Konspekt pracy magisterskiej

Konspekt pracy magisterskiej

Nawet jeśli Twój promotor tego nie wymaga, dobrze jest przygotować konspekt pracy magisterskiej dla siebie. Informacje, które przy tej okazji zgromadzisz, przydadzą Cię się później (prawdopodobnie po raz pierwszy użyjesz ich już podczas pisania wstępu).
Bękart a wdowa

Bękart a wdowa

Dbanie o właściwy wygląd pracy magisterskiej jest niezwykle ważne. Będzie ona czytana przez promotora i recenzenta, a także świadczy o Tobie. Lepiej jest pochwalić się rodzinie i znajomym dobrze wyglądającą pracą.
Twarda spacja

Twarda spacja

Kiedy musisz połączyć jakieś wyrazy ze sobą (np. na końcu wiersza pojawiło się „i”, co nie wygląda zbyt estetycznie), użyj twardej spacji poprzez wciśnięcie właściwej kombinacji klawiszy (Shift+Ctrl+Spacja). Pamiętaj, że pozostawienie na końcu wiersza spójników lub przyimków jest traktowane jako błąd.
Estetyka tekstu

Estetyka tekstu

Nie wystarczy zawrzeć w pracy magisterskiej doskonałych rzeczy. Trzeba je jeszcze odpowiednio zaprezentować. Zadbanie o stronę estetyczną pracy dyplomowej nie zajmuje wiele czasu i warto się o to zatroszczyć.
Wykresy

Wykresy

Czasami warto zaprezentować jakiś problem, zjawisko, wynik badania w formie graficznej. Dzięki temu czytelnik lepiej zrozumie omawianą kwestię. Nie o wszystkim równie skutecznie można opowiedzieć samymi słowami.