Aneks (Załączniki)

Aneks (Załączniki)

Załączniki stanowią uzupełnienie pracy magisterskiej. W aneksie zamieszcza się te materiały, których przytoczenie w tekście głównym, byłoby niewskazane (ze względów merytorycznych lub technicznych).
Konspekt pracy magisterskiej

Konspekt pracy magisterskiej

Nawet jeśli Twój promotor tego nie wymaga, dobrze jest przygotować konspekt pracy magisterskiej dla siebie. Informacje, które przy tej okazji zgromadzisz, przydadzą Cię się później (prawdopodobnie po raz pierwszy użyjesz ich już podczas pisania wstępu).
Bękart a wdowa

Bękart a wdowa

Dbanie o właściwy wygląd pracy magisterskiej jest niezwykle ważne. Będzie ona czytana przez promotora i recenzenta, a także świadczy o Tobie. Lepiej jest pochwalić się rodzinie i znajomym dobrze wyglądającą pracą.
Twarda spacja

Twarda spacja

Kiedy musisz połączyć jakieś wyrazy ze sobą (np. na końcu wiersza pojawiło się „i”, co nie wygląda zbyt estetycznie), użyj twardej spacji poprzez wciśnięcie właściwej kombinacji klawiszy (Shift+Ctrl+Spacja). Pamiętaj, że pozostawienie na końcu wiersza spójników lub przyimków jest traktowane jako błąd.