana w komunikacie koncernu. Podkreśliła, że program Bona Fide oferuje wiele możliwości, „jak praca nad interdyscyplinarnymi projektami, konsultację pomysłów ze światowej rangi specjalistami i możliwość wymiany doświadczeń w środowisku międzynarodowym”.

Kwalifikacja do programu jest dwuetapowa. W pierwszym kandydaci wypełniają i przesyłają komplet dokumentów. Potem z osobami zakwalifikowanymi do drugiego etapu przeprowadzone zostaną rozmowy indywidualne. Na ich podstawie Fundacja Orlen – Dar Serca wyłoni stypendystów programu.

Jak zaznaczył PKN Orlen, program Bona Fide (łac. w dobrej wierze) „to unikalny projekt w skali kraju”. „Jego celem jest objęcie mecenatu nad rozwojem osób, które w przyszłości mogą swoją wiedzę i doświadczenie na zagranicznych uczelniach wykorzystać do budowania siły krajowej gospodarki. W pierwszej edycji programu Bona Fide przyznano sześć grantów na łączną kwotę ponad 700 tys. zł” – podał koncern. Dodał, że w tym roku partnerami programu zostały również cztery fundacje korporacyjne, w tym również Fundacja Lotto, Fundacja BKG im. J. K. Steczkowskiego i Fundacja Energa. (PAP)

Rusza nabór wniosków na stypendia START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Najlepsi młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Nabór wniosków trwa do 31 października br.

Stypendia START przyznawane są naukowcom z całej Polski, reprezentującym wszystkie dziedziny nauki. W konkursie mogą wziąć udział badacze, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia.

Roczne stypendium wynosi 28 tys. złotych i jest wypłacane w równych częściach co kwartał. Można nim dowolnie dysponować, bez konieczności rozliczania się z wydatków. Pieniądze można zatem przeznaczyć zarówno na cele naukowe, podróże, jak i na codzienne wydatki, np. zapewnienie dzieciom opieki podczas prowadzenia badań i pisania publikacji. Program START oferuje dodatkowo stypendium wyjazdowe, umożliwiające kilkutygodniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej.

„Stypendia START to sposób na zatrzymanie najzdolniejszych młodych badaczy `w nauce` i zachęcanie ich do kontynuowania kariery naukowej. Dla stypendystów to prestiż i też pomoc, żeby nie musieli dorabiać, tylko rzeczywiście mogli się skupić na pracy badawczej” – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego. Wśród wymaganych dokumentów jest m.in. opinia opiekuna naukowego oraz podpis władz uczelni. Termin składania wniosków w edycji START 2019 mija 31 października 2018 r.

„Program START to sztandarowy konkurs Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wyróżniamy w nim najbardziej utalentowanych, najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce. Konkurencja jest bardzo silna – wybieramy ok. 100 stypendystów z grona ponad tysiąca kandydatów” – mówi wicedyrektor ds. działalności programowej w FNP, dr Tomasz Poprawka.

Ocena wniosków składa się z kilku etapów i prowadzona jest w systemie peer review przez uczonych, będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki. Wnioski najpierw ocenia co najmniej dwóch ekspertów, a następnie panel ekspercki, który najlepsze z nich kieruje do recenzji. Każdy wniosek zakwalifikowany do tego etapu jest oceniany przez kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP.

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2018 r. łącznie FNP przyznała 3 536 stypendiów na kwotę ponad 78,5 mln zł.

Stypendia w konkursie 2019 zostaną sfinansowane nie tylko ze środków własnych Fundacji, lecz także ze środków przekazanych przez prywatnych darczyńców (w tym firmy) oraz z wpłat 1 proc. podatku dochodowego.

Regulamin konkursu można znaleźć na stronie FNP.

PAP – Nauka w Polsce

kol/ zan/

Stypendium naukowe we Francji – wnioski do 16 maja

Przeprowadzenie badań naukowych we Francji ma umożliwić wybitnym polskim naukowcom stypendium rządu francuskiego. Wnioski o jego przyznanie można zgłaszać do 16 maja.

Program stypendialny skierowany jest do wybitnych polskich naukowców do 45 roku życia ze stopniem doktora lub wyższym, którzy planują przeprowadzić część swoich badań we Francji. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 15 lipca i 31 grudnia 2017 roku.

Stypendium przyznawane jest w wysokości 1375 euro na jeden miesiąc. Pokrywa również koszty ubezpieczenia i przejazdu z francuskiego lotniska do miejsca pobytu we Francji. Stypendyści będą mieli też możliwość skorzystania z rezerwacji zakwaterowania dokonywanego przez Campus France (po korzystnej cenie).

W aktualnej edycji wnioski można przesyłać w ramach 24 „priorytetowych dziedzin” wśród których są następujące ścisłe dziedziny nauki: fizyka jądrowa, zrównoważony rozwój, agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe, astronomia czy kosmologia. Za priorytetowe uznano też różnorodne zagadnienia dotyczące nauk o człowieku i społeczeństwie, min.: migracje, bezpieczeństwo, religię i laicyzm.

Wnioski można składać do 16 maja. Szczegółowe informacje na temat programu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce – http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy.

(PAP)

MNiSW przyjrzy się stypendiom dla studentów, którzy oddali Kartę Polaka

Resort nauki przyjrzy się stypendiom dla studentów, którzy oddali Kartę Polaka – zapewnił w czwartek w Sejmie wiceminister nauki Aleksander Bobko. Problemy ze stypendium socjalnym dla takich osób zgłosili w pytaniu poselskim przedstawiciele Kukiz’15.

Poseł Józef Brynkus (Kukiz’15) alarmował, że uczelnie wyższe „odmawiają przyznania stypendium socjalnego obcokrajowcom legitymującym się kartą pobytu z adnotacją +dostęp do rynku pracy+”.

Wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, warunkiem wydania cudzoziemcowi takiej karty pobytu jest m.in. zwrócenie przez niego Karty Polaka. „Urzędy wojewódzkie słusznie zatem nakazują studentom zwrot dokumentu” – powiedział. Dodał jednak, że wtedy osoby te, jeśli studiują w Polsce, tracą prawa do stypendium socjalnego na uczelni.

Zdaniem Brynkusa to sytuacja istotna np. w kontekście konfliktu na Ukrainie. „Wielu młodych ludzi z tego kraju, mających polskie korzenie, podejmuje studia w Polsce, a więc problematyka dostępu do stypendium socjalnego jawi się jako powszechna i dotycząca wielu polskich uczelni wyższych” – ocenił.

Z kolei poseł Sylwester Chruszcz (Kukiz’15) zauważył, że ten problem pojawił się „niedawno, ale masowo na ścianie wschodniej”. Dodał, że chodzi o takie ośrodki akademickie jak Rzeszów, Przemyśl czy Kraków. Wyjaśnił, że sygnały w tej sprawie docierają od rektorów i organizacji studenckich.

Wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Aleksander Bobko potwierdził, że osoby z innym obywatelstwem, które studiują w Polsce i posiadają Kartę Polaka oraz cudzoziemcy studiujący na zasadach obowiązujących obywateli polskich, są uprawnieni do pobierania stypendiów, m.in. socjalnych. „Natomiast jeżeli osoba rezygnuje z Karty Polaka – (…) jej status się zmienia i studiuje na zasadach przewidzianych dla obywateli państw (…) trzecich – przepisy są jednoznaczne: stypendia socjalne i pomoc z funduszy pomocy socjalnej dla studentów już jej nie przysługuje” – poinformował. Wyjaśnił, że żeby to się zmieniło, musiałaby nastąpić zmiana przepisów.

Zaznaczył, że studenci np. z Kartą Polaka korzystają z funduszy pomocowych, które przydzielają uczelnie. „Nie mamy wiedzy, jakiej wysokości pomoc jest kierowana do tych osób. To się dzieje na poziomie uczelni” – powiedział.

„Ten sygnał jest ważny. Wyobrażam sobie, że możliwość studiowania i pracy jest istotna” – skomentował wiceminister.

„Mogę zadeklarować, że będę zlecał, by tą sprawą się zainteresować” – zapowiedział Bobko. Dodał, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego spróbuje określić skalę zjawiska. Nie wykluczył też, że tę sprawę jego resort spróbuje uwzględnić w planowanych reformach dotyczących szkolnictwa wyższego.

Posłowie Kukiz’15 zasugerowali, że powinna wystarczyć tylko zmiana interpretacji istniejących przepisów, na której zyskaliby studenci z kartą pobytu z adnotacją: „dostęp do rynku pracy”. Bobko zadeklarował, że jego resort przygotuje w tej sprawie odpowiedź na piśmie. „Będziemy starali się zareagować” – zapewnił.

PAP – Nauka w Polsce

Nowy polsko-francuski program stypendialny w Kairze

Stały program stypendialny dla badaczy starożytnej i średniowiecznej historii Afryki Północno-Wschodniej rozpoczęły Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (CAŚ UW) i Francuski Instytut Archeologii Orientalnej (IFAO) w rocznicę 80-lecia polskich badań archeologicznych nad Nilem oraz 200-lecia istnienia Uniwersytetu Warszawskiego.

Program stypendialny stworzono w 80-rocznicę rozpoczęcia naukowej współpracy w Egipcie między Polską a Francją. W latach 1937-1939 odbyły się w Edfu w Górnym Egipcie polsko-francuskie wykopaliska kierowane przez prof. Kazimierza Michałowskiego, uważanego za założyciela polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej. Badaniami objęto grecko-rzymskie miasto oraz nekropolę faraońską z okresu Starego i Średniego Państwa. Badania te uznawane są za pierwsze w pełni naukowe przedsięwzięcie archeologiczne kierowane przez Polaka na terenie Egiptu. W ich wyniku trafiło do warszawskiego Muzeum Narodowego ponad 90 skrzyń z zabytkami. Nadal stanowią trzon kolekcji egipskiej w jego zbiorach.

Nowo ogłoszony program stypendialny kierowany jest do doktorów. Jego laureat spędzi 15 miesięcy w Kairze od 1 października 2017 r. do końca 2018 r. Oprócz realizowana własnego programu badawczego związanego z badaniem starożytnej lub średniowiecznej historii Afryki Północno-Wschodniej stypendysta będzie zobowiązany do zorganizowania międzynarodowego sympozjum naukowego w Kairze i odpowiedzialny za wydanie tomu z artykułami będącymi wynikiem tej konferencji. W ramach stypendium jego laureat będzie również brał udział w innych działaniach obu instytucji – CAŚ UW i IFAO. Stypendium wyniesie 30 tys. euro za cały okres pobytu w Kairze.

„Będzie to stały program stypendialny, który uruchamiamy z okazji 80-lecia polskiej obecności naukowej nad Nilem i 200-lecia istnienia UW dzięki silnemu wsparciu rektora naszej uczelni. Jesteśmy jedyną polską placówką badawczą w regionie i to zobowiązuje. Budujemy pozycję Polski jako jednego z liderów badań w Afryce Północno-Wschodniej i na Bliskim Wschodzie” – wyjaśnił PAP dyrektor Stacji Badawczej CAŚ UW dr Artur Obłuski. Obłuski dodał, że szczególnie ważne jest dla niego budowanie wspólnych europejskich przedsięwzięć. „Dzięki temu możemy lepiej zarządzać skromnymi środkami finansowymi, jakie posiadamy i jednocześnie stwarzamy szanse rozwoju dla młodych polskich naukowców” – dodał.

Podania w pierwszej edycji można składać do 1 kwietnia. Szczegółowe informacje na jego temat znajdują się na stronie internetowej CAŚ UW.

CAŚ UW zapewnia również stypendia naukowe dla studentów i doktorantów, które są realizowane w Egipcie i finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do głównych zadań Stacji Badawczej CAŚ UW należy reprezentowanie, przede wszystkim, polskich archeologów i konserwatorów w Egipcie oraz zapewnienie sprawnego przebiegu polskich misji wykopaliskowych, działających w tym kraju. Instytucja zapewnia obsługę logistyczną: samochody dla polskich ekspedycji i członków misji czy powierzchnię magazynową. Jej pracownicy koordynują i reprezentują polskich badaczy z kilku uniwersytetów i instytutów Polskiej Akademii Nauk w kontaktach z władzami egipskimi. Kairska stacja CAŚ UW koordynuje obecnie 20 projektów terenowych na terenie Sudanu i Egiptu. Tylko w zeszłym roku gościła ponad 350 osób. Wśród nich byli nie tylko archeolodzy i egiptolodzy, ale również epigraficy, geolodzy, geofizycy, biolodzy i arabiści.

PAP – Nauka w Polsce

Francuskie stypendia czekają na polskich studentów i naukowców

Francuskie stypendia czekają na polskich studentów i naukowców

Stypendia sięgające ponad 760 euro miesięcznie – na ukończenie studiów magisterskich lub realizację doktoratu we Francji – mogą otrzymać polscy studenci i doktoranci. Wnioski o Stypendia Rządu Francuskiego można składać do 5 marca 2017 r.

Stypendia Rządu Francuskiego (BGF), przyznawane od blisko 55 lat przez Ambasadę Francji w Polsce, umożliwiają utalentowanym polskim studentom i naukowcom sfinansowanie studiów we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego i pierwszeństwa w przyznawaniu zakwaterowania oraz w niektórych przypadkach, zwrotu czesnego uiszczonego na uczelni. Każdego roku finansowanych jest ponad 400 miesięcy tego typu stypendiów.

W programie BGF Master 2 stypendium mogą otrzymać polscy studenci, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich na uniwersytecie, uczelni technicznej, ekonomicznej lub specjalistycznej. Pobyt stypendystów we Francji może trwać od 1 do 10 miesięcy.

Z kolei przyszli doktoranci mogą ubiegać się o stypendium w ramach programu BGF Podwójne doktoraty (Doctorat en cotutelle). Obejmuje on trzy pięciomiesięczne pobyty we Francji doktoranta, realizującego doktorat „en cotutelle”. Stypendia skierowane są do polskich studentów, którzy chcieliby uzyskać stopień naukowy doktora jednocześnie we Francji i w Polsce pod opieką dwóch promotorów, polskiego i francuskiego. Na zakończenie cyklu studiów otrzymają podwójny dyplom doktorancki. Program dotyczy wszystkich kierunków studiów oprócz medycyny, która podlega specjalnemu programowi stypendialnemu.

Uczestnicy obydwu programów na każdy miesiąc otrzymają ono 767 euro. Wszyscy kandydaci powinni m.in.: posiadać obywatelstwo polskie; dobrze znać język francuski i/lub angielski – jeżeli program studiów będzie realizowany po angielsku. W przypadku programu BGF Master 2 powinni mieć ukończone minimum cztery lata studiów. Kandydujący do programu BGF Podwójne doktoraty muszą posiadać dyplom ukończenia studiów, pozwalający na kontynuację studiów wyższych we Francji.

Ambasada Francji w Polsce przyznaje również inne programy stypendialne pozwalające na sfinansowanie studiów na kierunkach artystycznych, z zarządzania i administracji.

Szczegółowe informacje na temat programów stypendialnych są dostępne na stronie: http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja

PAP – Nauka w Polsce

Konkurs "Sukces zaczyna się od stypendium"

Konkurs „Sukces zaczyna się od stypendium”

Fundacja Dobra Sieć zaprasza do udziału w konkursie pt. „Sukces zaczyna się od stypendium”. Partnerem konkursu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu film lub fotokast.

Cel, jaki stawiają przed sobą organizatorzy, to promocja stypendiów rozumianych jako narzędzie rozwoju. Zadaniem uczestników będzie ukazanie tego, jakie możliwości dało im stypendium i jak je wykorzystali, co udział w programie stypendialnym zmienił, opowiedzenie o tym, co zawdzięczają i co osiągnęli dzięki wsparciu stypendialnemu, w jakie działania mogli się włączyć. Jednocześnie praca zgłoszona na konkurs powinna stanowić inspirację dla innych do ubiegania się o stypendia.

W konkursie mogą wziąć udział obywatele Rzeczypospolitej Polskiej od 15 roku życia (skończone 15 lat nie później niż 24 października 2016 r.), byli i obecni stypendyści programów stypendialnych organizowanych przez fundacje, stowarzyszenia, firmy, jednostki samorządu terytorialnego i uczelnie wyższe, a także finansowanych z funduszy europejskich lub budżetu państwa. Konkurs jest adresowany do stypendystów, którzy brali/biorą udział w programach stypendialnych krajowych i zagranicznych w latach 2011-2016.

Zgłoszenia konkursowe w formie wypełnionej elektronicznie karty zgłoszenia należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej (w formacie .doc lub .docx) do 24 października 2016 r. do godziny 12:00 na adres: serwis@mojestypendium.pl. Formularz karty zgłoszenia można pobrać na stronie www.mojestypendium.pl.

Kryteria oceny formalnej:

 • Zgodność pracy z tematyką konkursu;
 • Zgłoszenie dokonane w terminie, przy użyciu właściwego formularza karty zgłoszeniowej z zachowaniem zasad opisanych w Regulaminie Konkursu;
 • Kompletność zgłoszenia;
 • Długość zgłoszonego filmu lub fotokastu od 60 do 90 sekund;
  • w przypadku filmu – dobra jakość, odpowiedni sposób nagrania filmu (np. stabilne operowanie kamerą), dobra jakość dźwięku,
  • w przypadku fotokastu- dobry montaż.

Kryteria oceny merytorycznej:

 • Atrakcyjność wizualna pracy;
 • Kreatywność i oryginalność pracy;
 • Stopień wypełnienia zadania podstawionego przed uczestnikami konkursu i przedstawienie swoich doświadczeń stypendialnych, w sposób zachęcający widza do poszukania stypendium dla siebie.

Przewidywane są 3 nagrody główne. Nagrodami w konkursie są czytniki e-booków. O ostatecznej liczbie laureatów zadecyduje Jury. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne. Od decyzji Jury nie przysługuje prawo odwołania.

Dwoje Polaków na prestiżowym stypendium w USA

Dwoje Polaków na prestiżowym stypendium w USA

Dwoje Polaków – dr Agnieszka Bieńczyk-Missala i Błażej Moder – weźmie udział w prestiżowym programie stażowym Georgetown Leadership Seminar. Polacy, dzięki stypendium Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego, znaleźli się w elitarnym, międzynarodowym gronie 35 uczestników programu.

Program stażowy Georgetown Leadership Seminar organizuje Edmund A. Walsh School of Foreign Service Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie. Dwa stypendia umożliwiające udział Polaków w programie przyznała Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego, który wykładał na Uniwersytecie w Georgetown. Seminarium odbędzie się pod koniec października br. w Waszyngtonie.

Georgetown Leadership Seminar to program renomowanych wykładów i warsztatów, w których każdego roku uczestniczy jedynie 35 osób z całego świata. Wśród absolwentów stypendium znajdują się członkowie rządów, parlamentarzyści, liderzy biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Wśród stypendystów znalazła się dr Agnieszka Bieńczyk-Missala. Od 2006 roku wykłada w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi również badania, w których skupia się nad zagadnieniami naruszeń praw człowieka i prawa wojennego oraz pomocy humanitarnej. Udział w stypendium jest dla niej szczególnie ważny, bo jak przyznaje, w dobie współczesnych międzynarodowych wyzwań i zagrożeń, spotkania z osobami pochodzącymi z różnych państw, kultur i sfer aktywności nabierają szczególnego znaczenia. „Poprzez wymianę doświadczeń i wspólny udział w takim seminarium możemy spojrzeć na wiele problemów z o wiele szerszej perspektywy, a w efekcie skuteczniej je rozwiązywać” – dodaje Agnieszka Bieńczyk-Missala.

Drugi stypendysta Błażej Moder jest człowiekiem zaangażowanym w działalność na rzecz społeczności łódzkiej. Jest działaczem samorządowym związanym z Fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju. Jako Dyrektor EC-1 nadzoruje budowę i funkcjonowanie Narodowego Centrum Kultury Filmowej, Centrum Nauki i Techniki, Planetarium oraz Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w Łodzi. „Jestem po rozmowach z uczestnikami stypendium z poprzednich lat. Dla wszystkich było to unikalne doświadczenie, które zostawia niezapomniany ślad. Amerykanie określają to frazą >life changing experience<" – mówi tegoroczny stypendysta Błażej Moder. Absolwentami Georgetown University, w którym wykładał Jan Karski, są wybitni politycy jak prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton, prezydent Litwy Dalia Grybauskaite, król Hiszpanii Filip VI czy były premier Portugalii i prezydent Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso. Jak podkreśla Ewa Junczyk-Ziomecka, prezes Fundacji Edukacyjnej im. Jana Karskiego, stypendium umożliwia poznanie i nawiązanie współpracy z liderami z innych krajów, którzy chcą, aby świat był lepszym miejscem do życia. "Dlatego bez wahania zaangażowaliśmy się w ten projekt. Staramy się krzewić uniwersalne wartości reprezentowane przez Jana Karskiego, wspierając młodych polskich liderów, dla których Karski jest wzorem do naśladowania" – dodaje Junczyk-Ziomecka. PAP – Nauka w Polsce

Przyszli studenci mogą ubiegać się o Stypendia Pomostowe

Kilkaset stypendiów czeka na zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy w 2016 oku rozpoczną studia dzienne. Stypendia, w wysokości 500 zł miesięcznie, będą wypłacane przez 10 miesięcy. Wnioski można składać do 17 sierpnia.

Program Stypendiów Pomostowych, prowadzony przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości, to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia studentom na I rok i dalsze lata studiów. W roku akademickim 2016/2017 stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach otrzyma około 1 tys. studentów, w tym kilkuset studentów na I roku studiów.

O dofinansowanie mogą ubiegać się ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i zdali dobrze maturę w 2016 roku oraz rozpoczną I rok studiów dziennych w akademickich uczelniach publicznych. Powinni też spełnić jeden z czterech warunków: pochodzić z rodziny byłego pracownika PGR, być wśród finalistów olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, pochodzić z wielodzietnej rodziny, być wychowankiem rodziny zastępczej albo państwowego domu dziecka lub mieć rekomendację lokalnej NGO.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5 tys. zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie w kolejnych latach edukacji.

Rekrutacja do programu jest prowadzona on-line, na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków jest aktywna od 1 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. do godz. 16.

To już 15. edycja Stypendiów Pomostowych. Bilans 14 lat działania programu to 19,5 tys. przyznanych stypendiów, 92 mln zł przekazane na stypendia, ponad 14 tys. stypendystów.

Stypendia Pomostowe są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGK, Fundacji PZU, Fundacji BGŻ, a także koalicji ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl

PAP – Nauka w Polsce