Archiwa tagu: praca dyplomowa

Dyskusja i wnioski (część pracy magisterskiej/licencjackiej)

Chcesz napisać dyskusję i wnioski w swojej pracy magisterskiej lub licencjackiej? Sprawdź przykład takiego tekstu dla badań własnych wykonanych za pomocą kwestionariusza ankiety na terenie dwóch placówek edukacyjnych. Osobno wykonana została dyskusja i wyniki – zajmują one dwa podrozdziały.

Jak wygląda proces pisania pracy dyplomowej, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać pracę dyplomową? Poniższy przykład pracy dyplomowej powstał według wytycznych tam zawartych.

Kompletny tekst: Dyskusja i wnioski

Fragment pierwszej strony


To jest fragment tekstu. Zobacz resztę. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Rozdział badawczy: Motywowanie pracowników firmy handlowo-usługowej X – wyniki badań własnych

Zapoznaj się z przykładem rozdziału badawczego pt. „Motywowanie pracowników firmy handlowo-usługowej X – wyniki badań własnych”. Rozdziały takie zamieszcza się w pracach magisterskich lub licencjackich wykorzystujących wyniki badań własnych autora. Poniższy rozdział prezentuje wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w analizowanej firmie.

Na poniższy przykład składają się następujące podrozdziały:

Kompletny przykład: Rozdział badawczy: Motywowanie pracowników firmy handlowo-usługowej X – wyniki badań własnych

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa handlowo-usługowego X

3. Motywowanie pracowników firmy handlowo-usługowej X – wyniki badań własnych

3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa handlowo-usługowego X

Firma handlowo-usługowa X zajmuje się ………………………………………………………..

To jest fragment tekstu. Zobacz resztę. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Praca dyplomowa: Analiza strategiczna Sojuszu Lewicy Demokratycznej (+docx i pdf)

Chcesz napisać pracę dyplomową na studia podyplomowe? Sprawdź przykład takiej pracy pt. Analiza strategiczna Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Praca dyplomowa jest podsumowaniem wiedzy studenta i ma charakter naukowy.

Jak wygląda proces pisania pracy dyplomowej, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule Jak napisać pracę dyplomową? Poniższy przykład pracy dyplomowej powstał według wytycznych tam zawartych.

Kompletny tekst: Analiza strategiczna Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Pierwsza strona

Praca dyplomowa: Analiza strategiczna Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Spis rzeczy

Spis rzeczy


1. Rekonstrukcja deklarowanej misji/wizji oraz celów strategicznych SLD 3

2. Rekonstrukcja realizowanej misji/wizji oraz celów strategicznych SLD 6

3. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania potencjału partii
na podstawie analizy SWOT/TOWS 11
3.1. Wybrane mocne, słabe strony, szanse i zagrożenia 11
3.2. Ustalenie wag 22
3.3. Analiza zależności 23
3.4. Zbiorcze zestawienie uzyskanych wyników 36

4. Wybór strategii 38

Bibliografia

To jest fragment tekstu. Zobacz resztę. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Praca magisterska czy dyplomowa — o czym musisz pamiętać podczas ich pisania?

Praca magisterska czy dyplomowa – o czym musisz pamiętać podczas ich pisania?

Śmiało można powiedzieć, że wyższe wykształcenie to dzisiaj pewien standard — dlatego nie brakuje osób, które mierzyć się muszą z poważnym wyzwaniem, jakim jest napisanie pracy dyplomowej. Co zrobić, by realizacja tego zadania przebiegała zgodnie z wyznaczonym planem i bez większych problemów? Oto kilka rzeczy, o których warto pamiętać!

Po pierwsze — kwestie techniczne

Mogłoby się wydawać, że kwestie techniczne to niezbyt ważny szczegół. Faktycznie, wiele osób o nich zapomina, jednak może się to okazać bardzo problematyczne.

O kwestiach technicznych związanych z zastosowaniem odpowiedniej czcionki, interlinii, numeracji stron itp. przypomni Ci z pewnością promotor. Najgorsze co Cię spotka, to konieczność przejrzenia pracy jeszcze raz i poprawienia tego, co przeoczyłeś. Dużo gorzej może być, jeśli zapomnisz o kwestiach technicznych związanych z awaryjnością sprzętu, na którym pracujesz. Co zrobisz, kiedy komputer z jedyną wersją Twojej pracy niechcący zalejesz wodą tuż przed terminem oddania kolejnego rozdziału?

Praca magisterska czy dyplomowa — o czym musisz pamiętać podczas ich pisania?

Robienie kopii zapasowych powinno być obecnie standardem, jednak każdemu czasem zdarza się o tym zapomnieć. Ale w tym przypadku skutki takiego niedopatrzenia mogą być szczególnie dotkliwe! Masz wiele możliwości zrobienia kopii zapasowej (dowiedz się więcej tutaj: https://www.euro.com.pl/artykuly/wszystkie/artykul-kopia-zapasowa-komputera-wszystko-co-musisz-wiedziec.bhtml) – wybierz tę, która jest najbardziej dogodna i zabezpiecz się przed utratą pracy.

Po drugie – organizacja czasu

Jest mnóstwo dowcipów o pisaniu pracy dyplomowej, nawiązujących do tego, jak ciężko się zabrać za to zadanie. Rzeczywiście, łatwo przychodzi nam odkładanie w czasie rozpoczęcia pracy, równie szybko ulegamy też rozproszeniom. Zadbaj o dobrą organizację czasu, jeśli chcesz skończyć w terminie!

Ważne jest podzielenie pracy na mniejsze etapy. Pozwoli to szybciej cieszyć się satysfakcją z osiągniętego wyniku, a także nie załamać się z powodu wizji napisania wielu stron w krótkim czasie. Skutecznym sposobem na zmniejszanie uczucia rozproszenia jest odcięcie się od mediów społecznościowych, a w cięższych przypadkach nawet od internetu. Z pewnością pomocne będzie wyciszenie telefonu podczas pisania.

Praca magisterska czy dyplomowa — o czym musisz pamiętać podczas ich pisania?

Wyznacz sobie konkretny czas na pracę w danym dniu. W tym czasie maksymalnie skoncentruj się na tym zadaniu i nie daj skusić się na spacer, obejrzenie serialu czy sprzątanie mieszkania. Staraj się na bieżąco robić przypisy, bo pod koniec pracy odnalezienie odpowiednich fragmentów bibliografii może być naprawdę trudne i czasochłonne.

Po trzecie — odpowiednie źródła

Powiedzmy sobie wyraźnie — plagiat nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem. Do tego w dzisiejszych czasach naprawdę trudno jest popełnić plagiat i nie zostać złapanym, ponieważ nowoczesne technologie dają wiele możliwości do ścigania nieuczciwych twórców.

Warto już jakiś czas przed rozpoczęciem pisania zacząć szukać odpowiednich źródeł. Może bowiem okazać się, że chociaż temat jest ciekawy, nie istnieje wiele wiarygodnych źródeł informacji, do których mógłbyś się odnieść — a to bardzo utrudnia pracę. Na poziomie pracy licencjackiej najczęściej bazuje się na materiałach polskojęzycznych. W przypadku studiów wyższego stopnia można pokusić się o większą ilość materiałów zagranicznych.

Praca dyplomowa: Matryca logiczna - Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego - analiza i planowanie projektu w oparciu o podejście LFA - przykład

Praca dyplomowa: Matryca logiczna – Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego – analiza i planowanie projektu w oparciu o podejście LFA – przykład

Szukasz przykładu pracy dyplomowej wykorzystującej planowanie metodą matrycy logicznej? W tym miejscu znajdziesz przykład projektu zaplanowanego w oparciu o podejście LFA, a więc z wykorzystaniem matrycy logicznej. Przeprowadzona i opisana została zarówno faza analizy, jak i faza planowania. Jak wygląda proces powstawania takiego dokumentu, możesz sprawdzić za darmo na stronie JakNapisac.com w artykule pt. Matryca logiczna.

Zapoznaj się z przykładem matrycy logicznej utworzonej dla projektu dotyczącego analizy kompetencji w jednostkach samorządu terytorialnego. Matryca logiczna to nie tylko „tabelka”, ale przede wszystkim cały proces, który prowadzi do jej utworzenia.

Kompletny tekst: Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego – analiza i planowanie projektu w oparciu o podejście LFA

Okładka

Praca dyplomowa: Matryca logiczna - Kompetencje w jednostkach samorządu terytorialnego - analiza i planowanie projektu w oparciu o podejście LFA - przykład

Spis treści

Spis treści


Wstęp
1. Analiza interesariuszy projektu
   1.1. Identyfikacja interesariuszy projektu
   1.2. Charakterystyka interesariuszy
   1.3. Ocena znaczenia interesariuszy
   1.4. Planowane działania wobec interesariuszy strategicznych
2. Wybór strategii w oparciu o analizę problemu i celów
   2.1. Analiza istniejącej sytuacji. Identyfikacja kluczowych problemów
   2.2. Identyfikacja przyczyn problemu
   2.3. Wskazanie głównych skutków problemu
   2.4. Zamiana aspektów negatywnych w pozytywne. Określenie celów
   2.5. Analiza strategii
3. Budowa matrycy logicznej
4. Harmonogram projektu
   4.1. Określenie struktury projektu
   4.2. Wyznaczenie czasu trwania zadań
   4.3. Szczegółowy harmonogram projektu
5. Zasoby projektu i budżet
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów

Wstęp

Wstęp


Sprawna i efektywna administracja samorządowa wywiera istotny wpływ na wzrost gospodarczy, a także rozwój regionów i państwa jako całości. Ponadto zaspokajane są potrzeby obywateli, co przyczynia się do harmonijnego współdziałania społeczności lokalnej i władzy formalnej. Nie byłoby to jednak możliwe bez wykwalifikowanych urzędników JST. To oni poprzez szczere zainteresowanie sprawami klientów, posiadane kompetencje, odpowiednią motywację, świadomość misji i poczucie obowiązku mogą świadczyć wysokiej jakości usługi.

Wagę tego zagadnienia doceniła Unia Europejska, stawiając na wzmocnienie potencjału administracji publicznej poprzez inwestycję w kadry w niej zatrudniane. W ramach Priorytetu V Dobre rządzenie przewidziano wspieranie działów kadr w jednostkach samorządowych, wdrażanie nowych metod zarządzania zasobami ludzkimi, a także wyposażenie kadr w kompetencje konieczne do realizacji stojących przed nimi wyzwań.

Zadanie pt. „Kompetencje i potrzeby szkoleniowe JST” realizowane jako część większego projektu o nazwie „Skuteczna administracja szansą na zrównoważony rozwój”, pozwoli odpowiedzieć przynajmniej na część potrzeb. Celem tego zadania (nazywanego dalej projektem) jest podniesienie jakości usług w 9 JST biorących udział w projekcie. Zostanie on osiągnięty przez wzmocnienie kompetencji kadry zarządzającej urzędów, jak też rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych pracowników urzędów.

W niniejszym dokumencie przeprowadzono analizę i zaplanowano projekt w oparciu o podejście LFA (Logical Framework Approach). Jest ono opracowanym pod koniec lat sześćdziesiątych XX w. przez Amerykańską Agencję do spraw Rozwoju Międzynarodowego (US Agency of International Development) podejściem metodologicznym zmierzającym do poprawy systemów planowania i kontroli projektów.

Zgodnie z nim do pełnego zdefiniowania projektu prowadzą fazy analizy i planowania, w ramach których realizowane są następujące działania (znajdują one odzwierciedlenie w strukturze dokumentu):

  • analiza interesariuszy – identyfikacja głównych interesariuszy, grup docelowych i beneficjentów;
  • analiza problemu – kluczowe problemy, zagrożenia i możliwości;
  • analiza celów – określenie celów wynikających z problemu, wskazanie środków prowadzących do celu;
  • analiza strategii – określenie różnych strategii prowadzących do celu, wybór strategii, celów nadrzędnych i celów projektu;
  • matryca logiczna – sprawdzenie wewnętrznej logiki projektu;
  • harmonogram projektu – opis zadań i wskazanie czasu trwania czynności;
  • plan wykorzystania zasobów – określenie zasobów potrzebnych do realizacji projektu.

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład

Rozdział metodologiczny w pracy dyplomowej pt. "Skuteczność polityki w Polsce po 1989 roku"

Rozdział metodologiczny w pracy dyplomowej pt. „Skuteczność polityki w Polsce po 1989 roku”

Zapoznaj się z przykładem rozdziału metodologicznego. Został przygotowany dla pracy dyplomowej pt. „Skuteczność polityki w Polsce po 1989 roku”. Rozdziały takie zamieszcza się w pracach badawczych. Jeśli chcesz wiedzieć jak napisać rozdział metodologiczny, sprawdź to za darmo w artykule pt. Rozdział metodologiczny. Poniższy przykład powstał według wytycznych tam zawartych.

Na poniższy przykład składają się następujące podrozdziały:

  1. Cel, przedmiot badań, pytania badawcze
  2. Hipotezy badawcze
  3. Metody i techniki badawcze. Dobór próby

Postawiono hipotezę główną i sześć hipotez szczegółowych. Zastosowane metody i techniki badawcze: wywiad jakościowy swobodny, sondaż internetowy, analiza treści, wywiad narracyjny, wywiad pogłębiony.

Kompletny przykład: Rozdział metodologiczny w pracy dyplomowej pt. „Skuteczność polityki w Polsce po 1989 roku”

Cel, przedmiot badań, pytania badawcze

1. ROZDZIAŁ METODOLOGICZNY

1.1. Cel, przedmiot badań, pytania badawcze

Przedmiotem badania jest ………………………………………………………..

To jest fragment tekstu. Dostęp do całości możesz uzyskać na stronie przyklady.jaknapisac.com.

Zobacz cały przykład